Archive for March 17th, 2017

PostHeaderIcon 17-03-17 Ο Γ.Γ. του υπουργείου Ιωάννης Παντής με στελέχη του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

padoosa

17-03-17 Ο Γ.Γ. του υπουργείου Ιωάννης Παντής με στελέχη του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας  Ιωάννης Παντής συναντήθηκε χθες με στελέχη του  ΟΟΣΑ  και στελέχη της  Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς.

Ειδικότερα συζητήθηκαν οι τρόποι ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα μεθόδων διδασκαλίας, θεματικών ενοτήτων και μαθησιακών στόχων για την ευαισθητοποίηση των νέων και την προώθηση αξιών όπως η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η αξιοκρατία και η κοινωνική συμμετοχή. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παντής κατέθεσε διάφορες προτάσεις, όπως η οργάνωση και πραγματοποίηση σχετικών ημερίδων, η ένταξη αυτής της ενότητας στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα εργαλεία και καλές πρακτικές τα οποία μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων, καθώς και η ενδεχόμενη μόνιμη ένταξη του αντικειμένου στα υπό αναθεώρηση προγράμματα σπουδών. 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε.

Κατάλογος-αιτήσεων-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΚΑΙ-ΟΡΙΣΤ- ΤΟΠΟΘ.2017-03-17.xls

PostHeaderIcon 17-03-17 Προσλήψεις 31 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ

prody 400

17-03-17 Προσλήψεις 31 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 31 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για απασχόληση σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε ΔΥΕΠ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Ο ονομαστικός πίνακας 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 17-03-17 Εκδηλώσεις για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου

Theofilos Elliniki Eorti

17-03-17 Εκδηλώσεις για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου

Σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες Π.Ε. για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 και 201/1998.
2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.
3. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
4. Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 17-03-17 Ως τις 31 Ιουλίου η κατάθεση φακέλων για εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς

erga mathitwv 400px

17-03-17 Ως τις 31 Ιουλίου η κατάθεση φακέλων για εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς

Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Η Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικές ενώσεις, δήμους, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, καλλιτέχνες, ιδιώτες, κλπ) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων (Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής Εκπαίδευσης), ότι από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής, καλούνται να καταθέτουν τον πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των ανωτέρω δράσεων από 1η Απριλίου έως 31 Ιουλίου του προηγούμενου σχολικού έτους ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις ανωτέρω Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, για εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμούς, δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2017-18, η κατάθεση δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 3 Απριλίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2017.
Απώτερος στόχος είναι η έγκαιρη έγκριση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και μαθητικών διαγωνισμών, ώστε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., έχοντας συνολική εικόνα, να προβαίνουν στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής τους μονάδας.
Οι μαθητικοί διαγωνισμοί, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που έχουν εγκριθεί με την ανωτέρω διαδικασία θα αναρτώνται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, και όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες, προκειμένου να προχωρούν στον ετήσιο προγραμματισμό τους και σύντομα θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες.
Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση όλων των ανωτέρω φορέων και στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με κάποιους από αυτούς τους φορείς, παρακαλείστε όπως τους ενημερώσετε για τη νέα διαδικασία και την πιστή τήρηση των ημερομηνιών, προκειμένου να προβούν εγκαίρως στην κατάθεση του αιτήματός τους για την έγκριση των προγραμμάτων, διαγωνισμών, δράσεων που προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 17-03-17 Πρώτο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

17 03 17atomism

17-03-17  Πρώτο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

Με μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης που διοργανώθηκε από την  Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η τελετή έναρξης έγινε στο Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή 10 Μαρτίου. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισαν η Α.Π.Θ. Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίου (δια του κ. Στ. Γιωλτζόγλου, Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης), ο Υπουργός Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου (δια του συμβούλου του για την Β’ θμια Εκπαίδευση κ. Χρ. Μηλιώνη), ο Δρ Σ. Χαρισόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, ο Α. Παπαστυλιανού, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση της Κύπρου (δια της κας Ερ. Παπαναστασίου, εκπαιδευτικού του γυμνασίου Γερίου).

Στο συνέδριο οι μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών, που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών με Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Πανεπιστήμια, με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας. Οι εργασίες επιλέχτηκαν από κριτές και από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. 42 από τις εργασίες ήταν σε μορφή προφορικής παρουσίασης, ενώ 35 ήταν σε μορφή παρουσίασης poster. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή μαθητών από σχολεία της Ελλάδας, από όλα τα σχολεία της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου, από σχολεία της Κύπρου και κατά τη διάρκειά του αντάλλαξαν απόψεις για την επιστήμη και την εκπαίδευση.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν, επίσης, όλοι τις εξαιρετικές προσκεκλημένες ομιλίες του Καθ. Στέφανου Τραχανά, Διευθυντή του Κέντρου Διαδικτυακών μαθημάτων mathesis του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: Οι «πιτσιρικάδες» που άλλαξαν τον κόσμο, και του Καθ. Χαρίτωνα Πολάτογλου, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με θέμα: Θεωρητικές Ιδέες που γεφυρώνουν τις διάφορες κλίμακες.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 350 μαθητές, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και Πανεπιστημίων και ερευνητές. Οι καθηγητές και ερευνητές που παρακολούθησαν το συνέδριο εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα των ερευνητικών εργασιών των μαθητών και από την επαγγελματικότητα των παρουσιάσεων τους.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Συγχαρητήρια επιστολή του ΓΕΛ Λιβανατών

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΓΕΛ Λιβανατών συγχαίρουμε την ομάδα πετοσφαίρισης κοριτσιών του σχολείου μας για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Φθιώτιδα στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα 2016-2017. Επίσης, συγχαίρουμε τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, καθοδηγητή και προπονητή στην επιτυχημένη φετινή τους πορεία, κ. Βασίλειο Καστανά.
Πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθειά των κοριτσιών στάθηκε επίσης η υποδειγματική και φίλαθλη στάση του συνόλου των υπολοίπων μαθητών που εμψύχωσαν την ομάδα του σχολείου τους κατά τη διάρκεια του τελικού. Για το λόγο αυτό είναι και οι μαθητές αυτοί άξιοι συγχαρητηρίων.
Με την επιτυχία τους οι μαθήτριες απέδειξαν πως με συστηματικό αγώνα και με επίπονη προσπάθεια είναι δυνατή η κατάκτηση κάθε δύσκολου στόχου, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Τέλος, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη μετέπειτα πορεία τους σε όλα τα επίπεδα.

PostHeaderIcon 17-03-17 Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδεύοντας τον Άλλο»

17 03 17dokumantary

17-03-17 Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδεύοντας τον Άλλο»

Σας γνωστοποιούμε ότι με την υποστήριξη του Goethe Institut Athen διοργανώνεται Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εκπαιδεύοντας τον Άλλο» στο πλαίσιο της Δράσης Home New Home, ενός προγράμματος δημιουργίας ντοκιμαντέρ από πολίτες σε 5 χώρες και 6 πόλεις – στην Αθήνα, τη Μυτιλήνη, τη Σμύρνη, το Αμάν, την Τύρο και τη Ραμάλα. Η παραγωγή των ντοκιμαντέρ γίνεται μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία υποστηρίζει to Goethe και το διεθνές Ίδρυμα Anna Lindh Foundation και συνδιοργανώνονται από τους Δήμους Αθήνας και Λέσβου και την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτικοί εταίροι στη Δράση είναι: Arab Women Media Center-Amman Jordan, Young Palestinian Filmmakers Society, Yasar University- Izmir,Turkey, Istanbouli Theater -Tyro Association for Artists, Lebanon, ενώ το συντονισμό όλης της Δράσης έχει αναλάβει το ελληνικό ινστιτούτο StoryDoc.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκαίτε στις 20 και 21 Μαρτίου 2017 και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως τις 17 Μαρτίου με email στο info@storydoc.gr. Οι εισηγήσεις θα είναι στα αγγλικά-ελληνικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Το πρόγραμμα σε μορφή doc


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 17-03-17 Η επισκόπηση του τύπου της Παρασκευής

episkopisi400

Η επισκόπηση του τύπου της Παρασκευής 17-03-17 σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Ευχαριστήρια Επιστολή του Γυμνασίου Μώλου προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαμίας.

Θέμα:Ευχαριστήρια Επιστολή του Γυμνασίου Μώλου προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαμίας.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Μώλου εκπροσωπώντας την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Πρόεδρο και το Διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας για την χορηγία του .
Η ενέργεια αυτή δείχνει την ευαισθησία των αγροτών απέναντι στους μαθητές, αλλά και γενικότερα στη νεολαία σε μία οικονομικά τόσο δύσκολη συγκυρία.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Παπαδημητρίου Βασίλειος

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
March 2017
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>