ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Σύνολο άρθρων: 266 / Εμφανίζονται: 50 αρθρα ανα σελίδα/Σελίδα:3 από 6
28-03-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16.01/ΤΕ16.00 Μουσικής και ΠΕ19/ΠΕ20 Πληροφορικής, στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
Mar 28 2012 18:15 - minedu- Html- -id:5907
28-03-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Mar 28 2012 18:14 - minedu- Html- -id:5906
Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Mar 28 2012 12:29 - minedu- Html- -id:5905
21-03-12 Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Mar 21 2012 16:27 - minedu- Html- -id:5868
07-03-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
Mar 07 2012 17:59 - minedu- Html- -id:5772
07-03-12 Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
Mar 07 2012 17:58 - minedu- Html- -id:5771
07-03-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Mar 07 2012 17:58 - minedu- Html- -id:5770
Πρόσληψη 197 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2011-2012.
Feb 16 2012 20:55 - minedu- Html- -id:5684
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03
Feb 16 2012 20:51 - minedu- Html- -id:5683
Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μουσικής ανά μουσική ειδίκευση σχολ. έτους 2011-2012
Feb 16 2012 20:49 - minedu- Html- -id:5682
06-02-2012 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19-20, στα Δημοτικά Σχολεία
Feb 06 2012 21:26 - minedu- Html- -id:5630
06-02-2012 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19-20 στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ
Feb 06 2012 21:25 - minedu- Html- -id:5629
06-02-2012 Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ19/ΠΕ20 - Πληροφορικής σε σχολεία ΖΕΠ
Feb 06 2012 21:25 - minedu- Html- -id:5628
01-02-12 Προσλήψεις είκοσι δύο (22) Εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πίνακα ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Feb 01 2012 16:37 - minedu- Html- -id:5603
01-02-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΔΔΥ
Feb 01 2012 16:36 - minedu- Html- -id:5602
20-01-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Jan 20 2012 14:35 - minedu- Html- -id:5542
20-01-12 Προσλήψεις αναπληρωτών στα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π
Jan 20 2012 14:34 - minedu- Html- -id:5541
10-01-12 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία
Jan 11 2012 11:26 - minedu- Html- -id:5496
03-01-12 Διευκρινίσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Jan 04 2012 18:26 - minedu- Html- -id:5480
21-12-11 Τροποποίηση Προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής στην Α/θμια Εκπ/ση
Dec 21 2011 13:07 - minedu- Html- -id:5459
12-12-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία
Dec 12 2011 18:10 - minedu- Html- -id:5438
12-12-11 Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ʼξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013
Dec 12 2011 18:09 - minedu- Html- -id:5437
12-12-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
Dec 12 2011 18:08 - minedu- Html- -id:5436
12-12-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΔΔΥ
Dec 12 2011 15:37 - minedu- Html- -id:5435
Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Dec 12 2011 15:36 - minedu- Html- -id:5434
02-12-11 Προσλήψεις 13 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Dec 03 2011 12:25 - minedu- Html- -id:5404
02-12-11 Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02
Dec 03 2011 12:23 - minedu- Html- -id:5403
Προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.01
Nov 30 2011 22:49 - minedu- Html- -id:5394
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Nov 30 2011 22:48 - minedu- Html- -id:5393
16-11-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Nov 17 2011 09:32 - minedu- Html- -id:5334
11-11-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μειωμένου Ωραρίου (στα Δ.Σ. Ζ.Ε.Π.) Κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 & ΠΕ18.41 στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολικού Έτους 2011-2012
Nov 11 2011 13:29 - minedu- Html- -id:5313
11-11-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μειωμένου Ωραρίου (σε Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π.) Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ08, ΠΕ16.01-ΤΕ16.00, ΠΕ32 & ΠΕ18.41 στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολικού Έτους 2011-2012
Nov 11 2011 13:28 - minedu- Html- -id:5312
11-11-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων ΠΕ06, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ16.01-ΤΕ16.00, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 στα Δημοτικά Σχολεία
Nov 11 2011 13:27 - minedu- Html- -id:5311
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία
Nov 11 2011 10:38 - minedu- Html- -id:5309
Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για πρόσληψη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
Nov 07 2011 14:36 - minedu- Html- -id:5298
07-11-11 Προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Nov 07 2011 13:06 - minedu- Html- -id:5296
Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Nov 04 2011 16:57 - minedu- Html- -id:5292
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16.01 στα Δημοτικά Σχολεία
Nov 02 2011 18:15 - minedu- Html- -id:5281
31-10-11 Πρόσληψη Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΖΕΠ
Oct 31 2011 19:45 - minedu- Html- -id:5269
31-10-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ
Oct 31 2011 19:44 - minedu- Html- -id:5268
31-10-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Oct 31 2011 19:43 - minedu- Html- -id:5267
27-10-11 Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Oct 27 2011 20:07 - minedu- Html- -id:5252
Πρόσκληση για αναζήτηση πρόσληψη – τοποθέτηση προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδων ΠΕ21 & ΠΕ26
Oct 25 2011 12:29 - minedu- Html- -id:5233
Kύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2011-12
Oct 24 2011 14:35 - minedu- Html- -id:5230
24-10-11 Προσλήψεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ - Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
Oct 24 2011 14:30 - minedu- Html- -id:5229
14-10-11 Πρόσληψη Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ16-Μουσικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ʼξονας Προτεραιότητας 2»
Oct 14 2011 18:44 - minedu- Html- -id:5201
14-10-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16 στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Oct 14 2011 18:43 - minedu- Html- -id:5200
14-10-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ16-Μουσικής στα Δημοτικά Σχολεία
Oct 14 2011 18:43 - minedu- Html- -id:5199
14-10-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ06 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Oct 14 2011 18:42 - minedu- Html- -id:5198
13-10-11 Προσλήψεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Oct 13 2011 19:41 - minedu- Html- -id:5191