Είναι μία συλλογή με αρκετά από τα καλύτερα προγράμματα ανοικτού λογισμικού

Τo OpenDisk είναι μία συλλογή με αρκετά από τα καλύτερα προγράμματα ανοικτού λογισμικού, «πακεταρισμένη» σε μορφή ISO disk image. Για να μην μπαίνετε στη διαδικασία να το γράψετε σε CD, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα MagicISO που θα βρείτε μαζί. Αυτό εμφανίζει ένα εικονίδιο στη system tray. Κάντε δεξί κλικ πάνω του, επιλέξτε Virtual CD/DVD ROM/No Media/ Mount και κατόπιν το […]

Read more