Οι δέκα εντολές του e-shopping

Oι αγορές μέσω Ιnternet έχουν μεγάλες ευκαιρίες για όσους επισκέπτονται τα διάφορα e-shops, κρύβουν όμως και κινδύνους. Η ασφάλεια των συναλλαγών, η αποστολή των προϊόντων και η τελική ποιότητά τους είναι στοιχεία που δεν συνοδεύονται πάντα από την απαραίτητη αξιοπιστία. Για τον λόγο αυτόν, όποιος κάνει ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει τους τρόπους που θα […]

Read more