Δίοδος: Όχι ευχαριστώ!

Ως φοιτητής στο ΤΕΙ Λαμίας στο Τμήμα Πληροφορικής έκανα το λάθος να αφήσω το ADSL 1Mbps και να πάρω το πακέτο 2Μbps του ΟΤΕ/ΟΤΕΝΕΤ για τους δικαιούχους του προγράμματος Δίοδος. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας δεν έχει ούτε το 15% της ονομαστικής ταχύτητας των 2Μbps και ο λόγος είναι ότι με τα  πακέτα του Δίοδος βγαίνεις στο Internet μέσα από […]

Read more

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας [ΕΔΕΤ]

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της δυναμικής πορείας ανάπτυξης του, αναβαθμίζεται αναπτύσσοντας το πρώτο υβριδικό δίκτυο τεχνολογίας αιχμής, ΕΔΕΤ3, και συνεχίζει να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες Internet προς τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Το ΕΔΕΤ3 είναι έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και υλοποιεί την πολιτική της Γενικής […]

Read more