Μετατρέπει word σε MP, JPG, TIFF, PNG ,GIF

MWSnap is a small yet powerful Windows program for snapping (capturing) images from selected parts of the screen. Current version is capable of capturing the whole desktop, a highlighted window, an active menu, a control, or a fixed or free rectangular part of the screen. MWSnap handles 5 most popular graphics formats and contains several graphical tools: a zoom, a […]

Read more

Notepad++

Notepad++ is a free (free as in «free speech», but also as in «free beer») source code editor and Notepad replacement, which supports several programming languages, running under the MS Windows environment. This project, based on the Scintilla edit component (a very powerful editor component), written in C++ with pure win32 api and STL (that ensures the higher execution speed […]

Read more

HTML Kit is a full-featured free editor for HTML, XHTML, XML, CSS,

HTML Kit is a full-featured free editor for HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP and other text files. Over 400 plugins are available for it, including HTML Tidy for creating standards -compliant web pages. HTML-Kit hasbeen downloaded by millions of developers and has received 95% thumbs up out of 3000+ Download.com user reviews. http://www.chami.com/html-kit/

Read more

Οι καλύτερες δωρεάν υπηρεσίες file hosting

Οι καλύτερες δωρεάν υπηρεσίες file hosting Τον τελευταίο καιρό, η ανάγκη για αποθηκευτικό χώρο συνεχώς μεγαλώνει. Τα αρχεία γίνονται και συνεχώς μεγαλύτερα, περισσότερα κλπ. Πολλές φορές ξεμένουμε από αποθηκευτικό χώρο ενώ πολλές φορές θα σας έχει συμβεί να θέλετε να στείλετε ένα μεγάλο αρχείο σε κάποιον, και αυτό να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μην μπορεί να σταλεί σαν συννημένο […]

Read more
1 46 47 48