Archive for December 14th, 2018

PostHeaderIcon 14-12-18 Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις

diefth 08

14-12-18 Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης  μετά τις ενστάσεις

Οι Πίνακες σε μορφή excel

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 14-12-18 Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019

25 01 16 sports 550 400

14-12-18 Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019

H απόφαση σε μορφή pdf 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 14-12-18 Πρόσκληση 2500 εκπαιδευτικών για αίτηση πρόσληψης για την υποστήριξη μαθητών για το ΚΠπ

17 03 16 digital 1

14-12-18 Πρόσκληση 2500 εκπαιδευτικών για αίτηση πρόσληψης για την υποστήριξη μαθητών για το ΚΠπ

Καλούνται 2.500 εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής ΠΕ 86, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων και δεν έχουν προσληφθεί, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση πρόσληψης για την υποστήριξη μαθητών 1.000 σχολικών μονάδων, προκειμένου οι μαθητές να πιστοποιηθούν μετά από εξετάσεις στο Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ).

Η Υποστήριξη Πιστοποίησης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής αφορά στην παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Γυμνασίου ενός αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν σε τρία διακριτά γνωστικά αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά Φύλλα και γ) Διαδίκτυο / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, προκειμένου να προετοιμαστεί για Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και τελείται μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης ορίζεται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως με σκοπό την υλοποίηση σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών συνολικά. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά.

Για το σχολικό έτος 2018-2019 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος η 8η Ιανουαρίου του 2019.

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης

Από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στον σύνδεσμο https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. Στην συνέχεια δηλώνουν στη στήλη “Σειρά Προτίμησης” τις προτιμήσεις τους κατά αύξοντα αριθμό. Όταν ολοκληρώσουν τη διαδικασία, πατάνε το κουμπί “Υποβολή”. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την δήλωση τους όσες φορές επιθυμούν, πατώντας το κουμπί «Ενεργοποίηση» και υποβάλλοντας εκ νέου. Το σύστημα θα κρατήσει ως έγκυρη μόνο την τελευταία τους δήλωση.

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Προετοιμασία των Μαθητών

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» η υποστήριξη των μαθητών στόχο έχει την προετοιμασία τους για την συμμετοχή σε εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν σε τρία διακριτά γνωστικά αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά Φύλλα και γ) Διαδίκτυο / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας ανά αντικείμενο θα είναι συμβατό με αυτό που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34 στο ΦΕΚ Β’ 2123/01-08-2014.

Οι μαθητές θα κληθούν να εξεταστούν σε τρείς αντίστοιχες ενότητες δοκιμασιών και θα πρέπει να μπορούν ανά γνωστικό αντικείμενο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.

Το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας είναι αυτοτελές στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την υποστήριξη της προετοιμασίας των μαθητών, θα έχουν στη διάθεση τους αντιπροσωπευτικό ψηφιακό υλικό υπό μορφή δειγματικών δοκιμασιών, οι οποίες θα καλύπτουν, με τη συνοδεία αρχείων εργασίας για εξάσκηση, ευρεία έκταση των απαιτήσεων της εξεταστικής διαδικασίας.

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Νεανική Επιχειρηματικότητα, Δυσκολίες και Προοπτικές

Tην Πέμπτη 13-12-2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ΓΕΛ Λαμίας, εκδήλωση με θέμα :

“Νεανική Επιχειρηματικότητα, Δυσκολίες και Προοπτικές”.

Την  εκδήλωση διοργάνωσε  από κοινού  το 3ο ΓΕΛ Λαμίας και το ΚΥΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον ειδικό μέντορα Νικολετάκη Γεώργιο από την Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος the Τipping Point.

Ακολούθησε εισήγηση από τον κ. Χειμάρα  Θεμιστοκλή , εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο αναπτυξιακού προγράμματος επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας και παρουσίαση από τους κκ. Οικονόμου Γεώργιο  και Παπαβασιλείου Χριστόφορο ,από την ομάδα του ΚΥΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια έγινε εισήγηση των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κ. Σοφιανού Νικολάου και Ρίζου  Δημητρίου.

Την εκδήλωση έκλεισαν με εισήγηση τους οι κ. Καλοδήμος Δημ. και Κατσίγιαννη Ευγ. εκπρόσωποι του πρώην ΚΕΣΥΠ της ΔΔΕ Φθιώτιδας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Δρ. Ρήγας Ηλίας  συντονιστής  εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας και εκπρόσωποι από το  Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Λαμίας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και κυρίως  τον συντονιστή του όλου προγράμματος κ. Αρβανιτάκη Παναγιώτη, καθηγητή μαθηματικό του σχολείου μας.

Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τα παιδιά μας, για τη σοβαρότητα  την οποία επέδειξαν και την ενεργή συμμετοχή τους μέσα από εύστοχες και εύλογες ερωτήσεις ως έκφραση ενδιαφέροντος και ικανοποίησής τους.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Αγγελακόπουλος Ανδρέας

`

`

à

PostHeaderIcon 14-12-18 Ομιλία Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό

 tzoufi3 400

14-12-18 Ομιλία Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό

«Έπειτα από 8 χρόνια μνημονιακού χειμώνα, το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού που συζητούμε σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα, σκιαγραφώντας την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και την επανένταξη της χώρας στο διεθνές πλαίσιο», δήλωσε από το βήμα της Βουλής η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό.

Η Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που προωθεί και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα του χαρτοφυλακίου της. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τα περυσινά δεδομένα, οι μαθητές/τριες που χρήζουν υπηρεσιών ΕΑΕ είναι 95.000 στην Γενική τάξη και 11.000 στις Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ. Όπως εξήγησε, το μόνιμο προσωπικό στην ΕΑΕ φτάνει μόλις τους 3.536, ενώ από τους 30.000 αναπληρωτές που προσελήφθησαν φέτος, οι περίπου 16.000 αξιοποιούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της ΕΑΕ. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι οι μόνιμοι διορισμοί στην Εκπαίδευση ξεκινούν από την ΕΑΕ, με 4.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη νέα στοχοθεσία για την ΕΑΕ και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό της «πρώιμης παρέμβασης» στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και στη διαμόρφωση νέων δομών μεταγυμνασιακής υποστήριξης.

Στη συνέχεια, η Υφυπουργός μίλησε για τις παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρουσιάζοντας ακροθιγώς την αλλαγή αρχιτεκτονικής και τις δράσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη, όπως το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», αλλά και τις προοπτικές και τις εναλλακτικές των αποφοίτων, όπως η πρόσβαση σε 2ετή τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και η δυνατότητα συμμετοχής στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», αποκτώντας επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 5.

Επιπλέον, η κ. Τζούφη αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά έγκαιρη κάλυψη της συντριπτικής πλειονότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών κενών και την αύξηση του Προϋπολογισμού.

Η Υφυπουργός επεσήμανε ότι «η εκπαίδευση στη χώρα μας δέχτηκε σοβαρό πλήγμα, καθώς η μείωση των εισοδημάτων κατά 50%, αλλά και των κρατικών δαπανών κατά 34% επέδρασσε σε μια σειρά καταστάσεων που σχετίζονται με την παιδική φτώχεια, την υλική αποστέρηση και τις επιδόσεις των μαθητών.

Η διάθεση λιγότερων πόρων», πρόσθεσε, «καθώς και η μείωση των δαπανών για τα σχολεία συνέβαλλε στην ένταση των ανισοτήτων. Παράλληλα, ελαττώθηκε ο αριθμός ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων και η συντήρησή τους έγινε υπερβολικά δύσκολη, οι μισθοί των εκπαιδευτικών μειώθηκαν και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών, πάγωσαν εδώ και 10 χρόνια, ενώ παράλληλα περισσότεροι από 30.000 εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτήθηκαν». Από «την επιθετική αυτή πολιτική δεν γλύτωσαν ούτε τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα», τόνισε, «που υποχρηματοδοτήθηκαν και υπονομεύθηκαν έναντι ενός νεοφιλελεύθερου ιδεολογήματος περί ιδιωτικοποίησης, οδηγώντας χιλιάδες νέους στη φυγή προς χώρες του εξωτερικού, αφού δεν υπήρχαν θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους».

Η κ. Τζούφη υπενθύμισε ότι «για την Κυβέρνησή μας, η ουσιαστική στήριξη του Κοινωνικού Κράτους γενικά και της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης ειδικά, αποτελεί προτεραιότητα και βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας από τότε που βρισκόμασταν στην Αντιπολίτευση. Βασικό μας μέλημα είναι να σταθεροποιήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του», τόνισε, ώστε «να αρχίσουμε πια να συζητούμε για τις ποιότητες της εκπαίδευσης, που μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο υπό το πρίσμα της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλες και για όλους».

Στην κατεύθυνση αυτή, «κινούμαστε σε διαρκή διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, με νομοθετικό έργο, την αύξηση των κονδυλίων και το μεταρρυθμιστικό μας πλαίσιο και βεβαίως με συνέχιση των δράσεων και με προγραμματικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, αλλά πρωτίστως με την εκπαιδευτική κοινότητα, τις τοπικές αρχές και την ίδια την κοινωνία», δήλωσε καταλήγοντας η κ. Τζούφη.

Για τα αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις στοχευμένες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τα συγκριτικά στοιχεία των προσλήψεων, την αλλαγή αρχιτεκτονικής και τη νέα στοχοθεσία, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με ολόκληρη την τοποθέτηση της Υφυπουργού.

Η τοποθέτηση της Υφυπουργού σε μορφή doc 

{youtube}5gQ9Obda1YE{/youtube}

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 14-12-18 Έως τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών στο ΔΠΘ

3enesglwsses1

14-12-18 Έως τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών στο ΔΠΘ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30ECTS.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες του τμήματος Γλώσσας, φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και Αναλυτική Βαθμολογία Περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών από την Παρασκευή 13/12/2018 έως και τη Δευτέρα 14/1/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: didaktikieparkeia@gmail.com

 Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  http://www.bscc.duth.gr καθώς και στη Γραμματεία του Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 – 10:00 στο τηλ. 25310.39458

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Μόρια βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθ/δας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018-2019

PostHeaderIcon 14-12-18 Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές 2018-19 σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας

 

rsz mouse 311299 960 720

14-12-18 Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές 2018-19 σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας

Η δράση φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://www.eury-where.gr/

Aφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

Στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η βιώσιμη αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο με την παροχή σημαντικής επιχορήγησης για ευρυζωνική σύνδεση [σταθερή ή κινητή (mobile)] για δώδεκα (12) μήνες. Σημειώνεται ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις κινητής που θα διατεθούν στο πλαίσιο της δράσης θα παρέχουν κατ’ ελάχιστον 10GB όγκο δεδομένων.

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι) σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται στα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μήνα. Η συνολική αξία του κουπονιού θα καλύπτει κατά μέγιστο το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων. Οι διαδικασίες απόκτησης του κουπονιού και σύναψης συμβολαίου θα είναι εξαιρετικά απλές και θα δίνουν σε κάθε δικαιούχο τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχου και συμβολαίου.

Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000 €) σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από πόρους προερχόμενους από το αποθεματικό ταμείο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 14-12-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

ipourgeio 400px

14-12-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
December 2018
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>