Καλοδήμος Δημήτρης
Φυσικός
webmaster@dide.fth.sch.gr