Archive for December, 2017

PostHeaderIcon 28-12-17 Συνάντηση για την εκπαίδευση προσφύγων

28 synpro

28-12-17 Συνάντηση για την εκπαίδευση προσφύγων

Το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας  ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας και οι Γ.Γ. των δύο Υπουργείων Μιλτιάδης Κλάπας και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας αφορά τους ανήλικους πρόσφυγες 15-18 ετών που δεν συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δομές και ενήλικες πρόσφυγες.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

το έγγραφο

PostHeaderIcon 22-12-17 Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

rsz university 2540628 960 720

22-12-17 Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής  πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

Με αφορμή δημοσίευμα σε ιστοσελίδα που ορισμένα άλλα έντυπα αναπαράγουν, σχετικά με το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τη δήθεν μετατροπή των πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε πανεπιστημιακoύ επιπέδου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώνει:

Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι σαφές και δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Η δημιουργία θεμάτων εκεί που δεν υπάρχουν με δήθεν πληροφορίες, δεν πρόκειται να διαταράξει τη σύμπνοια και το θετικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα σε καθηγητές, φοιτητές και τις διοικήσεις των δύο ΤΕΙ .

 Υπενθυμίζεται και η χθεσινή δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου:

«Όσοι εισαχθούν από το 2018-2019 στο νέο ΑΕΙ, θα αποκτήσουν σαφώς πανεπιστημιακό πτυχίο. Όσοι φοιτητές σπουδάζουν ήδη, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, είτε λαμβάνοντας επιπλέον μαθήματα, να αποκτήσουν πτυχίο ΑΕΙ. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίζει κάθε τμήμα ξεχωριστά. Ωστόσο, για όσους αποφοίτησαν πριν χρόνια από τα δύο Τεχνολογικά Ιδρύματα, δεν μπορούμε να πλέον να ρυθμίσουμε με σχετική διάταξη τα πτυχία τους. Είναι κάτι που το σκεφτήκαμε, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον. Θα παραμείνουν λοιπόν, ως έχουν. Και ουσιαστικά, η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε απόφοιτο για παράδειγμα, του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας από εκείνον του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα είναι το κύρος του πτυχίου. Γιατί κατά τα άλλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα ίδια (επιπέδου 6) και σαφώς, η αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας». 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 – 2018 (τελικό)

το έγγραφο

PostHeaderIcon 22-12-17 Μόνιμος διορισμός 28 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

student 2052868 340

22-12-17 Μόνιμος διορισμός 28 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με τις αριθμ. 219117/Ε1/13.12.2017 (ΑΔΑ: 7Σ7Λ4653ΠΣ-8ΩΡ) και 221123/Ε2/15.12.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ4Κ4653ΠΣ-Σ13) υπουργικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1337 τ. Γ΄ στις 21.12.2017, διορίζονται συμπληρωματικά, σε θέσεις μονίμων, 14 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και 14 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ17.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32 και ΠΕ60.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω υ.α., οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, από σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, ως προσωρινοί/νές αναπληρωτές/τριες πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Ο πίνακας σε μορφή xls

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 21-12-17 «Έτος Μαθηματικών» το 2018

21 math

21-12-17 «Έτος Μαθηματικών» το 2018

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου κάθε έτος θα αφιερώνεται σε μια τέχνη ή μια επιστήμη ή γενικότερα σε ένα γνωστικό αντικείμενο από αυτά που διδάσκονται στην  Α/βάθμια ή τη Β/βάθμια εκπαίδευση (Μαθηματικά, Λογοτεχνία, Φυσική, Ιστορία, Αρχαία, Χημεία, Μουσική κ.λ.π.).

Η αρχή γίνεται με την ανακήρυξη του 2018 ως «Έτους Μαθηματικών». Η σχετική Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια θα εκδοθεί εγκύκλιος με οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες.

Το 2018 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του αρχαιότερου επιστημονικού σωματείου της χώρας. Με την ανακήρυξη του 2018 ως «Έτους Μαθηματικών» τιμούμε και τα 100 χρόνια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Στόχοι

Στόχοι της ανακήρυξης του 2018 ως «Έτους Μαθηματικών»:      

 • Να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των μαθηματικών και ο ρόλος τους στη δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
 • Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, την ιστορία και τη διδασκαλία τους.

Προγραμματισμός εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων

 Στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τα μαθηματικά, και θα προβάλλονται από το  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Θέμα των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα είναι «Τα Μαθηματικά στην Αρχαιότητα» (π.χ.: Η γέννηση και η ανάπτυξη των μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα, τα μαθηματικά στους άλλους πολιτισμούς της αρχαιότητας, η θεμελίωση και ανάπτυξη της γεωμετρίας, η σχέση των μαθηματικών και της μαθηματικής σκέψης με τη γέννηση της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα κλπ.).

Οι πληροφορίες για το «Έτος Μαθηματικών» και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του ΙΕΠ.

Ανάλογες εκδηλώσεις, με αντίστοιχο περιεχόμενο, οι οποίες θα οργανώνονται και θα πραγματοποιούνται από Πανεπιστήμια, επιστημονικές ενώσεις και άλλους φορείς θα μπορούν να τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 180516/Δ2/25-10-2017 και 216723/08-12-2017
έγγραφα

Λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη
50/07-12-2017 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο «Βιβλίο μαθητή» των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη σελίδα 52 στο πλαίσιο να γίνει η παρακάτω διόρθωση:
αντί του συμβόλου “<” να γραφεί το σύμβολο “≤” ».
Σε μελλοντική ανατύπωση του βιβλίου θα γίνει η σχετική διόρθωση του τυπογραφικού
λάθους.
Οι διδάσκοντες/-ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

PostHeaderIcon 21-12-17 Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

 04 05 17epal

21-12-17 Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018 

Το έγγραφο σε μορφή PDF

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 21-12-17 Διδακτέα ύλη του μαθήματος Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018

21-12-17 Διδακτέα ύλη του μαθήματος Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf. 

PostHeaderIcon 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

2η Ανακοίνωση

12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), διοργανώνουν το

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –

Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Μαΐου 2018 στην πόλη της Αθήνας.

Αντικείμενο

Στις μέρες μας, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο παγκόσμιος ιστός αποτελούν κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και ένα ισχυρό εργαλείο για την παραγωγή, τη μάθηση, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να τις διαχειριστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας που είναι σήμερα, λόγω της κρίσης, το κύριο ζητούμενο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και αφορούν:

τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση
τις καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες και τεχνικές που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση γενικότερα και
το ψηφιακό και πληροφορικό γραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών.

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
Ο ρόλος του Καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Διδακτική του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής, Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
Διδακτική αξιοποίηση σύγχρονων Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κοινωνικής Δικτύωσης στα μαθήματα Πληροφορικής
Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Ανοιχτό Υλικό και Ανοικτοί Ψηφιακοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ηλεκτρονική Μάθηση
Εκπαιδευτική Ρομποτική
Θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο
Καινοτομία και Πληροφορική
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

Καθηγητές Πληροφορικής
Στελέχη της εκπαίδευσης
Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής
Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Δραστηριότητες – Εργασίες

Κεντρικές ομιλίες
Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
Παρουσίαση εισηγήσεων και ανακοινώσεων
Εργαστηριακές παρουσιάσεις
Συνεδρίες εκπαιδευτικών σεναρίων

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν πέντε κατηγορίες εργασιών:

Ερευνητικές εργασίες (8 – 10 σελίδες)
Πλήρεις εισηγήσεις (6 – 8 σελίδες)
Σύντομες ανακοινώσεις (4 – 6 σελίδες)
Εργαστηριακές παρουσιάσεις (2 – 4 σελίδες)
Εκπαιδευτικά σενάρια (2 – 4 σελίδες)
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των εργασιών αναφέρονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Κόστος συμμετοχής

Εισηγητές – Συνεισηγητές €20
Σύνεδροι €20
Φοιτητές €10

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής εργασιών 20 Δεκεμβρίου 2017
3η Ανακοίνωση 25 Ιανουαρίου 2018
Λήξη υποβολής εργασιών 28 Φεβρουαρίου 2018
4η Ανακοίνωση 28 Φεβρουαρίου 2018
Έναρξη εγγραφών 1 Μαρτίου 2018
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 31 Μαρτίου 2018
5η Ανακοίνωση 1 Απριλίου 2018
Υποβολή εργασιών για πρακτικά 15 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση προγράμματος 30 Απριλίου 2018
Διεξαγωγή συνεδρίου 4 – 6 Μαΐου 2018

Επικοινωνία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο email

synedrio@pekap.gr.

PostHeaderIcon Ωρολόγια Προγράμματα Ειδικών Τμημάτων ΕΠΑΛ

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄
τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78)

το ΦΕΚ

PostHeaderIcon 20-12-17 Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

20 gavsar

20-12-17 Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

«Προχωράμε σε ένα βήμα ισονομίας και δημοκρατίας μέσα σε ένα πλαίσιο περίπλοκο, με πλήρη σεβασμό της μουσουλμανικής μειονότητας της χώρας μας», ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά τη συνεδρίαση και ψήφιση κατά πλειοψηφία –από όλα τα κόμματα πλην της Χρυσής Αυγής που επιφυλάχθηκε- στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991, με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής.

«Έχει τεράστια σημασία όταν συζητάμε ζητήματα μειονοτήτων να το συζητάμε ψύχραιμα και να μην τα χρησιμοποιούμε για μικροπολιτικούς σκοπούς» σημείωσε ο κ. Γαβρόγλου, τονίζοντας ότι η σημερινή ρύθμιση έρχεται σε μια στιγμή που και στην Ευρώπη είναι επίκαιρο το θέμα του μουσουλμανικού πληθυσμού. «Είναι μια νέα κατάσταση, εξαιρετικά σύνθετη. Μια κατάσταση που έχει στοιχεία ισλαμοφοβίας αλλά και μια κατάσταση που έχει ξαναβάλει στο τραπέζι θέματα ταυτότητας της Ευρώπης, η οποία ξεχνώντας την ιστορία της θεωρεί ότι τα θέματα αυτά τα έχει λύσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε σε στοιχεία που προκύπτουν από τα ληξιαρχεία της Δυτικής Θράκης, σύμφωνα με τα οποία από τους 2.200 γάμους που έγιναν την τελευταία τριετία, οι 683 είναι πολιτικοί γάμοι, ποσοστό 30%. «Άρα ο μουσουλμανικός πληθυσμός επιμένει σε ποσοστό 70% στον θρησκευτικό γάμο. Αυτό σημαίνει ότι το ‘ταυτοτικό’ στοιχείο τους θέλουν να το εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την έννοια, η προαιρετική εφαρμογή της Σαρία που φέρνει ο νέος νόμος, είναι ένα πρώτο στέρεο βήμα που σέβεται τη σημερινή κατάσταση της μειονότητας. Προφανώς πρέπει να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα», είπε ο Υπουργός σημειώνοντας: «Οι μειονότητες είναι ιστορικές κατηγορίες. Έχουν μια χωροχρονικότητα που καθορίζει διαφορές ακόμη και ανάμεσα σε άτομα με την ίδια θρησκεία».

Τέλος, αναφέρθηκε στην έναρξη της λειτουργίας, από τη νέα σχολική χρονιά, των έξι πιλοτικών νηπιαγωγείων στην περιοχή. 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-12-17 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης και των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

 04 05 17epal

20-12-17 “Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

Το έγγραφο σε μορφή PDF

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-12-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

04 05 17epal

20-12-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Το έγγραφο σε μορφή PDF

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Διαγωνισμός Ρομποτικής 2018

Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του  Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Δ.Δ.Ε Σάμου και τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής Aegean Robotics Competition 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Καρλόβασι της Σάμου.

Δοκιμασίες
Οι  δοκιμασίες  στις  οποίες  μπορείτε  να δηλώσετε συμμετοχή είναι:  Sumo,  Line Follower και Ελεύθερη Παρουσίαση / Free Style
Η  κάθε  ομάδα  θα  αποτελείται  από  έναν προπονητή – συντονιστή και τέσσερα (4) μέλη κατά  μέγιστο. Αναλυτικά οι δοκιμασίες έχουν ως εξής:

Sumo

Η  δοκιμασία  είναι  κατ’  ουσία  αντιγραφή  ενός αγώνα  σούμο  όπου  δύο  ρομπότ  ανταγωνίζονται μεταξύ τους προσπαθώντας να σπρώξουν έξω από το  κυκλικό  γήπεδο  του  σούμο  (Dohyo) τον αντίπαλο.  Οι  κατηγορίες  των  διαγωνιζόμενων ρομπότ είναι (Π x Μ xY):

3 kg Sumo (20cm X 20cm X Απεριόριστο) βάρος έως 3 kg
Mini Sumo (10cm X 10cm X  Απεριόριστο) βάρος έως 0.5 kg

Micro Sumo (5cm X 5cm X 5cm) βάρος έως 0.1  kg
Ο  αγώνας  αποτελείται  από  τρεις  γύρους συνολικής  διάρκειας  τριών  (3)  λεπτών.  Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο.

Line Follower
Στόχος  της  δοκιμασίας  είναι  το  ρομπότ  να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο με αρκετές  εναλλαγές  κατεύθυνσης  και  άλλες δυσκολίες,  ανάλογα  με  την  πίστα.  Νικητής αναδεικνύεται το ρομπότ  που θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή με τη μεγαλύτερη πιστότητα, ακρίβεια και ταχύτητα. Οι  διαστάσεις  του  αγωνιστικού  χώρου  είναι 120cm  x  250cm και διατρέχεται από άκρη σε άκρη από μια μαύρη γραμμή σε άσπρο φόντο πάχους  15 mm που  έχει  πολλές απότομες στροφές.  Τα  ρομπότ  πρέπει  να  βρίσκονται συνεχώς σε επαφή με τη γραμμή όταν υπάρχει ή να την ξαναβρούν σε περίπτωση διακοπής. Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο.

Ελεύθερη Παρουσίαση /  Free Style
Τα  ρομπότ  μπορούν  να  παρουσιάσουν οποιαδήποτε  λειτουργία.  Στο  πλαίσιο  της ελεύθερης  κατηγορίας  μπορεί  να  γίνει  και επίδειξη απλών αυτοματισμών.
Τα  εκθέματα  βαθμολογούνται  από  μία ομάδα κριτών, βάση ενός πίνακα κριτηρίων σε 30  σημεία, σε μία κλίμακα από το 1-10. Η δοκιμασία της  Ελεύθερης  Παρουσίασης  /  Free   Style, διακρίνεται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες:

 • Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση,  για  μαθητές Δημοτικού
 • Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση,  για  μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων
 • Τριτοβάθμια    Εκπαίδευση,   για προπτυχιακούς   /   μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται όριο στο είδος  και τη χρήση των υλικών.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να δείτε στο https://www.aegean.gr

Πηγή άρθρου: https://www.aegean.gr

PostHeaderIcon 20-12-17 Ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού

13 01 16 glosomathia

20-12-17 Ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε  η  υπ’ αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού και αναμένεται άμεσα η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 Η τροποποίηση έγινε λόγω της ψήφισης του  Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου :

α) καταργήθηκε το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

β) οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας κατατάσσονται πλέον σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία ως εξής :

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες  Οικονομίας και Πληροφορική

γ) καταργήθηκε η εξέταση των μαθημάτων Ιστορία και Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

H ανωτέρω τροποποιητική απόφαση περιέχει αλλαγές που αφορούν στους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας:

 • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
 • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ειδικότερα αυτοί που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές και τα Τμήματατων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

 

Η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-12-17 Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα άρχισε η λειτουργία του νέου Νηπιαγωγείου για τα προσφυγόπουλα

rsz Νηπιαγωγείο Γωνια βιβλιοθηκης

20-12-17 Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα άρχισε η λειτουργία του νέου Νηπιαγωγείου για τα προσφυγόπουλα

Με χαμόγελα και ενθουσιασμό υποδέχθηκαν το νέο Νηπιαγωγείο τους τα προσφυγόπουλα που ζουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα.

Το καινούργιο Νηπιαγωγείο άρχισε από χθες, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, τη λειτουργία του με δύο αίθουσες διδασκαλίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αίθουσες διαμορφώθηκαν κατάλληλα για τις ανάγκες των προνηπίων και νηπίων με βιβλιοθήκη, παιχνίδια, χώρους δραστηριοτήτων και ξεκούρασης.

Η έναρξη της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, που συνολικά μπορεί να δεχθεί 47 παιδάκια, έγινε με την αμέριστη βοήθεια καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητών και φοιτητών του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Συντελεστών Εκπαίδευσης Προσφύγων και των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ήδη, σε όλη τη χώρα, ξεκίνησαν να φοιτούν σε Νηπιαγωγεία τα νήπια και προνήπια που διαμένουν στα εξής Κέντρα Φιλοξενίας:

  1. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Διαβατών, Στρ/δο Αναγνωστοπούλου

  2. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Καβαλαρίου εργ/σιο ΣΙΝΑΤΕΞ

  3. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κόνιτσας Ηπείρου

  4. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Μυρσίνης Ηλείας

  5. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Λαγκαδίκια Στρ/δο Βογιατζόγλου

  6. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας

  7. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας

  8. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων ΒΙΠΕ Δράμας

  9. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Περιγιάλι Καβάλας

10. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Αλεξάνδρειας Ημαθίας Στρ/δο Πελάγου

11. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Αγίας Ελένης Ιωαννίνων

12. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Πολυκάστρου Νέας Καβάλας

13. Κέντρο Φιλοξενίας Κάτω Μηλιάς Πιερίας

14. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Δολιανών Ιωαννίνων

15. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα Αττικής

16. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σερρών

17. Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού Αττικής

Αύριο, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, ξεκινάει με το Κέντρο Φιλοξενίας Θερμοπυλών η εγκατάσταση μονάδων προσχολικής ηλικίας – Νηπιαγωγείων σε 18 Κέντρα Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται συνολικά για 30 μονάδες των δύο αιθουσών.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η άμεση λειτουργία δύο μονάδων προσχολικής ηλικίας οι οποίες ήδη έχουν τοποθετηθεί στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στο Καράτεπε Μυτιλήνης και στο Βαθύ Σάμου.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Απαντήσεις του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης σε ερωτήματα των μαθητών & γονέων του 6ου ΓΕΛ Λαμίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20_12_2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 15ΜΕΛΕΣ 6ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

PostHeaderIcon Επιβράβευση του Μουσικού Σχολείου Λαμίας

το Δελτίο Τύπου

PostHeaderIcon 19-12-17 Eνημέρωση σχετικά με τις σχολικές επιτροπές

18 inedi

19-12-17 Eνημέρωση  σχετικά με τις  σχολικές  επιτροπές                                              

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πορεία των πληρωμών των Σχολικών Επιτροπών, με τα παρακάτω στοιχεία:

Ο αριθμός των Συμβάσεων που θα υπογραφούν με τις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε συνολικά 710.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ήδη αναρτήσει 660, ενώ οι υπόλοιπες 50 δεν έχουν αναρτηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων που δεν έχουν αποσταλεί στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ή δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί λόγω λανθασμένων στοιχείων που παρέλαβε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Από τις αναρτημένες 660, έχουν ήδη ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί οι 420. Οι υπολειπόμενες 140 θα πρέπει να υπογραφούν και να αποσταλούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από τις Σχολικές Επιτροπές.

Από τις οριστικοποιημένες 420, έως σήμερα έχουν ήδη πληρωθεί οι 357 και συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η πορεία πληρωμής και των υπολοίπων. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, οι μαθητές του Σχολείου μας και ο Διευθυντής, εκφράζουμε τις εγκάρδιες μας  ευχαριστίες  για την δωρεάν προσφορά του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων σε βιβλία για τον εμπλουτισμό της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης!

Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου

PostHeaderIcon 18-12-17 Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά ενόψει εορτών

18 ekptnis

18-12-17 Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά ενόψει εορτών

Για δεύτερη φορά ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου και ο αρμόδιος Υφυπουργός για θέματα Νησιωτικότητας, Νεκτάριος Σαντορινιός, συνεργάζονται στενά με σκοπό την εξομάλυνση της συνθηκών που απορρέουν από τη νησιωτικότητα καθώς και την ενίσχυση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις δομές εκπαίδευσης των νησιών μας.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2017 και σκοπό είχε τη στήριξη της ακτοπλοϊκής μετακίνησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από τη συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες της χώρας, ανακοινώνουν ότι συμφωνήθηκε έκπτωση 50% στα εισιτήρια δασκάλων και καθηγητών που πρόκειται να μεταβούν στους τόπους καταγωγής τους για να περάσουν τις γιορτές με τις οικογένειές τους.

Για την καλύτερη εφαρμογή του μέτρου, διευκρινίζονται τα εξής:

 • Η περίοδος εφαρμογής της δράσης αφορά το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Ιανουαρίου 2018. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται τόσο η αναχώρηση, όσο και η επιστροφή τους στο νησί που υπηρετούν.

 

 • Για να λάβουν την έκπτωση οι αναπληρωτές θα οφείλουν να προσκομίζουν πρόσφατη βεβαίωση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου είναι διορισμένοι, στην οποία θα βεβαιώνεται α) το σχολείο που υπηρετούν, β) το γεγονός ότι είναι διορισμένοι ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθώς και γ) η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

 

 • Λόγω απόστασης των νησιών, η βεβαίωση δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας (από faχ ή e-mail, δηλαδή).

 

 • Η έκπτωση αφορά και στα οχήματα (ΙΧ και δίκυκλα) των μετακινούμενων.

 

 • Οι εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό αίτημα είναι:

 

ANEK LINES

BLUE STAR FERRIES

FAST FERRIES

GOLDEN STAR FERRIES

HELLENIC SEAWAYS

KEFALONIAN LINES

SEAJET

SUPERFAST FERRIES

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Δωρεάν εξοπλισμός STEM σε σχολεία μέσω της δράσης eTwinning!

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης #eTwinning υλοποιεί τη δράση #STEM.
Μέσω της δράσης θα επιλεχθούν 88 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 23 νηπιαγωγεία, 25 δημοτικά, 19 γυμνάσια και 21 λύκεια της ελληνικής επικράτειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην καταληκτική ημερομηνία!!!

Λεπτομέρειες:
http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/828-stem-2

PostHeaderIcon Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για το μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

το έγγραφο

PostHeaderIcon Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

το έγγραφο

PostHeaderIcon Bazaar στο 2ο Γ.Ε.Λ Λαμίας

Οι μαθητές του 2ου Γ.Ε.Λ Λαμίας σας προσκαλούν στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar
στον χώρο του σχολείου Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 9:00 – 14:00

PostHeaderIcon 18-12-17 Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

rsz study in greece

18-12-17 Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  δίνει σήμερα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με το οποίο ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Η εμβληματική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί πρωτόγνωρο και σημαντικό εγχείρημα. Σηματοδοτεί την δημιουργία ισχυροποιημένων πόλων ανώτατης εκπαίδευσης με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ΑΕΙ, με διαδικασίες διαβούλευσης και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου βασίζεται καταρχήν στην ακαδημαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο Ιδρύματα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Στη διαδικασία ίδρυσης του νέου Πανεπιστημίου υιοθετήθηκε η προώθηση συνεργειών και η αποφυγή επικαλύψεων γνωστικών πεδίων.

 Μέσα από αυτή την διαδικασία από τα 42 Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των δύο Ιδρυμάτων οδηγούμαστε σε ένα νέο Πανεπιστήμιο με 26 Τμήματα, με ισχυροποίηση των ακαδημαϊκών μονάδων και δημιουργία προοπτικών ισχυρής παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Τα νέα Τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια εξ αυτών θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία, που δεν υπάρχουν ακόμη στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει την μεγάλη δυναμική και την προοπτική τους στις εμπειρίες άλλων χωρών.

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε καμία εργαστηριακή ή κτηριακή επένδυση να μη χάσει τον ρόλο της και σε καμία περίπτωση να μη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Επίσης με το νομοσχέδιο προωθούνται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών εντός του Πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα στα ΑΕΙ, τα οποία προγράμματα θα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, δίνοντας ώθηση και αναβαθμίζοντας την μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση.

Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι ένα στοίχημα που θα κερδηθεί προς όφελος της Δυτικής Αττικής και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Αποτελεί αποφασιστική συμβολή στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, με όλο το συμβολικό αλλά και πραγματικό φορτίο της δημιουργίας ενός φάρου εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτισμού.

Πολιτική μας είναι να προχωρήσουμε σε εκείνα τα βήματα με τα οποία θα  κατοχυρωθεί η δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, με προτάσεις που έρχονται από τα ίδια τα Ιδρύματα, που έχουν ωριμάσει και έχουν δυνατότητες, όχι μόνον επιβίωσης, αλλά και νέας δυναμικής, ώστε τα ΑΕΙ να λειτουργήσουν με ισχυρή βάση και να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τους φιλόδοξους στόχους τους σε μία νέα εποχή. 

Το κείμενο του Νομοσχεδίου σε μορφή pdf. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 18-12-17 Ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018

18 12 17vouli g

18-12-17 Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση για τις μετεγγραφές ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018

Άμεση νομοθετική ρύθμιση για μετεγγραφή στα αδέλφια που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018.

«Είναι απαράδεκτο μία οικογένεια να συντηρεί δύο και τρία σπίτια. Μία αριστερή κυβέρνηση με ευαισθησίες πρέπει να λύσει το θέμα αυτό. Θα νομοθετήσουμε άμεσα, ώστε καμία οικογένεια να μην συντηρεί πάνω από ένα σπίτι εκτός από αυτό που μένουν», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός σημειώνοντας ότι η ρύθμιση από φέτος και συγκεκριμένα από το δεύτερο εξάμηνο.

Ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε στην αύξηση φέτος, μετά από πολλά χρόνια, κατά 3,6% των κονδυλίων για την Παιδεία, στην έκτακτη επιχορήγηση ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ προς τα Πανεπιστήμια και στην εξασφάλιση επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες σίτισης και καθαριότητας, να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των φοιτητικών εστιών σε όλα τα Πανεπιστήμια και να εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς τρίτους.

Σημείωσε ότι σήμερα ξεκινά η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με νέα τμήματα υψηλού επιπέδου και προγράμματα σπουδών, ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία Διετών Προγραμμάτων φοίτησης για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ που θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης:

 • Την έναρξη, από την επόμενη σχολική χρονιά, της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε 245 από τους 345 Δήμους και σε βάθος τριετίας σε όλους
 • Την αναβάθμιση των Ολοήμερων Σχολείων με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και αντίστοιχους πόρους
 • Την καθιέρωση του θεσμού «Η τσάντα στο σχολείο»
 • Την ορθολογικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο σε συνεργασία με το ΙΕΠ
 • Το νέο σχέδιο για το Λύκειο, με δραστική μείωση των μαθημάτων και αύξηση των ωρών διδασκαλίας, με ένα ισχυρό απολυτήριο και με κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων εκτός από τις Πολυτεχνικές, τις Ιατρικές και τις Νομικές σχολές.

Επισυνάπτεται η ομιλία του Υπουργού 

 

{youtube}3RevyOAb5kE{/youtube}

Ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 18-12-17 Νομοθετική ρύθμιση για τις μετεγγραφές ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018

18 12 17vouli g

18-12-17 Νομοθετική ρύθμιση για τις μετεγγραφές ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018

Άμεση νομοθετική ρύθμιση για μετεγγραφή στα αδέλφια που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018.

«Είναι απαράδεκτο μία οικογένεια να συντηρεί δύο και τρία σπίτια. Μία αριστερή κυβέρνηση με ευαισθησίες πρέπει να λύσει το θέμα αυτό. Θα νομοθετήσουμε άμεσα, ώστε καμία οικογένεια να μην συντηρεί πάνω από ένα σπίτι εκτός από αυτό που μένουν», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός σημειώνοντας ότι η ρύθμιση από φέτος και συγκεκριμένα από το δεύτερο εξάμηνο.

Ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε στην αύξηση φέτος, μετά από πολλά χρόνια, κατά 3,6% των κονδυλίων για την Παιδεία, στην έκτακτη επιχορήγηση ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ προς τα Πανεπιστήμια και στην εξασφάλιση επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες σίτισης και καθαριότητας, να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των φοιτητικών εστιών σε όλα τα Πανεπιστήμια και να εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς τρίτους.

Σημείωσε ότι σήμερα ξεκινά η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με νέα τμήματα υψηλού επιπέδου και προγράμματα σπουδών, ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία Διετών Προγραμμάτων φοίτησης για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ που θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης:

 • Την έναρξη, από την επόμενη σχολική χρονιά, της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε 245 από τους 345 Δήμους και σε βάθος τριετίας σε όλους
 • Την αναβάθμιση των Ολοήμερων Σχολείων με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και αντίστοιχους πόρους
 • Την καθιέρωση του θεσμού «Η τσάντα στο σχολείο»
 • Την ορθολογικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο σε συνεργασία με το ΙΕΠ
 • Το νέο σχέδιο για το Λύκειο, με δραστική μείωση των μαθημάτων και αύξηση των ωρών διδασκαλίας, με ένα ισχυρό απολυτήριο και με κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων εκτός από τις Πολυτεχνικές, τις Ιατρικές και τις Νομικές σχολές.

 

Η ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2018

«Θα παρουσιάσω το συνολικό σχέδιο της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης, το  οποίο είναι ρεαλιστικό και με συγκεκριμένη προοπτική, ακριβώς επειδή για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά από πολλά χρόνια, αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την Εκπαίδευση. Φέτος, είναι 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν 5,6% σε σχέση με πρόπερσι. Δηλαδή έχουμε δύο χρονιές συνεχών αυξήσεων όπως είπα για πρώτη φορά από το 2011 και αυτό μας δίνει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε πια αυτά που προγραμματίζαμε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και τα προγραμματίζαμε γνωρίζοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτούς τους αριθμούς, προφανώς, δεν συμπεριλαμβάνεται το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και δεν συμπεριλαμβάνονται και διάφορα άλλα κονδύλια για τα οποία υπάρχει δέσμευση να προστεθούν ώστε να υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες μας για την Εκπαίδευση. Από του χρόνου, λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2018, αρχίζουμε να υλοποιούμε το σχέδιο μας για την υποχρεωτική 14χρονη εκπαίδευση. Και αυτό σημαίνει υποχρεωτική προσχολική δίχρονη εκπαίδευση, δύο χρόνια δηλαδή Νηπιαγωγείο όπου την ευθύνη θα την έχουν οι Νηπιαγωγοί σε 245 από τους 345 Δήμους. Όλα αυτά είναι ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο σε βάθος τριετίας και η αρχή του ήδη άρχισε να υλοποιείται και θα συνεχίσει από το Σεπτέμβριο. Υποχρεωτική, λοιπόν, δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στους 245 από τους 345 Δήμους και σε βάθος τριετίας σε όλους.

Το δεύτερο: μία μεγάλη προσπάθεια που άνθισε, συνεχίστηκε από μας και θα συνεχιστεί, είναι η πλήρης αναβάθμιση των Ολοήμερων Σχολείων. Ξέρετε ότι φέτος επεκτείνουμε τα Ολοήμερα Σχολεία και σε όλα τα ολιγοθέσια. Τα Ολοήμερα Σχολεία, πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι μόνο καλό είναι για τα παιδιά. Δεν είναι ένα… παρκάρισμα των παιδιών. Θέλει, προφανώς, πρόσθετο προσωπικό, θέλει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, αλλά η έννοια του Ολοήμερου, ο θεσμός του Ολοήμερου, είναι κάτι για το οποίο οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει τα τελευταία δύο χρόνια αποδεικνύουν στην ελληνική κοινωνία ότι είναι ένας θεσμός που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. 

Επίσης, προχωράμε σε αυτό που έχει σχολιαστεί αρκετά. Τουλάχιστον για ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η τσάντα να μένει στο σχολείο για τα παιδιά του Δημοτικού. Η «Τσάντα στο σχολείο» σχολιάστηκε από ορισμένους με σκωπτικό τρόπο. Κάποιοι το κορόιδεψαν κιόλας. Είναι όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην Εκπαίδευση και το λέω πάρα πολύ επιθετικά. Η τσάντα στο σχολείο, για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, δεν έχει μόνο ένα συμβολικό χαρακτήρα. Λέει προς τις οικογένειες, κυρίως, ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα το Σαββατοκύριακο από το να διαβάζουν τα μαθήματα της Δευτέρας. Η ταύτιση του άγχους και κυρίως η ταύτιση του άγχους της Δευτέρας -που είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι και οι φίλες θα το έχουν πάρα πολύ- για το πώς προετοιμάζομαι για την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορεί να είναι ταυτισμένη με την μαθησιακή διαδικασία. Γι’ αυτό λοιπόν παίρνουμε και τέτοιου είδους μέτρα, ώστε να δώσουμε αυτό το μήνυμα και κυρίως να δώσουμε το μήνυμα ότι οι οικογένειες πρέπει να σκεφτούν τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών τους, τι άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν και όχι μόνο την αποκλειστική σχέση τους με τα μαθήματα.

Τέταρτο: ορθολογικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο με την αλλαγή βιβλίων. Σοβαρά προβλήματα και στα βιβλία. Πάλι αμαρτίες δεκαετιών. Προσπαθούμε από κοινού με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να υπάρχει μία ορθολογικοποίηση και των προγραμμάτων και των βιβλίων και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, είμαστε πολύ κοντά στο να ανακοινώσουμε πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Πέμπτο: Το μεγάλο μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο για το Λύκειο και την αναμόρφωση του  συστήματος εισαγωγής. Είμαστε μία κοινωνία που στην ουσία δεν έχουμε Γ’ Λυκείου. Η Γ’ Λυκείου είναι μία καθημερινότητα που δεν έχει καμία σχέση με την επί της ουσίας παραμονή στο σχολείο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που όλη η κοινωνία πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και πρέπει να το αντιμετωπίσει για να δούμε πώς θα ξανακτίσουμε το Δημόσιο σχολείο στο σύνολο του. Η Γ’ Λυκείου, λοιπόν, είναι σήμερα μία παραμονή στο σχολείο ανάμεσα σε μία καθημερινότητα των παιδιών μίας ηλικίας πολύ δύσκολης ως προς τη σχέση τους με τον έξω κόσμο και μίας απίστευτης καταπίεσης η οποία υπάρχει λόγω του συγκεκριμένου συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων. Εμείς λέμε, λοιπόν: δραστική μείωση των μαθημάτων, αύξηση των ωρών διδασκαλίας, ένα Απολυτήριο που θα έχει νόημα ώστε με τον βαθμό του Απολυτηρίου να μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο και κυρίως να βρούμε τρόπους -και μελετάμε ακριβώς αυτό- ώστε τα παιδιά να σπουδάζουν αυτό που θέλουν όχι αυτό που είναι η τριακοστή επιλογή τους, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η παθογένεια.

Έκτον: Έχουμε πάρει, και νομίζω το αποδέχονται όλες οι πλευρές αυτό, εξαιρετικές πρωτοβουλίες ως προς την συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό προσλήψεων εκπαιδευτικών στα σχολεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες κι αυτό πρέπει να χαιρετιστεί παρόλο που καθημερινά έχουμε πρόσθετα προβλήματα. Ανακύπτουν πρόσθετα προβλήματα γιατί γίνεται ένα πράγμα πάρα πολύ καλό στην κοινωνία. Κι αυτό που γίνεται είναι ότι πάρα πολλές οικογένειες αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω με τα προβλήματα που έχουν με τα παιδιά τους. Ξέρουν ότι τα σχολεία μας μπορούν να υποδεχτούν αυτά τα παιδιά. Ξέρουν ότι στα σχολεία μας θα υπάρχουν ειδικοί γι’ αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχουμε αρχίσει να λύνουμε έναν εντυπωσιακό αριθμό προβλημάτων και χαιρετίζουμε αυτήν την ωριμότητα με την οποία πάρα πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο πρόβλημα της καθημερινότητας τους και βγαίνουν προς την κοινωνία για να μπορέσουν να το μοιραστούν. Κι ακριβώς σ’ αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε τώρα τον Ιανουάριο στην νομοθέτηση και των υποστηρικτικών δομών που είναι απαραίτητες.

Έβδομο: Η κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων σε πάρα πολλές σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, αν κάποιοι θέλουν να σπουδάσουν κάτι, εκτός από τα Πολυτεχνεία, εκτός από τις Ιατρικές κι εκτός από τις Νομικές, θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν σε τμήματα που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν και με τη δημιουργία νέων τμημάτων και με το να δώσουμε πρόσθετες θέσεις διδασκαλίας στα υπάρχοντα Τμήματα.

Όγδοο είναι η νομοθετική ρύθμιση που καταθέτουμε άμεσα, κι έχει σχέση με το που σπουδάζουν τα αδέρφια. Είναι απαράδεκτο το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, δηλαδή οικογένειες να συντηρούν δύο και τρία σπίτια πέρα από το δικό τους. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Μία αριστερή Κυβέρνηση, μία Κυβέρνηση με ευαισθησίες στην κοινωνία, πρέπει να το λύσει. Εμείς, λοιπόν, θα νομοθετήσουμε άμεσα ώστε καμία οικογένεια να μην συντηρεί πάνω από ένα σπίτι, εκτός από εκεί που θα μένουνε οι ίδιοι. Κάτω από ένα εισόδημα τα παιδιά θα μπορούν να έρχονται εκεί που ζουν οι οικογένειες τους. Αυτό είναι μία δέσμευση. Θα το καταθέσουμε αυτές τις μέρες και θα ψηφιστεί και θα ισχύει από το δεύτερο εξάμηνο μετά το Φεβρουάριο.

Όπως γνωρίζετε έχουμε πάρει μία μεγάλη πρωτοβουλία συνεργειών των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια. Όπως γνωρίζετε τα ΤΕΙ είναι πολλές φορές θύματα μίας πολιτικής αλλοπρόσαλλης επί δεκαετίες. Και παρόλη αυτή την πολιτική έχουμε εξαιρετικά τμήματα στα ΤΕΙ. Υπάρχουν πολύ σοβαρές συζητήσεις με Πανεπιστήμια. Οι συνέργειες και συγχωνεύσεις θα γίνουν με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια και ήδη προχωράμε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ελευσίνα, βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δημιουργείται με τη συγχώνευση δυο ΤΕΙ αλλά δεν είναι η απλή συγχώνευση δύο ΤΕΙ. Δημιουργούνται νέα Τμήματα με νέα γνωστικά αντικείμενα, νέα προγράμματα Σπουδών. Ήδη επί έξι μήνες υπάρχουν επιτροπές που λειτουργούν πολύ εντατικά και σήμερα βγαίνει σε διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο πρόκειται να παίξει εξαιρετικά πρωτοποριακό ρόλο στην δημιουργία και λειτουργία νέων Διετών δομών, στις οποίες θα φοιτούν τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ χωρίς εξετάσεις και θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Προσόντων. Άρα, αρχίζουμε να βάζουμε ένα λιθαράκι και σε αυτή την μεγάλη ανάγκη δημιουργίας τεχνικών υψηλού επιπέδου.

Υπογραμμίζω, επίσης, τον τεράστιο αριθμό υποτροφιών που δίνονται από το ΙΚΥ για τους Μεταπτυχιακούς και κυρίως για τους Μεταδιδάκτορες μαζί με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στον Τομέα της Έρευνας, ώστε να δημιουργηθεί σιγά-σιγά αυτός ο χώρος, ώστε οι επιστήμονες να μην φεύγουν μόνιμα στο εξωτερικό, αλλά να μπορούν να πηγαινοέρχονται με πολύ μεγάλη ευελιξία.

Και βέβαια το Σάββατο που είχαμε την Σύνοδο Πρυτάνεων ανακοινώσαμε την αύξηση της επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια με 41 εκατ. ευρώ. Είναι μία αύξηση ύψους 50%. Είναι μία αύξηση που δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια και ο λόγος που γίνονται αυτά -όχι μόνο η επιχορήγηση αλλά και τα άλλα που είπαμε πριν- είναι γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι πάμε σε μία κανονικότητα. Πάμε σε μία οικονομική κανονικότητα. Θα έχουμε αυτούς τους πόρους για να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και να τις προχωρήσουμε. Και νομίζουμε ότι όλα αυτά αντανακλώνται στον προϋπολογισμό μας.

Εκείνο που πρέπει επίσης να φροντίσουμε -και το λέω για να μην θεωρηθεί ότι θέλουμε να το κρύψουμε- είναι το σοβαρότατο πρόβλημα των διορισμών. Των νέων διορισμών στη Μέση Εκπαίδευση και των διορισμών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μας. Είναι κάτι που ξέρετε ότι υπερβαίνει τις δικές μας προθέσεις. Είναι πρώτο στην ατζέντα των συνεννοήσεων που κάνουμε με τους Θεσμούς κι ελπίζουμε να έχουμε πολύ καλά νέα με την ολοκλήρωση των διαφόρων αξιολογήσεων.

Τέλος, ένας από τους κύριους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονική μετάβαση των περισσότερων παιδιών στην πρωινή ζώνη. Συγχρόνως, ο περυσινός επιτυχημένος θεσμός των απογευματινών Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης (ΔΥΕΠ)  θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για έναν μικρό αριθμό παιδιών που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το προενταξιακό έτος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς ή εκείνα που η Δομή Φιλοξενίας στην οποία διαμένουν δεν βρίσκεται κοντά σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)».  

{youtube}3RevyOAb5kE{/youtube} 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος ενός εκ των ομιλητών, αναβάλλεται η ημερίδα με θέμα: «Η δεξιότητα του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού – Προετοιμάζοντας τους εφήβους για τις προκλήσεις του αύριο» που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11, 2ος όροφος).
Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τον εκ νέου προγραμματισμό της.
Δεν αφορά τις σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε.

PostHeaderIcon 18-12-17 Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές για το σχολικό έτος 2017-2018

kathigproj lyk 400

18-12-17 Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιο για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές εξέδωσε, ενόψει των διακοπών των Χριστουγέννων, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται με τακτική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, είναι δυνατή η με προϋποθέσεις αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα πριν από τις 22-12-2017, αλλά όχι νωρίτερα από τις 21-12-2017 και η επιστροφή τους το αργότερο στις 9-1-2018.

Το έγγραφο σε μορφή doc

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μας «Η Φυσική που δεν διδάσκεται» το απόγευμα του Σαββάτου 9 Δεκέμβρη.  Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία με σημαντική την συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Ο κ. Νίκος Κυλάφης , ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής με ένα παραστατικό τρόπο μάγεψε το κοινό με την ομιλία του. Ανέπτυξε με γλαφυρό και  κατανοητό τρόπο τις ιδιότητες μιας μαύρης τρύπας , αποδεικνύοντας ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι κάτι φανταστικό, αλλά υπαρκτό, άλλωστε μεγαλύτερη απόδειξη είναι η πρόσφατη ανίχνευση των Βαρυτικών κυμάτων. Ταυτόχρονα πραγματοποίησε απλά πειράματα για να δείξει τις ιδιότητες του χωροχρόνου και την σχέση της βαρύτητας με αυτόν, σύμφωνα με την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας.

Ο κ. Μιχάλης Καραδημητρίου, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης, αφού μίλησε για την Φυσική που διδάσκεται και τον τρόπο που οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται την Φυσική στα σχολεία, μας ταξίδευσε μέσα από το άτομο στον πυρήνα και στην συνέχεια στα έσχατα συστατικά της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις τους. Ανέπτυξε τον προβληματισμό για την σπουδαιότητα και την ταυτόχρονη απουσία της σύγχρονης Φυσικής στα προγράμματα σπουδών του Λυκείου μας και την στρεβλότητα του σημερινού προγράμματος. Στο τέλος ακολούθησε η βράβευση μαθητών και καθηγητών που συμμετείχαν στον 1ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Κατασκευών Φυσικής.

Ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης, θα συνεχίσει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την ίδρυση του πριν δύο χρόνια για να φέρει την Φυσική και τα επιτεύγματα της κοντά στην κοινωνία. Σήμερα είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ξανά ότι το βασικό ζητούμενο στις αλλαγές στην παιδεία είναι να ξαναδούμε από την αρχή το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών. Η συζήτηση για την μεταρρύθμιση στην παιδεία δεν μπορεί να είναι συζήτηση μόνο για το σύστημα εισαγωγής ή τις ώρες διδασκαλίας, το ζητούμενο ήταν και παραμένει το τι σχολείο θέλουμε! Για εμάς το σχολείο πρέπει να δίνει στο απόφοιτο του τα απαραίτητα εφόδια που θα τον κάνουν ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη. Μέσα από μια ολοκληρωμένη γενική παιδεία να του δίνει τα εφόδια που θα τον κάνουν να αντιλαμβάνεται, ανεξάρτητα από τις μετέπειτα σπουδές του, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος γύρο του, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών

Εισήγηση Μιχάλη Καραδημητρίου

Εισήγηση Νίκου Κυλάφη

πηγή

PostHeaderIcon 17-12-19 Η ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

rsz gav ape

17-12-19 Η ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Ως ένα «πρωτόγνωρο και σημαντικό εγχείρημα» χαρακτήρισε τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου από το βήμα του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, που πραγματοποιείται στα Μέγαρα.

«Το περιεχόμενο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  δεν είναι η απλή συνύπαρξη των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Το Υπουργείο αναγνωρίζει την ποιότητα των δύο ΤΕΙ – παρά τα πολιτικά παιχνίδια που παίχτηκαν τα προηγούμενα χρόνια – όπως αναγνωρίζει και το εξαιρετικό ακαδημαϊκό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στους διδάσκοντες, μια ακαδημαϊκότητα η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Η Δυτική Αττική έχει την ανάγκη ενός αναβαθμισμένου Πανεπιστημίου με νέα προγράμματα σπουδών και νέα γνωστικά πεδία. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα», σημείωσε.

Η νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αύριο, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, ώστε να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του Ιανουαρίου και να ενταχθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Αναφερόμενος στις πολιτικές για την Παιδεία, ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Με τον νόμο, του οποίου η επεξεργασία άρχισε επί υπουργίας Αριστείδη Μπαλτά και ολοκληρώθηκε στην τελική μορφή του με την ψήφισή του από τη Βουλή τον περασμένο Αύγουστο, θεσμοθετήσαμε μεταξύ άλλων τις δωρεάν Διετείς Σπουδές στο πλαίσιο των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Οι δομές αυτές θα παρέχουν, προνομιακά για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, σπουδές εξαιρετικά αναβαθμισμένες ακαδημαϊκά και θα χορηγούν πιστοποιημένα διπλώματα ευρωπαϊκών προσόντων».

Ως προς τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου, και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Γαβρόγλου πρόταξε το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αυτών των διεργασιών. «Η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τα Ιδρύματα. Γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που επιθυμούν να αναπτύξουν συνέργειες και κάθονται στο ίδιο τραπέζι γνωρίζουν ότι το διακύβευμα είναι η αναβάθμιση των Ιδρυμάτων» είπε χαρακτηριστικά.

Δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και του Υπουργείου, ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε στην έκτακτη επιχορήγηση ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ προς τα Πανεπιστήμια, που ανακοίνωσε το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 86ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.

«Η πρωτοφανής αύξηση κατά 50% της χρηματοδότησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κάνει πράξη τη δέσμευση του πρωθυπουργού. Έγινε δυνατή γιατί τα πράγματα στη χώρα πάνε καλύτερα και γιατί η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Παιδεία είναι μια από τις καίριες προτεραιότητές της. Η ανακοίνωση αυτή δε γίνεται, προφανώς, για το θεαθήναι καθώς έχει ήδη δοθεί στα Πανεπιστήμια χρηματοδότηση 17 εκατομμυρίων ευρώ», είπε ο κ. Γαβρόγλου.  

Σημειώνεται ότι τα πρώτα 7 εκατομμύρια της πρόσθετης επιχορήγησης θα δοθούν στα Ιδρύματα έως τέλος  Δεκεμβρίου.

Στο  πλαίσιο της Παράλληλης Πρωινής Συνεδρίας με θέμα «Πολιτικές για την Παιδεία και τον Αθλητισμό», ομιλητές ήταν επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης και ο Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γιώργος Αγγελόπουλος. Παρεμβάσεις έκαναν εκπρόσωποι των φορέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Δυτικής Αττικής.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
December 2017
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>