Ωρολόγια Προγράμματα

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ’  Γυμνασίου
fek_2016_1640b.pdf

Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»
fek_2016_2449b.pdf

Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου

Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) :Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου.

Π.Δ. 465/1981

Π.Δ 47/2012 : Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Οδηγίες για τη διδασκαλία

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017
math_gym_odigies_1617

 

ΒΙΒΛΙΑ

Τα Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/

Συλλογή στοιχείων:
Καλοδήμος Δ.
Διαχειριστής:
http://dide.fth.sch.gr