Archive for July 5th, 2017

PostHeaderIcon 05-07-17 Αθλητικά προγράμματα συνεκπαίδευσης και συνέργειας μεταξύ σχολικών μονάδων ειδικής και τυπικής αγωγής

IMG 7357 550 400

05-07-17 Αθλητικά  προγράμματα συνεκπαίδευσης και συνέργειας μεταξύ σχολικών μονάδων ειδικής και τυπικής αγωγής

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και του δικαιώματος συμμετοχής  στις σχολικές δραστηριότητες όλων των μαθητών/τριων, υλοποίησε αθλητικά  προγράμματα συνεκπαίδευσης και συνέργειας μεταξύ σχολικών μονάδων ειδικής και τυπικής αγωγής.

Θεωρώντας σημαντική την ένταξη των μαθητών/τριων ΣΜΕΑΕ στη διεξαγωγή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, για το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκαν  αθλητικές δράσεις (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, στίβος, beach volley κ.ά), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες  της χώρας και στα Γυμναστήρια εποπτείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ε.Γ.Α. «ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής, με τη  συμμετοχή  1490 μαθητών/τριων ΣΜΕΑΕ.

Τέλος, κατά την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ Τάξη και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας συμμετείχαν και διδάχθηκαν εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) μαθητές/τριες ΣΜΕΑΕ.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία, στον προγραμματισμό της νέας σχολικής 2017-2018 στοχεύει στην αύξηση των εν λόγω αθλητικών δράσεων ως  έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού  και της αποδοχής στη διαφορετικότητα. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 05-07-17 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2017

20 07 16 mixanografiko

05-07-17 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 μέχρι και 13 Ιουλίου 2017.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr

θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2017», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»), στο σημείο «Ανακοινώσεις», προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Οι υποψήφιοι αφού συμπληρώσουν προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσουν σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξουν και να τα υπογράψουν σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατούν οι ίδιοι.

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στη σύνοψη, και τα υπογράφουν. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι και των πέντε (5) κατηγοριών πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή και αποστέλλουν :

ένα (1) αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής ένα (1) αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται στην «ΣΥΝΟΨΗ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»

Β. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ τα ανωτέρω (3) έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν στην επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2017 τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

ένα (1) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου

ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό)

ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή), καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η αντιστοιχία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων – Δ/νση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5) και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3 ΚΑΙ 5).

δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας, στις οποίες στην πίσω πλευρά τους θα υπάρχει επισήμανση του ονοματεπωνύμου τους

ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας κ.λ.π. πρέπει να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση και ευκρινές

φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

Η αποστολή των εγγράφων θα γίνει μ ό ν ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0091,

Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2017.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 14η Ιουλίου 2017.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης (13 Ιουλίου) δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής και μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που θα οριστούν. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να τα καταθέσουν στο Τμήμα ή στη Σχολή επιτυχίας τους κατά την περίοδο εγγραφής, προκειμένου να γίνει ο έλεγχός τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων, έχουν ήδη ανακοινωθεί με το από 19/5/2017 Δελτίο Τύπου.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το δελτίο εξεταζομένου την 1η ημέρα των εξετάσεων από τα εξεταστικά κέντρα της πόλης που θα δηλώσουν ότι θα εξεταστούν (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), τα οποία θα ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες με την ειδική κατηγορία Ελλήνων εξωτερικού δεν δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής και Μηχανογραφικό Δελτίο και με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών- Αλλογενών το έτος 2017.

Το  Δελτίο  Τύπου σε μορφή  PDF

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
July 2017
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
error: Content is protected !!
?>