Archive for September 1st, 2017

PostHeaderIcon 01-09-17 Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το θέμα που προέκυψε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1 aposp

01-09-17 Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το θέμα που  προέκυψε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα επιστολή εργαζομένης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΠΕΘ, που περιέχει καταγγελίες περί μη σεβασμού θρησκευτικών συμβόλων. Για το ΥΠΠΕΘ δεν τίθεται θέμα απάντησης στο ερώτημα αν εργαζόμενοι “απαγορεύεται να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα”. Το ερώτημα είναι περιττό δεδομένων των διατάξεων της πολιτείας περί θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και του σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων που το ΥΠΠΕΘ έμπρακτα και σταθερά υπηρετεί.

Αμέσως μόλις έλαβε (18/8/2017), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επιστολή εργαζόμενης στον Ε.O.Π.Π.ΕΠ περί μη σεβασμού των θρησκευτικών συμβόλων, το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ ζήτησε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του να παράσχει εξηγήσεις επί του ζητήματος. Η Διευθύνουσα απάντησε με αναλυτική επιστολή της στις 20/8/2017. Εντός τεσσάρων ημερών, ο Αν. Γενικός Γραμματέας έδωσε εντολή διενέργειας των υπηρεσιακώς προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών ελέγχου. Επισημαίνουμε ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε πριν υπάρξει η όποια δημοσιότητα περί του θέματος. Από πλευράς του ΥΠΠΕΘ, υπήρξε άμεσα κινητοποίηση ώστε να διευκρινιστούν τα τεκταινόμενα στον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. Η εν λόγω επιστολή συμπίπτει με συγκυρία σημαντικών διοικητικών αλλαγών στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξορθολογισμού της λειτουργίας του και αναζήτησης απαντήσεων αναφορικά με το σύννομο του ύψους των οικονομικών απολαβών ορισμένων υπαλλήλων του. 

 Ο έλεγχος που ζητήθηκε εστιάζει:

(α) Στα αναφερόμενα στην από 18/8/2017 επιστολή της εργαζόμενης καθώς και στις από 20/8/ 2017 έγγραφες εξηγήσεις της Διευθύνουσας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(β) Στο αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ε.O.Π.Π.ΕΠ. για την συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
(γ) Στον τρόπο καθορισμού των αμοιβών των μισθοδοτούμενων από τον Ε.O.Π.Π.ΕΠ. από την πρόσληψή τους μέχρι σήμερα.
(δ) Στην πιθανότητα ύπαρξης ζητήματος αντιποίησης αρχής στις επιστολές που ανταλλάχθηκαν. 

Βάσει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου, το ΥΠΠΕΘ θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες. Τα πορίσματα της διαδικασίας ελέγχου θα βρίσκονται στη διάθεση του εισαγγελέα. Το ΥΠΠΕΘ ενήργησε ταχύτατα, με σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στα πρόσωπα, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, του σεβασμού των θρησκευτικών συμβόλων και του κύρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 01-09-17 Κατανομή των τμημάτων της Τριτοβάθμιας στα Επιστημονικά Πεδία

big panepist idr 550 400

01-09-17  Κατανομή των τμημάτων της Τριτοβάθμιας στα Επιστημονικά Πεδία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κατανομή των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-epal θα είναι σε λειτουργία μέχρι και
τις 11 Σεπτεμβρίου 2017.
Κατά την περίοδο αυτή θα μπορούν να υποβάλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-epal
δηλώσεις με τους προσωπικούς κωδικούς taxis για:
-Εγγραφές: Όσοι μαθητές/τριες δεν μπόρεσαν να κάνουν δήλωση προτίμησης μέσω του συστήματος e-epal για εγγραφή σε ΕΠΑΛ της επιλογής τους, μπορούν κατά την περίοδο αυτή να υποβάλουν δήλωση προτίμησης.
-Ανανεώσεις εγγραφής: Όσοι μαθητές/τριες δεν έκαναν ανανέωση εγγραφής στις ημερομηνίες που είχαν οριστεί, μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στην πλατφόρμα e-epal.
-Μετεγγραφές: Όσοι μαθητές/τριες θέλουν να μετεγγραφούν από ΕΠΑΛ σε άλλο ΕΠΑΛ ή από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης, δηλώνοντας το ΕΠΑΛ στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν.
-Διορθώσεις – Ανακλήσεις: Όσοι μαθητές/τριες θέλουν να αλλάξουν την δήλωση που υπέβαλαν ή έχουν υποβάλει περισσότερες από μία (1) δηλώσεις κατά την περίοδο εγγραφών του Ιουνίου, να απευθύνονται στο διευθυντή του σχολείου που κατανεμήθηκαν. Ο διευθυντής μπορεί να διαγράψει τη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που στάλθηκαν με e-mail στις 29-06-2017. Κατόπιν, ο μαθητής/τρια υποβάλλει νέα δήλωση.
Παρακαλούμε οι διευθυντές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαγραφές των δηλώσεων των
μαθητών/τριών γιατί η διαγραφή είναι μόνιμη.
Οι διευθυντές των σχολείων ενημερώνουν τους κηδεμόνες – μαθητές/τριες που παρουσιάστηκαν για εγγραφή στις σχολικές μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ότι οφείλουν να υποβάλουν και  ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης στο e-epal.
Η πλατφόρμα e-epal θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 08:00 έως 10:00 για να γίνει η πρώτη κατανομή των μαθητών/τριών που υπέβαλαν ήδη δήλωση.
Η δεύτερη κατανομή των μαθητών/τριών θα γίνει την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και θα είναι διαθέσιμη στα σχολεία μετά τις 11:00.
Τέλος, επισημαίνεται ότι μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 που απορρίφθηκαν λόγω
απουσιών τη σχολική χρονιά 2016-2017, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΔΔΕ έως
τις 11 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στα ειδικά τμήματα που
θα δημιουργηθούν όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του Ν.4473/2017.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

PostHeaderIcon Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018

 Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Προϋποθέσεις για τον χωρισμό τμήματος & διαδικασία έγκρισης

1.Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών… και των συλλόγων των διδασκόντων»
2. Τις διατάξεις του ν.4452/17 (ΦΕΚ 17 / τΑ’/ 15-2-2017)

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να τηρηθεί ο προγραμματισμός για τη στελέχωση με εκπ/κό προσωπικό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης επισημαίνουμε τις προβλεπόμενες από το σχετικό νόμο 4452/17 (ΦΕΚ 17Α΄, 15 -02 -2017, άρθρ 11,) ρυθμίσεις:
α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ενός (1) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός (1), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.
β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων (4), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση του αριθμού των μαθητών πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.
γ) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής: «3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.»
Τονίζεται ότι καμία σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης δε θα προχωρήσει σε χωρισμό τμημάτων χωρίς την έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντή με βάση την παραπάνω διαδικασία έγκρισης.
Παρακαλούνται οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να μας αποστείλουν τις εισηγήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 8-9-2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

PostHeaderIcon 01-09-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τον υπεύθυνο Τομέα Παιδείας του Ποταμιού Γιώργο Μαυρωτά

GABROGLOY MAYRVTAS 

01-09-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τον υπεύθυνο Τομέα Παιδείας του Ποταμιού Γιώργο Μαυρωτά

Συγκλίσεις σε πολλά σημεία του σχεδίου για την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαπίστωσαν κατά τη συνάντησή τους διάρκειας μιάμισης ώρας ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου με τον υπεύθυνο Τομέα Παιδείας του Ποταμιού Γιώργο Μαυρωτά.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Μαυρωτάς δήλωσε:

Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Υπουργού για να μας ενημερώσει για το νέο πρόγραμμα και το νέο σχέδιο που υπάρχει για το Λύκειο και για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο ρόλος του Λυκείου. Να αναβαθμιστεί. Γενικά, σαν γενική φιλοσοφία, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στο κομμάτι της Τεχνικής Εκπαίδευσης κυρίως στο Λύκειο και από την άλλη μεριά ήταν και στα δικά μας τα πλάνα και στο δικό μας το πρόγραμμα η έννοια του Εθνικού Απολυτηρίου του Λυκείου. Δηλαδή να είναι ένα Απολυτήριο, όχι χαρτί απλό, αλλά να έχει και περιεχόμενο και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς αξιολόγηση. Μάλιστα εμείς πιστεύουμε ότι στο Εθνικό Απολυτήριο δεν αρκεί μόνο να αξιολογείται σοβαρά και αντικειμενικά και ενιαία ο μαθητής από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο με τον ίδιο τρόπο μόνο στην Γ Λυκείου, αλλά θα έπρεπε να πηγαίνει και στις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου αυτή η αξιολόγηση. Είναι κάποια πράγματα που συζητήσαμε με τον Υπουργό. Μπήκαμε λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί πολλές φορές… ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στις επόμενες συναντήσεις να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα.

Ερώτηση: Συμφωνείτε σε κάποιες από τις προτεινόμενες αλλαγές, για παράδειγμα στο Εθνικό Απολυτήριο. Άρα πρέπει να βρήκατε κάποια σημεία σύγκλισης;

Σημεία σύγκλισης υπήρχαν ήδη από πέρυσι που είχαμε υποβάλει τις προτάσεις μας ως Ποτάμι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής όταν υπήρχε ο αντίστοιχος διάλογος που είχε ξεκινήσει. Εμείς πιστεύουμε ότι η αποφόρτιση που πρέπει να υπάρξει στις Πανελλαδικές εξετάσεις, και να μην κρίνεται το μέλλον του παιδιού από ένα τρίωρο κάθε φορά, αυτό έχει να κάνει με την αξιολόγηση που έπρεπε να υπάρχει γενικότερα στο Λύκειο και είναι κάτι που πρέπει να συμμετάσχουν μαθητές, οικογένειες, καθηγητές οι οποίοι πρέπει να αγκαλιάσουν κάθε τέτοια προσπάθεια.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

Όπως συνειδητοποιήσατε μείναμε αρκετή ώρα στο γραφείο συζητώντας. Είχα τη χαρά να συζητήσουμε κατ’ αρχάς ως εκπαιδευτικοί και οι δύο με τον κύριο Μαυρωτά, μέσα σ’ ένα πλαίσιο συναίνεσης που θέλουμε να οικοδομήσουμε και νομίζω ότι θα οικοδομηθεί. Βρήκαμε πολλά σημεία σύγκλισης και ορισμένα σημεία απόκλισης. Η διαβούλευση αυτό είναι. Νομίζω ότι ήταν ένας εξαιρετικά χρήσιμος διάλογος και είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε, όπως είπε και ο κ. Μαυρωτάς, για να δούμε άλλα στοιχεία της συνολικής προσέγγισης που θέλουμε να φέρουμε για το Λύκειο.

Θέλω να είναι σαφές ότι παρά τις κραυγές που υπάρχουν στον δημόσιο λόγο, παρά τους τίτλους των εφημερίδων, υπάρχει κι ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας για το οποίο έχουμε επίσης πολλές ενδείξεις  για αποδοχή των προτάσεων μας. Αυτό είναι πολύ λογικό να γίνεται σε ένα τέτοιου τύπου εγχείρημα σε μία κοινωνία η οποία έχει και μία τεράστια αμηχανία για το πώς ουσιαστικά «ξαναστήνεις» το Λύκειο και κυρίως την Γ’ Λυκείου. Και νομίζουμε ότι παρά τις ενστάσεις έχουμε και πολύ θετικά σημεία συγκλίσεων και νέων ιδεών, επίσης, γιατί νομίζω ότι αυτά συνδυάζονται.

Γιώργος Μαυρωτάς: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω ότι για να είναι ένα σύστημα βιώσιμο χρειάζεται και χρόνος διαλόγου και ευρύτερη συναίνεση και ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή να φτιάξουμε τώρα ένα σύστημα για τα επόμενα 10 χρόνια. Ένα σύστημα που θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή με μια αυξημένη πλειοψηφία. Θα είναι το ιδανικό κατά τη δική μας άποψη.

Ερώτηση: Συμφωνείτε για τη διπλή εξεταστική Ιανουαρίου;

Γιώργος Μαυρωτάς: Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με έναν ενιαίο τρόπο -όπως είπαμε- και αντικειμενικό. Δηλαδή, όχι σε κάθε σχολείο ο καθηγητής να βάζει τα 20άρια. Θα πρέπει να γίνεται με έναν αξιόπιστο τρόπο. Πιστεύουμε ότι βοηθάει περισσότερο τους μαθητές γιατί τους αποφορτίζει από το να νιώθουν ότι σε ένα τρίωρο κρίνεται το μέλλον τους και εμείς θα το πηγαίναμε και ακόμα πιο πίσω. Γιατί για να έχει το Εθνικό Απολυτήριο μεγαλύτερη βαρύτητα, θα πρέπει και από τη Β’ Λυκείου να έχει κάποιες τέτοιες εξετάσεις και εκεί να αξιολογούνται οι μαθητές και να φεύγει αυτό το μεγάλο βάρος από τον Ιούνιο της Γ’ Λυκείου.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 01-09-17 Προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων των ΕΠΑΛ, σε υπευθύνους τομέα και εργαστηριών των εργαστηριακών κέντρων

 04 07 17 EPAL

01-09-17 Προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων των ΕΠΑΛ, σε υπευθύνους τομέα και εργαστηριών των εργαστηριακών κέντρων

Το σχετικό ΦΕΚ

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 01-09-17 Κατά προτεραιότητα οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ

proslipeae

01-09-17  Κατά προτεραιότητα οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ

Με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, τα ΚΕΔΔΥ και τις ΕΔΕΑΥ ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις προσλήψεις αναπληρωτών, σηματοδοτώντας την προτεραιότητα που δίνει στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Η πρώτη φάση των προσλήψεων 2.521 αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ολοκληρώνεται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβούν στις προσλήψεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, προκειμένου τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να βρίσκονται στα σχολεία, κοντά στους μαθητές τους, τη Δευτέρα 11-9-2017.

Οι πιστώσεις για τις ανωτέρω προσλήψεις διατίθενται από προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι η εξής:

 

ΠΔΕ ΕΕΠ  ΣΜΕΑΕ ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ ΕΕΠ  ΚΕΔΔΥ ΕΕΠ   ΕΔΕΑΥ ΕΒΠ  Γενικά Σχολεία ΣΝ  Γενικά Σχολεία ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΘ 36 22 12 16 42 23 151
ΑΤΤΙΚΗΣ 186 138 50 48 183 68 673
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 27 16 10 10 16 8 87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 74 38 17 20 26 8 183
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27 10 4 8 17 4 70
ΗΠΕΙΡΟΥ 18 13 8 8 7 17 71
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 50 26 21 20 38 14 169
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 19 16 10 6 7 5 63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 99 67 35 48 132 40 421
ΚΡΗΤΗΣ 74 42 28 28 54 16 242
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29 14 25 18 8 8 102
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 48 24 18 16 38 9 153
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 34 22 29 28 16 7 136
ΣΥΝΟΛΟ 721 448 267 274 584 227 2.521

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 01-09-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με αντιπροσωπεία του τομέα Παιδείας του ΚΚΕ

gavro sofianos 1 09 17

01-09-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα  Γαβρόγλου  με αντιπροσωπεία του τομέα Παιδείας του ΚΚΕ

Συνάντηση μιας ώρας είχε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου με αντιπροσωπεία του τομέα Παιδείας του ΚΚΕ που αποτελείτο από τους κ.κ. Σοφιανό, Δελλή και Ιωαννίδη.

Ο κ. Γαβρόγλου ανέλυσε λεπτομερώς το σχέδιο για την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Σοφιανός δήλωσε:

Εκφράσαμε σ’ αυτήν τη δημιουργική συζήτηση με τον Υπουργό την αντίθεση του ΚΚΕ στο σχέδιο που παρουσίασε η Κυβέρνηση για το Λύκειο και τις εξετάσεις. Η αντίθεση αυτή ξεκινάει από  θέσεις υπεράσπισης  των όποιων υπολειμμάτων έχει  ακόμα ο μορφωτικός χαρακτήρας του Λυκείου.

Θεωρούμε ότι με το σχέδιο αυτό πλήττεται ο μορφωτικός του χαρακτήρας, μετατρέπεται το Λύκειο σε φροντιστήριο, δημιουργώντας όχι χτύπημα της παραπαιδείας αλλά αντίθετα μεγάλωμά της. Θεωρούμε ότι το κόψιμο βασικών μαθημάτων οδηγεί, εκτός των άλλων, και στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη βάση αυτή πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να καταθέσει ένα τέτοιο σχέδιο νόμου.

Αντίθετα, δημιουργούνται δυνατότητες οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να αντιδράσουν σε αυτούς τους σχεδιασμούς από θέσεις υπεράσπισης του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου, της ανάγκης για μια ενιαία βασική εκπαίδευση -θεωρητική και πρακτική- που θα δίνει σε όλους του νέους εφόδια και να είναι δωδεκαετής.

Ερώτηση: Γιατί λέτε ότι μετατρέπεται το Λύκειο σε φροντιστήριο;

Απάντηση: Από ένα μαραθώνιο εξετάσεων, από ένα κόψιμο βασικών μαθημάτων και από μία –ουσιαστικά- παράλληλη λειτουργία του Λυκείου με τη φροντιστηριακή στήριξη, με στόχο την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε το υπάρχον σύστημα γι’ αυτό και είπα ότι αποδομούνται τα υπολείμματα του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου γιατί και σήμερα το Λύκειο δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα. Από θέσεις υπεράσπισης μιας ενιαίας βασικής γενικής δωδεκάχρονης εκπαίδευσης στεκόμαστε αντίθετοι στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων Υπουργείων Παιδείας.

Ερώτηση: Τι αντιπροτείνετε;

Η συζήτηση κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα και όλη αυτήν την περίοδο το ΚΚΕ εκτός από τις δημιουργικές –πιστεύουμε- παρεμβάσεις του στη Βουλή και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, επεξεργάστηκε, παρουσίασε και συζήτησε πλατύτατα την πρόταση του για το ενιαίο βασικό δωδεκάχρονο σχολείο. Σχολείο γενικών γνώσεων που συνδυάζει την πρακτική με τη θεωρητική παιδεία. Σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της κάθε επιστήμης και ταυτόχρονα να καλλιεργηθεί η φυσική και η αισθητική αγωγή η οποία στο σημερινό σχολείο είναι εκτός. Από αυτή τη σκοπιά εμείς ασκούμε κριτική στην Κυβέρνηση και στο σχέδιο που παρουσίασε, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν απέναντι σε άλλους σχεδιασμούς που ήδη έχουν δημιουργήσει το σημερινό Λύκειο με το οποίο είμαστε αντίθετοι. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

Να σταθώ κατ’ αρχήν σε αυτό που είπε ο κύριος Σοφιανός. Ότι έγινε μια πολύ δημιουργική συζήτηση και ανταλλάξαμε ένα σύνολο προβληματισμών με τους συναδέλφους, τους οποίους πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ και ξέρω ότι ό,τι λένε το έχουν επεξεργαστεί και είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης προσέγγισης με την οποία έχουμε εμείς πολλές φορές πολλές διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι εμπλουτίζει την δημόσια συζήτηση. Παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου. Το Σχέδιο πρέπει να είναι σαφές ποιο πρόβλημα πάει να λύσει. Και το πρόβλημα που πάει να λύσει είναι η αναβάθμιση ενός εξαιρετικά υποβαθμισμένου λυκείου αυτή τη στιγμή. Άρα, για πρώτη φορά υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την δωδεκάχρονη εκπαίδευση τη σχολική – είναι συν δυο χρόνια η προσχολική -και βεβαίως τον τρόπο δόμησης της τελευταίας τάξης του Λυκείου που δεν μπορεί παρά να προετοιμάζει τα παιδιά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνοντας μάλιστα και πολύ συγκεκριμένες προοπτικές σε εκείνα τα παιδιά που δεν θα θελήσουν να πάνε στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα γιατί είναι ένα εγχείρημα που η επιτυχία του θα εξαρτηθεί και από την αλλαγή νοοτροπιών. Και καλούμαστε όλοι και οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων αλλά και τα Κόμματα, η κοινωνία ολόκληρη, οι εκπαιδευτικοί μας, οι μαθητές μας, οι γονείς, να ξανασκεφτούν τι Λύκειο θέλουν. Εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτό το σχέδιο. Ακούμε προσεκτικά τις αντιπροτάσεις και προχωράμε δημιουργικά.

Ερώτηση: Τελικά οι εξετάσεις του Ιανουαρίου είναι προαιρετικές;

Απάντηση: Αν ένα πράγμα είναι μπόνους είναι υποχρεωτικό; Εγγενώς η έννοια του μπόνους είναι προαιρετική. Παιδαγωγικά, κάνουμε πάντοτε και κάποιες εξετάσεις ενδιάμεσες, σε όλες τις βαθμίδες, για να αυτοελεχθούν οι εκπαιδευτικοί, για να ελεγχθούν τα παιδιά, να δουν οι γονείς αν όντως η προετοιμασία των παιδιών τους προχωράει σωστά. Η παιδαγωγική διάσταση είναι κατά τη γνώμη μας πολύ θετική. Η θεσμική, δηλαδή το αν είναι υποχρεωτικό ή όχι, σας το εξήγησα μόλις τώρα, δηλαδή το τι κρύβει το μπόνους μέσα του. Εκείνο όμως που θέλω να είναι σαφές είναι ότι εμείς επεξεργαστήκαμε ένα σχέδιο και νομίζω ότι είναι στοιχείο ωριμότητας της όποιας πολιτικής ηγεσίας όταν βάζεις κάτι σε διαβούλευση και έρχονται ορισμένες προτάσεις που το βελτιώνουν – και δεν τις έχεις σκεφτεί – να μπορείς να αλλάζεις γνώμη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κανείς να έχει μια γνώμη και πεισματικά να επιμένει. Έχουμε υποφέρει από τέτοια πράγματα. Σας θυμίζω το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Ενώ κάθε βήμα ήταν στραβό, κάνανε το επόμενο βήμα.

Αυτό που λέμε είναι ότι σχέδιο και διαβούλευση σημαίνει  ότι  είμαι διατεθειμένος να ακούσω απόψεις και εκεί που υπάρχουν βελτιώσεις να τις κάνουμε.

Η γραπτή εξέταση του Ιανουαρίου ή βελτιώνει τον βαθμό του Ιουνίου και συνυπολογίζεται ή δεν τον βελτιώνει και την ξεχνάς. Το Απολυτήριο έχουμε πει ότι θα προκύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό από τα ενδοσχολικά και σε ένα μικρότερο ποσοστό από τις εξετάσεις που θα είναι κεντρικές. Όταν δεν έχεις την εξέταση του Ιανουαρίου δεν σημαίνει ότι αυτό φέρνει κάποια επίπτωση γιατί έτσι κι αλλιώς το Απολυτήριο είναι για όλη τη χρονιά. Άρα έχεις το βαθμό του Ιουνίου. Αυτό που συνήθως ξεχνάμε είναι ότι αυτά που προτείνουμε αφορούν  την πρώτη χρονιά. Τον Ιούνιο του 2020. Όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται ο ρόλος του σχολείου και το ποσοστό για την εισαγωγή και θα μειώνεται το ποσοστό των Κεντρικών Εξετάσεων. Άρα, σε κάποια χρόνια θα εξισορροπήσουν τα πράγματα και το σχολείο θα αποκτήσει την πλήρη αυτοτέλεια του.

Ερώτηση: Σας κατηγορούν ότι τρομοκρατηθήκατε και κάνετε πίσω…

Απάντηση: Με κατηγόρησαν, τρομοκρατήθηκα, κάνω πίσω… Καλώς το ρωτάτε με αυτούς του όρους, αλλά να σας πω κάτι; Γιατί να τρομοκρατηθεί κανείς; Εγώ σας ρωτάω: μπορεί κάποιος να βγει εντίμως, με το χέρι στην καρδιά, και να πει ότι ένα πράγμα που είναι μπόνους είναι υποχρεωτικό; Θα γελοιοποιηθεί στην κοινωνία. Γίνεται η διαβούλευση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι ανοιχτά. Εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη φιλοσοφία σε αυτήν θα επιμείνουμε. Τώρα, μπορεί κάποια τεχνικά πράγματα, να αλλάξουν. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 01-09-17 Απάντηση Κώστα Γαβρόγλου στη Νίκη Κεραμέως

rsz keramews gabro 30 08 17

01-09-17 Απάντηση Κώστα Γαβρόγλου στη  Νίκη Κεραμέως

Θα περίμενα από μια νέα πολιτικό όπως είναι η κ. Κεραμέως  να μην υποκύψει στην παλαιοκομματική συνταγή «κάνω δηλώσεις απλώς για να πω ότι κάνω αντιπολίτευση».

Η σημερινή της δήλωση αυτό υπηρετεί και τίποτα παραπάνω. Την ενημέρωσα αναλυτικά, απάντησα σε όλες τις απορίες που είχε κατά τη συνάντησή μας προχθές. Τι άλλαξε λοιπόν;

Το κομματικό καθήκον μήπως; Σεβαστό. Αλλά γιατί τέτοια επιμονή να επικεντρώνεται σε πράγματα χιλοειπωμένα, και να αποφεύγει να παρουσιάσει τι ακριβώς λέει η Ν.Δ. για το Λύκειο; Μήπως μετά από τόσον καιρό δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που μπορούν να προτείνουν; 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 01-09-17 Ανακοίνωση για τις εγγραφές στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

diekggdvm

01-09-17 Ανακοίνωση για τις εγγραφές στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τα παρακάτω:

Την τελευταία εβδομάδα, πλήθος δημοσιευμάτων και αναφορών στο διαδίκτυο επικρίνουν τον σχεδιασμό που υλοποιεί το ΥΠΠΕΘ για την έγκαιρη και συντονισμένη έναρξη όλων των εκπαιδευτικών δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σημαντικό ρόλο στην οποία διαδραματίζουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). Όλες αυτές οι ανακριβείς -είτε από πρόθεση είτε από αφέλεια- αναφορές στηρίζονται στις «αντικειμενικές» προβλέψεις των γραφόντων πως οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πληροφοριακό σύστημα για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα είναι ελάχιστες επειδή τάχα δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι-ες.

Η γλώσσα των αριθμών έρχεται να τους διαψεύσει περίτρανα καθώς ο αριθμός των αιτούντων σήμερα το πρωί, λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, ξεπερνά τις 23.000, αριθμός που είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της τελευταίας τριετίας.

Παρόλα αυτά, επιθυμώντας να εξαλείψουμε και την παραμικρή πιθανότητα αποκλεισμού κάποιου πολίτη που επιθυμεί να κάνει αίτηση, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι τη Δευτέρα 4/9, ώρα 12.00.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
September 2017
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>