Archive for January 4th, 2018

PostHeaderIcon 04-01-17 H αλήθεια για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

mpa3evanakis 400a

04-01-17 H αλήθεια για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

Με ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΟΠΠΕΠ θεσμοθετήθηκε κανονισμός λειτουργίας, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο 4115/2013. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες, με βάση τους οποίους θα πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες του ΕΟΠΠΕΠ. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον ΕΟΠΠΕΠ, ικανή για να αλλάξει σελίδα ο Οργανισμός και να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Κατανοούμε ότι πολλοί, που είχαν συνηθίσει αλλιώς, ενοχλούνται από αυτή την εξέλιξη.

Ο κανονισμός καταρτίστηκε όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Υπήρξαν προτάσεις από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες στάλθηκαν, όπως προβλέπεται, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνεδρίαση του ΔΣ με αριθ. 275/ 28-07-2017, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πρότασή του για τον κανονισμό λειτουργίας και αποφασίστηκε η υποβολή του στο ΥΠΠΕΘ, τα μέλη του ΔΣ που σήμερα διαμαρτύρονται επέλεξαν, δυστυχώς, να αποχωρήσουν, όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν σε πολλές συνεδριάσεις τον τελευταίο καιρό. Η προσπάθειά τους να τορπιλίσουν τη διαδικασία απέτυχε, καθώς η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.

Ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ εκδόθηκε, όπως προβλέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του ΔΣ. Κανένα «διοικητικό πραξικόπημα» δεν συνετελέσθη, όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Η δε σύγκριση των ασκούμενων πολιτικών από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στους πολύπαθους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, είναι πραγματικά προκλητική, καθώς όλοι γνωρίζουν το βίο και την πολιτεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό τον τομέα την περίοδο 2009-2014.

Το μεγάλο όμως ψέμα των κ.κ. Κουρουτού, Ντριβαλά και Χριστόπουλου είναι ότι αναφέρουν πως με τη θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ έχουμε, δήθεν, στόχο «την αποβολή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από το ΔΣ του Οργανισμού»! Όπως όλοι γνωρίζουν η συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται με νόμο (ν.4115/2013) και ο νόμος δεν αλλάζει με υπουργική απόφαση. Πολύ περισσότερο που, όπως έχει δηλωθεί επανειλημμένα, η πολιτική βούληση της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα όργανα και επιτροπές διαλόγου (ΕΣΕΚΑΑΔ, Συντονιστικό Όργανο για τη Μαθητεία κ.ά.) ή σε ΔΣ οργανισμών (όπως στον ΕΟΠΠΕΠ), όπου αυτό απαιτείται.

Δεν υπάρχει κανένα άρθρο του κανονισμού του ΕΟΠΠΕΠ, με το οποίο να αποπέμπονται οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από το ΔΣ του Οργανισμού ή να τροποποιείται ο ρόλος τους. Σε καμιά περίπτωση, λοιπόν, δεν αλλάζει με τον κανονισμό η σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, στο οποίο συμμετέχουν θεσμικά και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, όπως προβλέπει ο νόμος.

Είναι, επομένως, παντελώς ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι για όλα τα μέλη του ΔΣ ισχύουν τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει όλα τα μέλη του ΔΣ ισότιμα, χωρίς προνομιακή ή δυσμενή μεταχείριση κανενός. Αν σε αυτό το σημείο εστιάζεται η κριτική των συγκεκριμένων κυρίων, θα ήταν τίμιο να το έλεγαν δημόσια και καθαρά. Ότι επιθυμούν, δηλαδή, να μην ισχύουν για ορισμένα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, τα όποια κωλύματα ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη του. Ότι, δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν μέλη του ΔΣ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και σε αυτό το θέμα θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την άποψη των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ είναι ισότιμοι με όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Μέλημα όλων των μελών πρέπει να είναι η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους και η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και φυσικά όχι η υπονόμευσή του, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη φάση, όπου μέσα από τις προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων ανοίγεται η προοπτική μια νέας σελίδας στον Οργανισμό.

Ας το κατανοήσουν όλοι. Ο ΕΟΠΠΕΠ θα λειτουργεί με κριτήρια το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία του, όσοι ονειρεύονται πρακτικές του παρελθόντος ματαιοπονούν. Η εξυγίανση του Οργανισμού που σταδιακά υλοποιείται την τελευταία τριετία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ.φύλλου 4547 και ημερομηνία δημοσίευσης 21-12-2017 (ΦΕΚ 4547/τ.Β΄/21.12.2017) της με αριθμ. Φ3/221866/220509/Δ4/15-12-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των
ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2017-18».

Μαρούσι, 3-1-2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ3/943 /Δ4

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

PostHeaderIcon 04-01-18 Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές

07 03 17ekdromes

04-01- 18 Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές

Το ΥΠΠΕΘ μετά από δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά τις εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό διευκρινίζει τα εξής:

Οι μόνες εκπαιδευτικές εκδρομές που δεν επιτρέπονται στο εξωτερικό είναι αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών).  Παρότι η Υπουργική Απόφαση παροτρύνει γενικά τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας σε περιοχές με ιστορικό, αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος, δεν απαγορεύει την πραγματοποίηση των πενθήμερων εκδρομών της τελευταίας τάξης του λυκείου στο εξωτερικό.

Επίσης, συνεχίζουν να προβλέπονται όλες οι εκδρομές εξωτερικού που υλοποιούνται στο πλαίσιο:

α. εκπαιδευτικών ανταλλαγών

β. αδελφοποίησης σχολικών μονάδων

γ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ERASMUS κτλ)

δ. προγραμμάτων διεθνών οργανισμών

ε. συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, μαθητικές  επιστημονικές ολυμπιάδες και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις

στ. προσκλήσεων από σχολεία της Ομογένειας

Ο λόγος για τον οποίο περιορίστηκε στο εσωτερικό της χώρας η συγκεκριμένη κατηγορία εκδρομών, κατηγορία που αφορά όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας, είναι η γενική διαπίστωση ότι οι οικογένειες πολλών μαθητών και μαθητριών αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα μιας εκδρομής εξωτερικού. Εξαιτίας αυτού η διοργάνωση τέτοιων εκδρομών βιώνεται τραυματικά από τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτές μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των συμμαθητών/τριών τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πάμπολλες και ποικίλες οι εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, κρίθηκε αναγκαίο να προστατευθούν από τέτοιες πικρίες οι μαθητές και οι μαθήτριες των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα.

Η Υπουργική Απόφαση που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6 Μαρτίου του 2017, συνεπώς δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί για αιφνιδιασμό των σχολείων.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 78ου ΠΜΔ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΝΙΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΟΛΕΒΑ ΝΙΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΥΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΤΣΗ ΙΓΚΛΙ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΗ ΑΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΪΑ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΚΙΑΤΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
January 2018
M T W T F S S
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>