ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/
Πηγή: Διαχειριστής ΔΚ
Ημερομηνία καταχώρησης: Nov 23 2012 20:34


Σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 :" Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)."

Δηλαδή: από 31.10.2012 και μέχρι 31.12.2016, αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά με τη χορήγηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ).

Εκτυπώσιμη Έκδοση