Το Math Ninja είναι ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικών.

Math Ninja Latest Version: 1.01 Platform: Windows 9x, ME, NT 4.0, 2K, XP Size: 732 kb Status: Freeware click here to download THE PROGRAM Math Ninja is educational fun math game. I wrote it as a math drill exercise for my eight years old son, to help him with math. Seeing noticeable improvement of his math skills within few days […]

Read more