Archive for the ‘Σχολεία’ Category

PostHeaderIcon 21-02-17 Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ

21-02-17 Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Το χρονοδιάγραμμα σε μορφή word

1.Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων.
2.Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.
3.Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν κάποια ειδικότητα.

Σε ό,τι αφορά το Γυμνάσιο στη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται ορισμένα πρώτα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διδακτικού χρόνου (μαθήματα έως τέλος Μαΐου) και τον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Θεματική Εβδομάδα, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες).

Ανάλογες αλλαγές μελετώνται για την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου (τάξεις που θα συνεχίσουν με το ισχύον σήμερα σύστημα), π.χ. μείωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις και αξιοποίηση των συνθετικών εργασιών στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα βέβαια εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου και, προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά τους/τις απόφοιτους/ες του Γυμνασίου.

PostHeaderIcon Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ

ΘΕΜΑ : «Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ»
Σχετικά έγγραφα :το σχετικό 139/Δ1/14-02-2017
Σε απάντηση της από 26-10-2016 επιστολής σας (αρ. πρωτ. 191771/Δ1/11-11-2016) που
αφορά στην έγκριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Αρχείου της ΕΡΤ και λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 48/8-12-2016 πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, σας γνωρίζουμε ότι :
Στο διαδικτυακό τόπο του Αρχείου της ΕΡΤ http://archive.ert.gr/ έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα υπό τον τίτλο «Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ»
http://archive.ert.gr/arxiki/ert-paei-scholio
Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούνται 330 περίπου οπτικοακουστικά τεκμήρια, τα οποία η επιστημονική ομάδα του Αρχείου της ΕΡΤ αντιστοίχισε κατά το δυνατόν με την ύλη των σχολικών βιβλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του
Αρχείου της ΕΡΤ, ως επιπρόσθετο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο ψηφιακό αυτό υλικό, η πρόσβαση στο οποίο μέσω του διαδικτύου είναι ελεύθερη, είναι δυνατόν, και προς όφελος των μαθητών/μαθητριών, να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

PostHeaderIcon 27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017 και 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2017

ΘΕΜΑ: «27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017 και 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2017»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 197199/Δ2/18-11-2016, 204822/Δ2/01-12-2016, 209925/Δ2/08-12-2016 και 20830/Δ2/08-02-2017 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει:
 τον 27ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας και
 τον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2017. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας.

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου
• Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017 και για τις τρεις τάξεις, καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2017 και για τις τρεις τάξεις, θα διενεργηθούν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ.
• Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Ε.Ε.Φ. μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 στο email: eefpan2017@gmail.com .
• Τα σχολεία θα διαβιβάσουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν, πίνακα με τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μαθητών.
• Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες για τους μαθητές Γενικού Λυκείου και δύο (02) ώρες για τους μαθητές Γυμνασίου και θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τις τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων θα συγκροτήσουν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους κλάδου ΠΕ04 και τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Ε.Φ., όπου αυτά υπάρχουν.
• Η εξεταστέα ύλη για την Α΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσας ως διδακτέας ύλης της τάξης αυτής μαζί με την ύλη του Γυμνασίου, για τη Β΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσας ως διδακτέας ύλης της Φυσικής Γενικής Παιδείας και της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής και για τη Γ΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής, καθώς και η ύλη της Φυσικής Α΄ Λυκείου και της
Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου.
• Η εξεταστέα ύλη για την κάθε τάξη του Γυμνασίου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσας ως διδακτέας ύλης.
• Συνιστάται στους μαθητές να έχουν μαζί τους υπολογιστή τσέπης, αλλά όχι κινητό τηλέφωνο του οποίου η κατοχή και χρήση απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Οι μαθητές θα διαγωνιστούν – όπως και στο παρελθόν – τόσο σε θεωρητικά θέματα όσο και σε πειραματικό πρόβλημα, χωρίς τη λήψη μετρήσεων, αλλά με επεξεργασία πραγματικών πειραματικών δεδομένων. Σε όλους τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής Γενικού Λυκείου καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής, αλλά και επιχειρείται η δοκιμαστική εφαρμογή τέτοιων θεμάτων σε εξεταστικό περιβάλλον από τους Έλληνες μαθητές.
Επειδή η αποστολή των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα τόσο για τον Διαγωνισμό του Γενικού Λυκείου, όσο και για τον Διαγωνισμό του Γυμνασίου, θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα σχολεία τα οποία θα οριστούν ως εξεταστικά κέντρα, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2017 στην σχετική φόρμα, που θα βρουν στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα εξής στοιχεία:
1) Δ/νση Δ.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
2) Επωνυμία σχολείου
3) Εξεταστικό Κέντρο για τον Διαγωνισμό:
α. Γενικού Λυκείου
β. Γυμνασίου
γ. Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου
4) Τηλέφωνο σχολείου
5) Αριθμό Fax σχολείου
6) E-mail σχολείου
7) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
8) Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου
Όλα τα σχολεία επίσης πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2017
στην αντίστοιχη φόρμα που θα βρουν στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα στοιχεία των μαθητών τους που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό:
1. Δ/νση Δ.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
2. Επωνυμία σχολείου
3. Τηλέφωνο σχολείου
4. Αριθμό Fax σχολείου
5. E-mail σχολείου
6. Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
7. Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου
8. Αριθμό ενδιαφερόμενων μαθητών ανά τάξη και σε ξεχωριστό αρχείο τα εξής:
α) Ονοματεπώνυμα μαθητών
β) Πατρώνυμα μαθητών
γ) Μητρώνυμα μαθητών
δ) Τάξη / τμήμα μαθητών
Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail: eefpan2017@gmail.com .
Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα προς τα εξεταστικά κέντρα μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017.
Γενικές οδηγίες
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα, τηλ: 210-36.35.701, 210-36.10.690, e-mail: eefpan2017@gmail.com .
 Πληροφορίες και παλαιά θέματα (με τις λύσεις τους) των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: http://www.eef.gr .
 Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από τις αντίστοιχες για κάθε βαθμίδα επιτροπές των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 2017 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, υπό την επιστημονική εποπτεία των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών Μουσά Ξενοφώντα από το τμήμα Φυσικής και Σκορδούλη Κωνσταντίνου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 Οι πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν.
Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, καθώς επίσης και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι εθελοντική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

PostHeaderIcon Επισημάνσεις για τη διαμόρφωση των σχεδίων υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

Επισημάνσεις για τη διαμόρφωση των σχεδίων υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

Στο πλαίσιο υποστήριξης της διαμόρφωσης των Σχεδίων Δράσης για την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Όσον αφορά την επιλογή θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες είναι αναγκαίο να γίνεται αυστηρά από τις αντίστοιχες προτεινόμενες σε κάθε άξονα για τους μαθητές και τις μαθήτριες και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επιλογή θεματικών ενοτήτων από αυτές που προτείνονται για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
 1. Ομοίως, η επιλογή προγραμμάτων/εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες από τον Φάκελο του Εκπαιδευτικού Υλικού, είναι αναγκαίο να αντιστοιχεί στις προτεινόμενες θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες.
 1. Όσον αφορά την αξιοποίηση προγραμμάτων/εκπαιδευτικού υλικού, οι σχολικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

(α) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό από τον αντίστοιχο Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ και σύμφωνα πάντα με τις επισημάνσεις που δίνονται (ως προς το πρόσωπο που προτείνεται για την υλοποίησή του, την τάξη στην οποία απευθύνεται κλπ).

(β) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στον Φάκελο του Εκπαιδευτικού Υλικού -και συγκεκριμένα στους Οδηγούς που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούςαφού διαμορφωθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

(γ) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό για το οποίο έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση/χρήση του στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας.

(δ) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει παραχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων ή/και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (με συναφές περιεχόμενο) που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο, κατά το τρέχον σχολικό έτος ή σε προηγούμενα σχολικά έτη.

 1. Στην περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα ή να αξιοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με την έγκριση υλοποίησης προγράμματος ή χρήσης εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο.
 1. Για την παρακολούθηση ταινίας ή άλλου θεάματος από μαθητές και μαθήτριες ισχύουν τα προβλεπόμενα από την με αρ. πρωτ. Φ1/175673/Δ2/20-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την οποία η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων παιδαγωγικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση οι ταινίες και το οπτικοακουστικό υλικό που επιλέγονται για προβολή από το σχολείο θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, να αντιστοιχεί από πλευράς περιεχομένου στη θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί για την κάθε τάξη και να πλαισιώνεται παιδαγωγικά με κατάλληλες για τους μαθητές και τις μαθήτριες δραστηριότητες.
 2. Οι δραστηριότητες, ταινίες κλπ, που περιλαμβάνονται στους Οδηγούς για τον εκπαιδευτικό στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ, θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτικό ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δράσεις για μαθητές και μαθήτριες.

Όσον αφορά την πρόσκληση εκπροσώπων Φορέων από το σχολείο, οι σχολικές μονάδες μπορούν να προσκαλούν:

(α) Φορείς που προτείνονται στον αντίστοιχο Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ.

(β) Σχολικούς Συμβούλους ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ ή/και εκπαιδευτικούς, με σχετική εξειδίκευση, της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

(γ) Φορείς για τους οποίους έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, εκπαιδευτικού προγράμματος που εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας (υλοποίηση αυστηρά του προγράμματος για το οποίο έχει δοθεί έγκριση).

 1. Στην περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να προσκαλέσει Φορέα ή/και φυσικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία (δηλαδή, υποβολή αιτήματος των ενδιαφερόμενων προς το ΥΠΠΕΘ, γνωμοδότηση του ΙΕΠ ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα της προτεινόμενης δράσης και χορήγηση έγκρισης του αιτήματος από το ΥΠΠΕΘ).
 1. Επισημαίνεται ότι το σχολείο απευθύνει πρόσκληση σε Φορείς και δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης αιτημάτων από Φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας.
 1. Τα τελικά σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ θα πρέπει να είναι πλήρη ως προς τα στοιχεία που ζητείται να αναφέρουν (διάρκεια, τίτλος προγράμματος/ υλικού, συνεργαζόμενος φορέας κλπ).
 1. Τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκτός σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων της Θεματικής Εβδομάδας και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων καθώς και οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων κατά το στάδιο διαμόρφωσης των σχεδίων δράσης των σχολείων μπορούν να δράσουν υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς τα σχολεία ως προς τα παραπάνω σημεία, καθώς και σε σχέση με όποιο άλλο στοιχείο εντοπίσουν ότι εγείρει ζητήματα ορθής εφαρμογής της σχετικής εγκυκλίου ή παιδαγωγικής καταλληλότητας των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, που πρόκειται να αξιοποιηθούν.

ΙΕΠ

PostHeaderIcon Διάκριση μαθήτριας του Μουσικού Σχολείου Λαμίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Μουσικό Σχολείο Λαμίας συμμετείχε στον ετήσιο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μετάφρασης «JUVENES TRANSLATORES», ο οποίος διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξήχθη την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016.
Η μαθήτρια της Γ΄Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λαμίας Αθηνά Νάνου τιμήθηκε με έπαινο στον παραπάνω ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την εξαιρετική ποιότητα της μετάφρασής της.

Ο Διευθυντής
Νικόλαος Τζήμας

PostHeaderIcon Δελτίο Τύπου του ΓΕΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ για το πρόγραμμα ERASMUS+ KA1

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA1 (job shadowing) το ΓΕΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει στο διάστημα από 12-18 Φεβρουαρίου 2017,τρεις εκπαιδευτικούς από σχολείο της πόλης SIAULIAI της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

Η Διευθύντρια

ΔΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06

PostHeaderIcon Ημερίδα στο 4ο ΓΕΛ Λαμίας με θέμα: “Ισότητα των δύο φύλων. Στερεότυπα & διακρίσεις”

Ημερίδα στο 4ο ΓΕΛ Λαμίας με θέμα: “Ισότητα των δύο φύλων. Στερεότυπα & διακρίσεις”

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 από 9:00 έως 10:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων με ομιλήτριες τις: Κατερίνα Χριστοδούλου – ψυχολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας και Γιαννούλα Μπάκα – επιμελήτρια ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

PostHeaderIcon Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας»

το έγγραφο

PostHeaderIcon Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2017

Αγαπημένοι μας φίλοι,

Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μία σημαντική είδηση. Το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μία χρονιά, μας έδωσε έγκριση για τη διεξαγωγή «Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2017» σε όλα τα σχολεία της χώρας, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου με κορύφωση την ημέρα της πανελλήνιας δράσης την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με την συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, με σκοπό να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Mαθητές απ’όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να προστατεύσουν, οι ίδιοι, το περιβάλλον και να εμπνευστούν από τον μαγικό χώρο του εθελοντισμού!

Στην ενότητα “Εργαλεία” της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε:

α) την Eγκριση του Υπουργείου Παιδείας για να την αξιοποιήσετε στα σχολεία της περιοχής σας
β) το Σχέδιο Δράσης Σχολείων που επιμελήθηκε η Ομάδα Εκπαιδευτικών μας
γ) Hλεκτρονική Aφίσα που μπορείτε να δημοσιεύσετε

Είναι σημαντικό να καλούμε τα σχολεία που συμμετέχουν για πρώτη φορά, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο www.letsdoitgreece.org για να λαμβάνουν απευθείας το υλικό που θα μοιραζόμαστε μαζί τους. Όσοι έχετε δηλώσει στο παρελθόν και λαμβάνετε ήδη τα email μας, δε χρειάζεται να ξαναδηλώσετε συμμετοχή.

PostHeaderIcon 1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ »
11-12 Μαρτίου 2017, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
Το 1
ο «Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας.
Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:
-να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών.
–να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας.
-να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα) στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
-να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και την διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.
-να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.
Οι ερευνητικές εργασίες που θα κατατεθούν πρέπει να εντάσσονται σε έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
1) Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)
2) Μαθηματικά
3) Πληροφορική
4) Αστρονομία και Διαστημική
5) Τεχνολογία-Ρομποτική
6) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και
Μαθηματικά, STEM, κ.α.)
7) Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον,
Επιστήμη και Τέχνη)
Για Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://geodimako6.wixsite.com/studentconference
Η Οργανωτική Επιτροπή

PostHeaderIcon Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ , ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Αποτελέσματα Εικαστικού διαγωνισμού 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Αποτελέσματα Εικαστικού διαγωνισμού 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Οι Οργανωτικές Επιτροπές των πόλεων που συμμετέχουν στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση όλων των εικαστικών έργων των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

✔ Τα αποτελέσματα του Εικαστικού Διαγωνισμού της αφίσας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φεστιβάλ εδώ:
http://www.digifest.info/mathitikos-diagonismos-gia-tin-afisa

Το εικαστικό σχέδιο που κέρδισε το 1ο Βραβείο έχει συμπεριληφθεί στην Πανελλήνια Αφίσα του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (επισυνάπτεται).

Εκ μέρους της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής

του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

 

www.digifest.info

PostHeaderIcon Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 13533/Δ2/26-01-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου
Υπουργείου.
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2017 εγγράφου με θέμα:
«Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017» και κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την κοινοποίηση του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, σας ενημερώνουμε ότι:
To Σχέδιο Υλοποίησης στην τελική του μορφή, όπως αυτό επισυνάπτεται στην
ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο, κοινοποιείται από το σχολείο ηλεκτρονικά στους Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, καθώς και στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας της Θεματικής Εβδομάδας που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα
του ΙΕΠ :
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017
Στην εν λόγω πλατφόρμα το κάθε σχολείο αναρτά το τελικό Σχέδιο Υλοποίησης της
Θεματικής Εβδομάδας στη θέση «Υποβολή Σχεδίου Υλοποίησης», χρησιμοποιώντας τον Κωδικό που έχει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για τη διευκόλυνση των σχολείων, στην ίδια θέση περιέχεται κενή φόρμα του Σχεδίου Υλοποίησης την οποία μπορεί να συμπληρώσει το σχολείο και στη συνέχεια να την κοινοποιήσει ηλεκτρονικά με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι οι φορείς που θα κληθούν από τον Κατάλογο
Φορέων και που το υλικό τους δεν έχει συμπεριληφθεί στο Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού μπορούν να υλοποιούν δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα προς τους μαθητές με διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες ανά τμήμα.
Τέλος, σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση του
τελικού Σχεδίου Υλοποίησης στους Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρατείνεται έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μαρούσι, 31-01-2017
Αρ. Πρωτ. Φ20.1/15764/Δ2

PostHeaderIcon Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΚΒ’ Σύνοδος 2016-2017

το έγγραφο

Η ηλεκτρονική εγγραφή των σχολείων θα γίνει από την Τετάρτη 1/2/2017 έως και την Παρασκευή 17/2/2017.

Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες για την ανάδειξη «εφήβων βουλευτών» θα γίνει από τη Δευτέρα 20/2/2017 έως και την Παρασκευή 31/3/2017.

 

PostHeaderIcon 13 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2017 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Η εγκύκλιος εδώ

PostHeaderIcon Ημέρες ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια

Με αφορμή τη 14η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (7/2/2017) μπορείτε να συμβουλευτείτε τη θεματική παρουσίαση, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και εφήβους, τονίζοντας ότι στο Διαδίκτυο ισχύει ότι και στην πραγματική ζωή: όπως έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και δικαιώματα αντίστοιχα. Μπορείτε να την “κατεβάσετε” τοπικά (βλ. στα συνημμένα αρχεία .ppt) και συνίσταται για ακροατήριο μαθητών Γυμνασίου ή/και Α’ Λυκείου. Αποτελεί μία πλήρη διδακτική προσέγγιση με χρονική διάρκεια 2 διδακτικών ωρών.

Διαβάστε επίσης, τι είναι τα ψηφιακά αποτυπώματα ή ψηφιακά ίχνη. Σε έναν κόσμο όπου οι αλγόριθμοι μπορούν να προβλέψουν τα συμφέροντα, τις επιθυμίες και τις φαντασιώσεις σας, μπορεί να σας έλκει η ψηφιακή ζωή σας, αγνοώντας όμως την ψηφιακή σκιά που ρίχνει. Μάθετε πώς να καταργείτε τα ψηφιακά σας αποτυπώματα!

Διαβάστε περισσότερα: Τι είναι τα ψηφιακά αποτυπώματα και πώς να παραμείνουμε ασφαλείς http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/592-df

Η προάσπιση των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων προκύπτει καθημερινά, ως ζήτημα μείζονος σημασίας, κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία τους, στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, στις 28 Ιανουαρίου, μέρα κατά την οποία το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 28-1-1981, θέσπισε ένα βασικό νομοθετικό εργαλείο, τη Σύμβαση 108 του Στρασβούργου «για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», διατίθεται δημόσια η μεταπτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, τον Φεβρουάριο του 2016.

Διαβάστε περισσότερα: Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανηλίκων με έμφαση στη Διαχείρισή τους από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τα Συναφή Πληροφοριακά συστήματα – Νομικές Πτυχές

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/591-de

Διαβάστε την καθιερωμένη ανασκόπηση του έτους για τα είκοσι δημοφιλέστερα άρθρα του 2016: TΟΠ – 20 δημοφιλέστερα άρθρα του 2016

 Επίσης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 46/24-11-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με θέμα «The Web We Want Εκπαιδευτικοί στο Διαδίκτυο», κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλο ως συμπληρωματικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο καθώς και σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε περισσότερα: Με την έγκριση του ΙΕΠ το «The Web We Want Εκπαιδευτικοί στο Διαδίκτυο» http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/dwse

Πρότερα άρθρα του ενημερωτικού κόμβου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles

Επίσης, στην υπηρεσία βίντεο του ΠΣΔ, μπορείτε να αναζητήσετε σχετικά βίντεο στην αντίστοιχη κατηγορία: http://video.sch.gr/assets?coll_id=a2jMT6U9WVtkqEYRFpE8Ichl

Τέλος, μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε και να διαδώσετε την προτίμησή σας στην αξιόπιστη και επίκαιρη ενημέρωση σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, με like και στη σελίδα https://www.facebook.com/esafetygr

 

PostHeaderIcon Ο 5ος Μαθητικός Διαγωνισμός Στερεάς Ελλάδας για την Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία

Λαμία: 24/01/2017
ΑΑΔ: 001/01/2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Ο 5ος Μαθητικός Διαγωνισμός Στερεάς Ελλάδας για την Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία είναι γεγονός!!

Τα 5 Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά το διαγωνισμό, με στόχο οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το “επιχειρείν” και να αντιληφθούν ότι η υγιής επιχειρηματική δραστηριοποίηση είναι ικανή να προσφέρει ισχυρές δυνατότητες δημιουργικής & ικανοποιητικής ενασχόλησης.

Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) & Γ΄ Γυμνασίου, των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας. Η εκπόνηση των εργασιών θα αφορά την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία καινοτόμων & βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω ενός δομημένου επιχειρηματικού σχεδίου ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 27η Μαρτίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα ενημερωτικά έντυπα συμμετοχής, θα βρίσκονται στα σχολεία εντός των προσεχών ημερών.

Αγαπητέ μαθητή, οραματίσου, σκέψου δημιούργησε και διεκδίκησε τα χρηματικά έπαθλα που συνοδεύουν τα βραβεία!!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχ.Δ/νση: ΟΘΩΝΟΣ 3 – ΛΑΜΙΑ 35100
http://www.fthiotidoscc.gr
Τηλ. 2231022112, 2231021395
Φαξ 2231030985
e-mail: info@fthiotidoscc.gr

PostHeaderIcon Ενημέρωση για τη συνέχεια των Πανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους 2016-2017

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Προαιρετική η παρουσία των μαθητών/τριών την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Θέμα: «Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών»

Μετά από ερωτήματα που δέχθηκε η Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ. των οποίων οι Σύλλογοι Διδασκόντων αποφασίσουν να διοργανώσουν εκδηλώσεις σχετικά με τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η παρουσία των μαθητών/τριών είναι προαιρετική, συνεπώς δεν θα καταχωρηθούν απουσίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Μαρούσι, 27-01-2017
Αρ. Πρωτ. : Φ1/14180/Δ2

PostHeaderIcon Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6 Αθήνα 10680
– Τηλ: 210 3635701 – 210 3610690
– e- mail: eef.athens@gmail.com

ΘΕΜΑ: «27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017 και 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2017»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει:

• τον 27ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας.
και
• τον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας.

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου

• Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017 και για τις τρεις τάξεις, καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2017 και για τις τρεις τάξεις, θα διενεργηθούν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ..
• Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην Ε.Ε.Φ., μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στο email: eefpan2017@gmail.com .
• Οι συμμετοχές μπορούν να αποστέλλονται και ομαδικά από τους εκπαιδευτικούς, σε μορφή πίνακα με τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μαθητών.
• Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες για τους μαθητές Γενικού Λυκείου και δύο (02) ώρες για τους μαθητές Γυμνασίου και θα διενεργηθεί στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα που θα οριστούν από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και θα ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2017.
• Τις επιτροπές εξετάσεων θα συγκροτήσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους, τοπικά παραρτήματα και μέλη της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
• Η εξεταστέα ύλη για την Α΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως διδακτέας ύλης της τάξης αυτής μαζί με την ύλη του Γυμνασίου, για την Β΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως διδακτέας ύλης της Φυσικής Γενικής Παιδείας και της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής και για την Γ΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής, καθώς και η ύλη της Φυσικής Α΄ Λυκείου και της Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου.
• Η εξεταστέα ύλη για την κάθε τάξη του Γυμνασίου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως διδακτέας ύλης
• Συνιστάται στους μαθητές να έχουν μαζί τους υπολογιστή τσέπης, αλλά όχι κινητό
τηλέφωνο του οποίου η κατοχή και χρήση απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Ειδικά για τους μαθητές της Γ΄ Γενικού Λυκείου ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε
δύο φάσεις:
• Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ, στα τοπικά εξεταστικά κέντρα, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
• Η δεύτερη φάση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι μαθητές με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες της πρώτης φάσης της Γ΄ Λυκείου και συγκεκριμένα οι τριάντα (30) πρώτοι, θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Απριλίου 2017, 9:30 π.μ.- 12:30 μ.μ.
• Η εξεταστέα ύλη στην δεύτερη φάση θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής Παιδείας και της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ Γενικού Λυκείου και τα θέματα θα είναι μεγαλύτερης δυσκολίας από εκείνα της πρώτης φάσης.
• Οι πέντε πρώτοι μαθητές της δεύτερης φάσης (με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμοι για τη φάση της προετοιμασίας, όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως) θα
συγκροτήσουν την Εθνική Ομάδα (αυτοί ή οι κατά σειρά επιλαχόντες), η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, στο Μπαλί της Ινδονησίας (από 16 έως 24 Ιουλίου 2017).
Και στις δύο φάσεις του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Γενικού Λυκείου 2017 οι
μαθητές θα διαγωνιστούν -όπως και στο παρελθόν- τόσο σε θεωρητικά θέματα όσο και σε πειραματικό πρόβλημα, χωρίς τη λήψη μετρήσεων, αλλά με επεξεργασία πραγματικών πειραματικών δεδομένων. Σε όλους τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής Γενικού Λυκείου καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής, αλλά και επιχειρείται η δοκιμαστική εφαρμογή τέτοιων θεμάτων σε εξεταστικό περιβάλλον από τους Έλληνες μαθητές.
Οι πέντε μαθητές, που θα επιλεγούν μετά τη δεύτερη φάση για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, θα προετοιμαστούν σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών. Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι περίπου μία εβδομάδα (μεταξύ των Πανελλήνιων Εξετάσεων και των Διεθνών Ολυμπιάδων). Η πλήρης και αδιάλειπτη συμμετοχή των υποψηφίων στην προετοιμασία αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιακή Ομάδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες, ατομικά ή ομαδικά, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στην αντίστοιχη φόρμα που θα βρουν στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα στοιχεία:

1. Δ/νση Δ.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
2. Επωνυμία σχολείου
3. Τηλέφωνο σχολείου
4. E-mail σχολείου
5. Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου
6. Ονοματεπώνυμα μαθητών
7. Πατρώνυμα μαθητών
8. Μητρώνυμα μαθητών
9. Τάξη / τμήμα μαθητών
10. E-mail επικοινωνίας μαθητών

Συμμετοχές χωρίς στοιχεία επικοινωνίας με τους μαθητές δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στην διεύθυνση e-mail: eefpan2017@gmail.com.
Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα προς τα εξεταστικά κέντρα μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017.

Γενικές οδηγίες
• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα, τηλ:2103635701, 2103610690, e-mail: eefpan2017@gmail.com.
• Πληροφορίες και παλαιά θέματα (με τις λύσεις τους) των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: http://www.eef.gr
• Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από τις αντίστοιχες για κάθε βαθμίδα επιτροπές των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 2017 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, υπό την επιστημονική εποπτεία των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών Μουσά Ξενοφώντα από το τμήμα Φυσικής και Σκορδούλη Κωνσταντίνου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
• Οι πρωτεύoντες μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν.

PostHeaderIcon Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017
Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής 2017

http://micro-kosmos.uoa.gr  και www.εεφεε.gr

Μετά την έγκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (με τις εγκυκλίους Φ15/193259/Δ2/14-11-2016 και 190814/Δ2/10-11-2016), η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε) σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (μετά από ομόφωνη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος) οργανώνει:

Τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 για τους μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) όλης της χώρας που θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου 2017 (σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα), αφού προηγηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2017 η ανάρτηση ενδεικτικών θεμάτων στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, τα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα καθώς και οι τοπικές επιτροπές εξετάσεων θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους κλάδου ΠΕ04. Από τη β’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» της Γ’ Λυκείου (στις 22 Απριλίου 2017) θα επιλεγούν οι πέντε μαθητές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, στην πόλη Yogyakarta της Ινδονησίας (από 16 έως 24 Ιουλίου 2017).

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, γίνονται έως και την 22 Φεβρουαρίου 2017 με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας που είναι αναρτημένη στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους και την αποστολή της στο  labste@gmail.com

Όλα τα θέματα των προηγούμενων ετών (με τις λύσεις τους) και αναλυτικές πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς και τις Ολυμπιάδες Φυσικής αναρτώνται στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης»

e-mail επικοινωνίας: labste@gmail.com

PostHeaderIcon “Ανοιχτές Θύρες” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για Μαθητές

“Ανοιχτές Θύρες” του Π.Θ. για Μαθητές (20/02 – 24/02/2017)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει  τις «Ανοιχτές Θύρες» (Open Days), ένα πενθήμερο επισκέψεων μαθητών Λυκείων & Γυμνασίων με σκοπό  την άμεση επαφή των μαθητών με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις σπουδές σε όλα τα Τμήματά του. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στη διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στη μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών διαλέξεων ως προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Οδηγίες για τα σχολεία

Οι «Ανοιχτές Θύρες» θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 20/02/17 έως την Παρασκευή 24/02/17. Το ημερολόγιο πρόγραμμα (οι ημέρες υποδοχής) καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες υποδοχής) διαμορφώνεται αποκλειστικά από το κάθε Τμήμα. Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα (ημερολόγιο & ωρολόγιο) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο Fb του Π.Θ, την Τετάρτη01/02/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής  τους* στο Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:pr@uth.gr

Τηλέφωνα  επικοινωνίας :2421074709 & 2421074604

Θα τηρηθεί σειρά χρονολογικής προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος συμμετοχής και παράλληλα σειρά φθίνουσας προτεραιότητας σύμφωνα με την τάξη φοίτησης (προηγείται η Γ’ και  Β’ Λυκείου).

*ΠΡΟΣΟΧΗ

Σ’ αυτή τη φάση τα ενδιαφερόμενα σχολεία πρέπει να δηλώσουν: α) την πιθανή ημερομηνία συμμετοχής β) τον αριθμό των επισκεπτών μαθητών γ) το/τα Ακαδημαϊκά Τμήματα που επιθυμούν να επισκεφθούν

Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα που συμμετέχουν στις Ανοιχτές Θύρες 2017, είναι τα εξής:

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Βόλος)

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Βόλος)

 • Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλοντος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Βόλος)

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τρίκαλα)

 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Λαμία)

 • Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

PostHeaderIcon Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

το έγγραφο

PostHeaderIcon 13th International Particle Physics Masterclasses 201

ΘΕΜΑ: “13th International Particle Physics Masterclasses 2017”

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει κάθε χρόνο τα Masterclasses, όπου περίπου 10.000 μαθητές Λυκείου από 42 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 200 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα
αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν  τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων.
Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) συντονίζει και το 2017 το Ελληνικό τμήμα αυτής της διοργάνωσης.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το ΕΚΦΕ Κέντρου της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η μετακίνηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Αθήνα, 11-01-2017
Αρ. Πρωτ. 4290/Δ2

Πληροφορίες:
Αν. Πασχαλίδου
Ι. Καπουτσής
Τηλέφωνο:
210-3443422
210-3442229

PostHeaderIcon 6 ημέρες απέμειναν για δήλωση συμμετοχής σχολείων στη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο»

Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν για τη δήλωση συμμετοχής σχολείων στη δράση«Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο», καθώς η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017.

Η δράση θα τρέξει για 3η συνεχόμενη χρονιά και διοργανώνεται από την Science View και το τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθυνόμενη και φέτος σε μαθητές 12-16 ετών (Α’ Γυμνασίου – B’ Λυκείου), χωρίς να αποκλείονται και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Η δράση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (www.creatit-project.eu) ενώ στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των φυσικών επιστημών (Inquiry Based Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS (http://creations-project.eu/). Είναι προτεινόμενη δράση για τις Ελληνικές Εκπαιδευτικές Κοινότητες του Open Discovery Space (ODS) και του Inspiring Science Education (ISE).
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές θα υλοποιήσουν μια θεατρική παράσταση σχετική με επιστημονικά θέματα και θα μάθουν επιστήμη με δημιουργικό τρόπο. Ένας από τους απώτερους στόχους είναι η κινητοποίηση όλο και περισσότερων εκπαιδευτικών & μαθητών και η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που θα συνεργάζεται, θα ανταλλάσσει απόψεις, υλικό και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και μετά το πέρας της δράσης.
Στη δράση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση της Αθήνας (1-2 Απριλίου 2017)
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης (8-9 Απριλίου 2017)
 • Αν κάποιο σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε μια από τις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις μπορεί να συμμετέχει βιντεοσκοπώντας την παράσταση και αποστέλλοντάς την σε ειδική πλατφόρμα.
Για πρώτη φορά φέτος θεσπίζεται κι ένα ειδικό βραβείο για την κατηγορία  «Διάδοση και προώθηση της παράστασης» που στόχο έχει να εμπλέξει τους μαθητές σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, υλοποίησης και προώθησης μιας θεατρικής παράστασης (εύρεση υποστηρικτών, διαφήμισή της παράστασης κλπ.), αντιμετωπίζοντάς την ως μια κανονική παραγωγή.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της δράσης: www.lstt.eu ή την σελίδα της δράσης στο Facebook εδώ.
Υλικό από τις προηγούμενες διοργανώσεις μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Open Discovery Space, στην οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να γίνει μέλος, ή εδώ:

PostHeaderIcon 9-1| Αποτελέσματα 77ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά “Ο ΘΑΛΗΣ”

ΤΑΧΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΥΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΔΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΣΙ ΙΓΚΛΙ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΝΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΛΗ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΪΑ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΨΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΜΠΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΩ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΚΡΟΥΚΟΣ-ΚΑΨΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

PostHeaderIcon 36ος Πανελλήνιος/64ος Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Σχολείων

ΘΕΜΑ: 36ος Πανελλήνιος/64ος Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Σχολείων
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 205033/ΓΔ4/01-12-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, διενεργείται ο Διαγωνισμός της Επιτροπής Europe at School , τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με θέμα:
«ΕNΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η παράδοση στη σύγχρονη εποχή»
Στόχος του Διαγωνισμού είναι αφενός η δραστηριοποίηση των μαθητών και η ανάδειξη των ικανοτήτων τους και αφετέρου η συμβολή στη διαμόρφωση της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ των Δημοτικών Σχολείων, όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ελλάδας, δηλαδή και σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά Ομογενών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε με γραπτό δοκίμιο, ή λογοτεχνικό κείμενο, ή ταινία μικρού μήκους [ DVD], ή μουσικό κομμάτι [CD], ή παρουσίαση ppt, ή ζωγραφική, ή ψηφιδωτό κ.λ.π. Κάθε μία από τις συμμετοχές των μαθητών/τριών θα φέρει την σφραγίδα του σχολείου και υπογραφή του Διευθυντή και όλες μαζί θα συγκεντρώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και θα αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών στη διεύθυνση:
Στρ. Καραϊσκάκη 10, Τ. Κ. 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ – υπόψη κ. Παν. ΚΑΡΑΔΗΜΑ
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30 Απριλίου 2017.
Πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και για τα βραβεία που θα απονεμηθούν σε 100 περίπου μαθητές και μαθήτριες που θα διακριθούν, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://aedegreece.wordpress.com
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών :
210 38 13 229 και 211720 8363 (Δευτέρα –Παρασκευή, ώρες 12:00-14:00)
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 30-12-2016
Αρ. Πρωτ. : Φ15/223721/Δ2

Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.) Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) Τηλέφωνα: 210 244 2248 210 344 3272 210 344 3023 210 344 2212

 

PostHeaderIcon 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου

ΘΕΜΑ: «4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 208533/ΓΔ4/07-12-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου
Υπουργείου.
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό
Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης, μαζί με το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου και θα είναι μια τριήμερη γιορτή γνωριμίας και συνεργασίας των σχολείων, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται και η Τελετή Βράβευσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2017».
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2017 στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ http://europeanschoolradio.eu/4fest και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28310 27230 (Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης).
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για τη συμμετοχή και μετακίνηση των μαθητών τους, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα, ονομαστικό πίνακα μαθητών και σχετική δήλωση κηδεμόνων) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Σας επισυνάπτουμε αναλυτικά την προκήρυξη και το πρόγραμμα του φεστιβάλ και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 30-12-2016
Αρ. Πρωτ. Φ16/223715/Δ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Π.Ε. & Δ.Ε. – ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄
—–
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά(Π.Ε.)
Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 – 344. 3318 (Π.Ε.)
210 – 344. 3272, 2242 (Δ.Ε.)
210 – 344. 2212 (Ε.Ε.)

PostHeaderIcon 30-12| Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών (το ΦΕΚ)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

PostHeaderIcon 23-12| Έγκριση Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής

Θέμα: «Έγκριση Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής στα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας από την Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 167629/Δ2/10-10-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στο από με αρ. πρωτ. 28/10-10-2016 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 46/24-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής, που προτίθεστε να υλοποιήσετε σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο στα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017.
Τα προγράμματα διάρκειας έως δύο διδακτικών ωρών, έχουν στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των κηδεμόνων των μαθητών σε ζητήματα σεξουαλικής αγωγής με θεματικούς άξονες που σχετίζονται στα χαρακτηριστικά της εφηβείας (βιολογικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές αλλαγές), στην ανατομία – φυσιολογία & υγιεινή του γεννητικού συστήματος, στην πρόληψη των πρόωρων σεξουαλικών επαφών, στην πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, σε θέματα αντισύλληψης κλπ .
Τα προγράμματα συντονίζονται από τον κ. Γεώργιο Κρεατσά, Καθηγητή Μαιευτικής-
Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Νικόλαο Σαλάκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εισηγητές την κ. Καλλιόπη Τσεμπέρη, Σύμβουλο της Εταιρείας και τα μέλη κ.κ. Π. Παναγόπουλο, Μιχάλη Καλοειδά, Θεόδωρο Καλαμπόκα, Ιωάννη Μπούτα, Φωτεινή Ανυφαντάκη, Βασιλική Δρεπανού, Λειϊλά Τοπ και Α. Σωτηριάδου.
Για πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-7286332.

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εγκρίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων , ώστε να μην παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος. Η συνεργασία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων είναι απαραίτητη.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
3. Η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν.
4. Να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών, ατόμων/ φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού. Παρακαλούμε, όπως μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της επιστημονικής ομάδας, στο τέλος του σχολικού έτους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 21-12-2016

Αρ. Πρωτ. Φ13.1/218801/Δ2

PostHeaderIcon 22-12| Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

ΘΕΜΑ : Δημοσιεύσεις ΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Σχετ.: 197710/ΓΔ4/ 21-11-2016 και 208018/ΓΔ4/ 6-12-2016
Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3811/ 25-11-2016 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/ 21-11-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)» και
στο Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3954/ 09-12-2016
δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 208018/ΓΔ4/ 6-12-2016 Υπουργική Απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/ 21-11-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β’) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Μαρούσι, 20-12-2016
Αρ. Πρωτοκόλλου: 217588/ ΓΔ4

PostHeaderIcon 16-12| Νέα έκδοση PHP 5.6 και PHP 7 στο ΠΣΔ

Το πιο κάτω μήνυμα αφορά μόνο τους χρήστες  οι οποίοι έχουν δικτυακό τόπο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στους Web Servers του ΠΣΔ λειτουργούν πλέον και οι εκδόσεις 5.6 και 7 της PHP. Ο κύριος λόγος αναβάθμισης της PHP είναι η μη υποστήριξη πλέον των εκδόσεων 5.2.x, 5.3.x και 5.4.x (http://www.php.net/eol.php). Επίσης, δίνουν την δυνατότητα εγκατάστασης, ακόμα και των τελευταίων εκδόσεων δημοφιλών CMS όπως π. χ. Moodle 3.2+.

Καθώς στους ιστοτόπους των χρηστών εξακολουθεί να λειτουργεί ως  βασική έκδοση της PHP η 5.4, θα πρέπει προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έκδοση 5.6 ή 7, να δημιουργηθεί στον φάκελο στον οποίο είναι εγκατεστημένο το CMS, το αρχείο .htaccess με το ακόλουθο περιεχόμενο

AddHandler php56 .php
ή
AddHandler php7 .php

Υπενθυμίζουμε, ότι ιστότοποι που λειτουργούν με την έκδοση 5.2.x (π. χ. Joomla 1.5) ή 5.3.x (π. χ. Joomla 2.5) της PHP θα πρέπει άμεσα να αναβαθμιστούν καθώς γίνονται στόχος κακόβουλων επιθέσεων με αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους και κατ’ επέκταση τη δυσλειτουργία των διακομιστών που τις φιλοξενούν. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια αλλοίωση μπορείτε, είτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην σελίδα μας στην διεύθυνση http://www.sch.gr/2792-2013-06-17-11-46-09, είτε να μας ενημερώσετε μέσω του πληροφοριακού μας συστήματος Helpdesk  που λειτουργεί στην διεύθυνση http://helpdesk.sch.gr. Τέλος, αν η έκδοση του CMS που χρησιμοποιείτε είναι συμβατή με μία από τις εκδόσεις 5.6 ή 7 της PHP προτείνουμε να την ενεργοποιήσετε σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

Σας ευχόμαστε Χαρούμενα Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με Υγεία και Χαρά.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Τηλέφωνο:  801-11-801-81

e-mail: webhost@sch.gr

1ο Βραβείο
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
February 2017
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>