Archive for the ‘Αξιολόγηση Μαθ.’ Category

PostHeaderIcon Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο Γυμνάσιο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126/2016
Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

Άρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:
Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή
στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.
Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:
Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν
ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.
Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,
γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

PostHeaderIcon Ενημέρωση για τροπολογία που αφορά την αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου

η τροπολογία

PostHeaderIcon Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

το έγγραφο

Στην τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου), προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η τροποποίηση αφορά στα εξής σημεία:
α) Δημιουργικές Εργασίες
β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και
γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

PostHeaderIcon 12-11 Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (ΠΔ/ΦΕΚ)

το ΦΕΚ (Π.Δ. 126/2016)

PostHeaderIcon Το ΦΕΚ για Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

πατήστε εδώ

(σε προηγούμενη ανάρτηση έχουμε δημοσιεύσει τη σχετική Υ.Α.)

PostHeaderIcon Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

εδώ

PostHeaderIcon Το νέο ΠΔ για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016
εδώ

PostHeaderIcon Το Π.Δ 39/2014 για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων,λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

πατήστε εδώ

Για την προαγωγή των μαθητών από την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερήσιου και από την Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών της ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας και του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.

PostHeaderIcon Προαγωγή και απόλυση μαθητών Γυμνασίου

Τι ισχύει εδώ

το Π.Δ. 465/1981

το Π.Δ. 409/1994

Π.Δ. 409/1994
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.11, του άρθρου 24 παρ.2 του Ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 12/94 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85
(ΦΕΚ 167 Α΄) το οποίο προσετέθη στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (ΦΕΚ 154 Α΄) βλ. και Π.Ε 403/94).
5. Την υπ’ αριθμ. 653/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης
1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει , κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό , το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων.
2. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία , με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησης αυτού , προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται , παράλληλα , διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας , η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται
με τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου , καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους , έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.
3. Η αξιολόγηση ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή , δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα , αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει , το ενδιαφέρον του , οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει , η δημιουργικότητά του , η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.
Άρθρο 2.
Διαδικασία Αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
α. Την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία.
β. Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
γ. Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες , οι οποίες γίνονται , χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση.
δ. Τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές , στο σχολείο ή στο σπίτι , στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας.
ε. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες .
ζ. Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.
2. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς  στόχους και εναρμονίζονται προς αυτούς.
3. Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα , σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου , ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα.
Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου , κάθε μαθητής αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας σε αντικείμενο της επιλογής του , με την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες , των οποίων τα θέματα καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο ,  κατατίθενται τον τελευταίο μήνα λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται από τους μαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. Θέματα δημιουργικών εργασιών μπορούν να αντλούνται όχι μόνο από τα καθημερινά μαθήματα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή , η καλλιέργεια του πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας , η προώθηση των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη συστηματική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές εργασίες μπορούν να αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες μαθητών , ώστε να καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσεται η συλλογική προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται
στις δυνατότητες των μαθητών και στα διαθέσιμα σ’ αυτούς μέσα , ώστε να
μπορούν να γίνουν από τους ίδιους , με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και
χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το
διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο.
5. Ο κάθε καθηγητής οφείλει , μαζί με τη βαθμολογία που καταθέτει στη διεύθυνση του σχολείου στο τέλος κάθε τριμήνου , να παραδίδει και σημείωμα περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή σχετικά με την προσπάθεια , το ενδιαφέρον , τις πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητά του , καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που απέκτησε στο συγκεκριμένο μάθημα. Για τα μονόωρα μαθήματα το σημείωμα κατατίθεται από το β΄ τρίμηνο. Οι παρατηρήσεις της περιγραφικής αξιολόγησης στηρίζονται στην καταγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που
πραγματοποίησε ο διδάσκων κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα. Οι παρατηρήσεις  αυτές καταγράφονται και στα ατομικά δελτία των μαθητών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωσχολική χρήση , με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους καθώς και των σχολικών συμβούλων. Οι λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης των στοιχείων της περιγραφικής αξιολόγησης , θα καθοριστούν με σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα , για ερευνητικούς λόγους ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς λόγους , είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠΕΠΘ εξεταστικές δοκιμασίες με βάση ειδικά μελετημένα
κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσματα των κριτηρίων αυτών σε εθνικό , τοπικό ή και σχολικό επίπεδο ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν , γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ , στο Παιδαγωγικό ινστιτούτο , στους Σχολικούς Συμβούλους , στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς και στα σχολεία των περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιμασίες , χωρίς να αναφέρονται σ’ αυτά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών κάθε σχολείου.
Άρθρο 3
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου
1. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν στις 31 Μαΐου κάθε διδακτικού έτους.
Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Σάββατο , Κυριακή ή Δευτέρα , τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή.
2. Τον Ιούνιο , μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων , διεξάγονται γραπτές  ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους , εκτός από τη Φυσική Αγωγή , τη Μουσική , την Οικιακή Οικονομία , την Τεχνολογία , τα Καλλιτεχνικά και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
3. Όσων μαθημάτων η διδασκαλία λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη της διδασκαλίας τους και σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο σύλλογος των διδασκόντων.
4. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα , γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου , καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές. Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας.
5. Μετά τη λήξη των μαθημάτων καταρτίζεται από το σύλλογο το πρόγραμμα των εξετάσεων και ανακοινώνεται στους μαθητές.
6. Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις , τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει , να συνδυάζει , να συνθέτει , να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.
Άρθρο 4
Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή , σε κάθε μάθημα , στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση , λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.
2. Στα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση , ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.
3. Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους , ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.
4. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο , οι οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
5. Ο βαθμός της συνθετικής δημιουργικής εργασίας συνυπολογίζεται αυτοτελώς για το βαθμό ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας ο βαθμός είναι ο ίδιος για όλους τους μαθητές που πήραν μέρος σ’ αυτήν. Εάν κάποιος μαθητής πραγματοποιήσει περισσότερες της μιας συνθετικές δημιουργικές εργασίες , για την εξαγωγή του τελικού
μέσου όρου της επίδοσής του υπολογίζεται η εργασία με το μεγαλύτερο βαθμό.
6. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 429/91.
Άρθρο 5
Παιδαγωγικά, συσκέψεις – ενημέρωση των γονέων – έλεγχος προόδου
Η πρόοδος των μαθητών , καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που παρουσιάζουν , αποτελούν αντικείμενα συχνών και συστηματικών συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων. Σκοπός των συζητήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.
Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις , στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τον μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε συνεργασία τους γονείς των μαθητών.
Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των μαθητών , καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς , εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου , ο οποίος γνωστοποιείται Σχολικούς Συμβούλους. Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

PostHeaderIcon Το Προεδρικό Διάταγμα για την “Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.”

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά

ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ
ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μο-νάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ)
εδώ

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>