Archive for April 20th, 2017

PostHeaderIcon Ορισμός Δ/νσεων Δ.Ε. για τη λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ

Ορισμός Δ/νσεων Δ.Ε. για τη λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ (του Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α) έτους 2017.

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών

Αριθμ. 203044/Β1/11-12-2016
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ
……….
Καθορίζουμε την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων των μαθητών των Γυμνασίων και των μελών των Επιτροπών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, ως εξής:
1. Επιτροπή αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων όλων των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
α) Στον Πρόεδρο 100,00 €
β) Στον κάθε αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογεί από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά 35,00 € και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,40 €
2. Επιτροπές απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
α) Πρόεδρος 140,00 €
γ) Επόπτης Εξετάσεων 150,00 €
β) Μέλη και Γραμματείς 120,00 €
Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται μετά το πέρας των εργασιών στα μέλη των επιτροπών.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2016

PostHeaderIcon 20-04-17 Χαιρετισμός Αν.Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Κ.Φωτάκη σε εκδήλωση παρουσίασης ερευνητικής δραστηριότητας της APIVITA

20 fot

20-04-17 Χαιρετισμός Αν.Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Κ.Φωτάκη σε εκδήλωση παρουσίασης ερευνητικής δραστηριότητας της APIVITA

O Aναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σήμερα από την εταιρία APIVITA, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας, για την παρουσίαση της ερευνητικής της δραστηριότητας στο πρόγραμμα Horizon 2020. 

Αναφερόμενος στο πρότυπο ερευνητικό έργο και την καινοτόμο δράση της εταιρίας ο κ.Φωτάκης τόνισε:

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Το έργο που επιτελείται στην APIVITA συνδυάζει τέσσερα σημαντικά στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας , που έχει ως βάση την Οικονομία της Γνώσηs, δηλαδή της Οικονομίας που βασίζεται στην αξιοποίηση της επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

Το πρώτο στοιχείο αφορά την έμφαση που δίνεται από την APIVITA στην υψηλής ποιότητας εφαρμοσμένη επιστημονική Έρευνα και τη μετάφρασή της Γνώσης που προκύπτει από αυτή σε καινοτόμα προϊόντα. Αυτό ανακλάται στο ισχυρό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας και τους νέους επιστήμονες που απασχολούνται σε αυτό.

Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πλούσιας βιοποικιλότητας της Ελληνικής γης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει είναι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο

Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ελκυστικό και εμπνέει, όπου η ανάπτυξη βασίζεται στη συνεχή αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών και όχι στην ισοπέδωση τους όπως δυστυχώς συχνά συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή της κρίσης.

Υπάρχει κι ένα τέταρτο στοιχείο που εντυπωσιάζει: Στην APIVITA κυριαρχούν τα σύμβολα και οι συμβολισμοί! Είναι διάχυτος ο πολιτισμός και η διασύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας της παραγωγής και της δημιουργίας με την πολιτισμική κληρονομιά. Μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η αίσθηση που προκαλεί μεταξύ άλλων «ο κήπος του Ιπποκράτη» που έχει δημιουργηθεί εκεί, πείθει για τη δυναμική αυτού του στοιχείου.

Παρουσιάζοντας τις κυβερνητικές δράσεις για τη στήριξη της Έρευνας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης υπογράμμισε:

«Στις συνθήκες της κρίσης που βιώνει η χώρα σήμερα, κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι η Κοινωνία να σταθεί όρθια και να ανοίξουν δρόμοι και προοπτικές για την επόμενη ημέρα.

Στην προμετωπίδα της προσπάθειας αυτής βρίσκονται η Παιδεία, η Έρευνα και η Καινοτομία. Για πρώτη φορά με τρόπο συστηματικό και  ολοκληρωμένο έχουν αναληφθεί θεσμικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και μάλιστα με όρους κατεπείγοντος για τη στήριξη του ερευνητικού  δυναμικού που υπάρχει, και της  Έρευνας που διεξάγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή συνεισφέρει ο νέος θεσμός που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2016, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καθώς και η άμεση διάθεση πρόσθετων πόρων ύψους 240 εκ. € κυρίως για βασική Έρευνα κατά την τριετία 2017-2019. Ταυτόχρονα είναι διαθέσιμοι οι πόροι του ΕΣΠΑ (2014-2020)για Ε&Κ ύψους 1,2 δισ. € για την επόμενη επταετία, που κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση και βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας πρόσφατα δημιουργήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, το Υπέρ Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που περιλαμβάνει τρία ταμεία: Το Ταμείο «Παράθυρο Καινοτομίας» για τη στήριξη της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (start ups), το Ταμείο «Πρώιμης Επιχειρηματικότητας» για την υποβοήθηση καινοτόμων επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα και το «Ταμείο Μεγέθυνσης» για ώριμες επιχειρήσεις. Το αρχικό κεφάλαιο συμμετοχών ανέρχεται στα 260 εκ. € κατόπιν σύμπραξης του Ελληνικού Δημοσίου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η μόχλευση των πόρων αυτών αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις της τάξης του 1δισ.€. Οι προϋποθέσεις στήριξης από το Υπέρ-Ταμείο είναι προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που βιώνουν έντονα τι επιπτώσεις της κρίσης.

Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία σε συνδυασμό με σειρά θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται σύντομα θα αποφέρουν καρπούς, που θα οδηγήσουν βήμα προς βήμα στη διαμόρφωση μιας Οικονομίας της Γνώσης με αξιώσεις.

Το παράδειγμα εταιρειών, που εμπνέουν και δίνουν προοπτικές για το μέλλον, το πρότυπο εταιρειών όπως η APIVITA, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Για όλους αυτούς τους λόγους με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετίζω την σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου που επιτελείται στην APIVITA».

 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-04-17 Εγκύκλιος ειδικότητας γενικών καθηκόντων στην Εκπαίδευση

ΤΑΞΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

20-04-17 Εγκύκλιος ειδικότητας γενικών καθηκόντων στην Εκπαίδευση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-04-17 Στη Βουλή η τροπολογία για τις επαναληπτικές εξετάσεις

eksetpan400px

20-04-17 Στη Βουλή η τροπολογία για τις επαναληπτικές εξετάσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορά στη διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την τροπολογία αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στις επαναληπτικές εξετάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία όλων των υποψηφίων αλλά και να κάνουν χρήση της διάταξης όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

  1. Στις επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων της τακτικής εξεταστικής περιόδου είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς Α βαθμού εξ αίματος ή Β βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.
  2. Οι υποψήφιοι εισάγονται σε ποσοστό θέσεων (0,5%) επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και εφ όσον λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτή του τελευταίου επιτυχόντα της τακτικής εξεταστικής περιόδου.
  3. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή στην αίτηση-δήλωση του Φεβρουαρίου.
  4. Με υπουργική απόφαση θα οριστούν τα υπόλοιπα θέματα των επαναληπτικών εξετάσεων.

Δείτε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση και την Τροπολογία

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-04-17 Επισκόπηση Τύπου

episkopisi400

20-04-17 Η Επισκόπηση του Τύπου για τα εκπαιδευτικά θέματα


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 20-04-17 Απάντηση του Κώστα Γαβρόγλου σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή

30 03 17vouli gavr1

{loadposition hellenicparliament1}


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
April 2017
M T W T F S S
« Mar   May »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
error: Content is protected !!
?>