Πότε αλλάζω ωράριο διδασκαλίας?

Στα 6 πρώτα χρόνια 23 ώρες [0…6)
Στα 6 επόμενα χρόνια 21 ώρες [6…12)
Στα 8 επόμενα χρόνια 20 ώρες [12…20)
Στα επόμενα χρόνια 18 ώρες [20….)

Ποια τα μόρια μεταθέσεων λόγω οικογένειας;

Συνυπηρέτηση 4
Εντοπιότητα 2
Γάμος 4
1ο Παιδί 4
2ο Παιδί 4
3ο Παιδί 6
για κάθε επιπλέον παιδί 7

Ποια τα κριτήρια μοριοδότησης στις  αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ;
1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
1α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
1β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
1γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω
2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,
3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,
4) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Πως γίνονται οι τοποθετήσεις σε οργανικά και λειτουργικά κενά;
Πατήστε εδώ

Ποιος είναι ο Βασικός Μισθός ανά ΜΚ ανά Βαθμό;
basikos-misthos-ana-mk