ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ : ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Σύνολο άρθρων: 37 / Εμφανίζονται: 50 αρθρα ανα σελίδα/Σελίδα:1 από 1
Μεταφορά θέσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Apr 14 2014 23:04 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8826
Ονόματα εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης που μετατάσσονται υποχρεωτικά στην Α/θμια Εκπ/ση
Feb 21 2014 10:19 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8641
4-02-14 Μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Π/θμια Εκπαίδευση
Feb 05 2014 20:46 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8583
Mοριοδότηση του δεύτερου τίτλου σπουδών
Jan 23 2014 11:40 - ydmed- Html- -id:8540
Μετάταξη εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
Jan 09 2014 16:53 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8485
Ενημέρωση σχετικά με αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων
Jan 09 2014 14:25 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8483
Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη ενός υπαλλήλου στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Nov 05 2013 13:40 - Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας- Html- -id:8263
Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ
Nov 05 2013 13:38 - ΕΛΣΤΑΤ- Html- -id:8262
Μετάταξη είκοσι τριών (23) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις κλάδου κατώτερης κατηγορίας διοικητικών υπαλλήλων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας
Oct 25 2013 17:30 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8217
Μετάταξη εκατόν είκοσι δυο (122) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας
Oct 25 2013 17:25 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8216
Το ΦΕΚ ενστάσεων & ανακλήσεων μετατάξεων των εκπαιδευτικών από τη ΔΕ στην ΠΕ
Oct 18 2013 20:08 - minedu- Html- -id:8188
Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.
Oct 11 2013 15:21 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8161
Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε.
Oct 11 2013 13:49 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:8160
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων
Sep 07 2013 13:37 - et.gr- Html- -id:7992
Το ΦΕΚ με τα ονόματα όσων μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
Sep 06 2013 13:43 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7981
Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση
Sep 05 2013 15:13 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7974
Το ΦΕΚ με τα ονόματα εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στην Π.Ε.
Sep 04 2013 11:32 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7964
Πόσες θέσεις μετατάξεων μένουν κενές στη Φθ/δα . Ποιοί εκπ/κοί μετατάσσονται στη Φθ/δα
Aug 29 2013 08:35 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7929
28-08-13 Όλα τα ονόματα των καθηγητών που μετατάσσονται.
Aug 28 2013 22:43 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7927
Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών
Aug 22 2013 15:31 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7901
Διευκρίνηση για την ταυτοπροσωπία των εκπ/κων που υποβάλουν αίτηση μετάταξης
Aug 20 2013 17:35 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7893
Σύσταση θέσεων Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.(Τα ονόματα)
Aug 20 2013 15:11 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7890
Το εγχειρίδιο χρήσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αιτήσεων Μετατάξεων Εκπαιδευτικών
Aug 17 2013 17:51 - Υπ. Παιδεία- Html- -id:7886
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους
Aug 14 2013 23:57 - ΥΔΔΜ- Html- -id:7882
13-08-13 Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 2013 (Τροποποίηση)
Aug 13 2013 16:08 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7880
Σε ποιες προσωποπαγείς θέσεις μετατάχθηκαν 302 εκπαιδευτικοί
Aug 09 2013 10:35 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7865
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
Jul 02 2013 14:06 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7780
Μετατάξεις κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19−20. Οι σχολικες μονάδες (Το ΦΕΚ)
Jun 25 2013 19:58 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7752
20-06-13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Jun 20 2013 17:28 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7738
Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης
Apr 30 2013 11:44 - mnec- Html- -id:7545
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ε. ΣΕ Π.Ε.
Apr 15 2013 13:43 - ΔΔΕ Φθιώτιδας- Html- -id:7469
Διευκρίνιση σχετικά με την εγκύκλιο των μετατάξεων
Apr 01 2013 15:10 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7409
Διευκρίνηση επί της εγκυκλίου 38784/Δ1/20-03-2013 των μετατάξεων
Mar 29 2013 11:33 - Υπ. Παιδείας- Html- -id:7395
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση με μετάταξη
Oct 04 2012 11:49 - gov- Html- -id:6718
Εγκύκλιος για μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων
Mar 21 2012 11:16 - ydmed- Html- -id:5862
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων
Jan 31 2012 10:08 - gov- Html- -id:5582
Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπ/σης, από Προσωρινή Προσωποπαγή θέση σε κενή Οργανική Θέση
Aug 27 2007 13:25 - ΥΠΕΠΘ- Acrobat- -id:1421