Για να κατεβάσετε ολόκληρα web sites

HTTrack is a free (GPL, libre/free software) and easy-to-use offline browser utility. It allows you to download a World Wide Web site from the Internet to a local directory, building recursively all directories, getting HTML, images, and other files from the server to your computer. HTTrack arranges the original site’s relative link-structure. Simply open a page of the «mirrored» website […]

Read more

LimeWire 4.18

What is LimeWire? Wire Pro 4.18.1 LimeWire is a fast, easy-to-use file sharing program that contains no spyware, adware or other bundled software. Compatible with all major platforms and running over the Gnutella network, LimeWire’s open source code, is freely available to the public and developed in part by a devoted programmer community. LimeWire is offered in dozens of languages […]

Read more

Κατεβάστε με… μάνατζερ

Κατεβάστε με… μάνατζερ Με τις πολύ γρήγορες γραμμές σύνδεσης στο Ιnternet, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που «μυούνται» στο κατέβασμα αρχείων κάθε είδους και αναζητούν την καλύτερη τεχνολογία γι΄ αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ειδικά για το κατέβασμα μέσω εφαρμογών «ομότιμης σύνδεσης» (Ρeer to Ρeer) και Βittorent τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα και οι χρήστες πρέπει να […]

Read more