Archive for the ‘Στελέχη’ Category

PostHeaderIcon Το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντών & Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Το Υποχρεωτικό Ωράριο των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εδώ

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και
Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:
orario-diefth

PostHeaderIcon 20-05-17 Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολείων

20 ypour

 

20-05-17 Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολείων

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι οι Διευθυντές Σχολείων που ήδη υπηρετούν σε σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους στα σχολεία στα οποία υπηρετούν.

 

Η βούληση του Υπουργείου θα αποτυπωθεί κατά την συζήτηση που θα διεξαχθεί τόσο στις Επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.   
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 19-05-17 Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών

19-05-17 Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Το Σχέδιο Νόμου σε μορφή Word

Η Αιτιολογική Έκθεση σε μορφή Word

Ο πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων σε μορφή Word

Η έκθεση αξιολόγησης σε μορφή Word
β). Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του ν.4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 33, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 31, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 54 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52».
6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, η φράση «με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
β) Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως».
γ) Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό».
δ) Η περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα».
ε) Η περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 μονάδες».
στ) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με έως δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ.. Για τους υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι μέλη Ε.Ε.Π. οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των δέκα (10). Ειδικά η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) μηνών, αποτιμάται συνολικά με κατ’ ανώτατο όριο 1 μονάδα.
β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα: αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., Διευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.:0,5 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υποδιευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και σε Δημόσια Ι.Ε.Κ, Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ): 0,25 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα τρία εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης
ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 0,5 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα’ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος.
γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταμένους ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώνται όπως και για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α’ και β’, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικής εμπειρίας για το Ε.Ε.Π., ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται».

ζ) Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4Α του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.: οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 13 του άρθρου 16. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως: αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερ. αα’ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής.

Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.

Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης».

«Άρθρο 25 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών».
11. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παρ. 13 του άρθρου 16 ορίζεται με απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική
εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.
β) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.
Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολικών συμβούλων λήγει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α’ 125).
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Τα ονόματα 482 Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ (2014-2020)

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών Υπουργείων

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων.

Η προκήρυξη αφορά είκοσι (20) θέσεις Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων

 • Εσωτερικών,
 • Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 • Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Οικονομικών,
 • Υγείας,
 • Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • Τουρισμού,

και υπογράφεται από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Οι κρίσεις θα διενεργηθούν από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν (1) Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, με τις αντικειμενικές και αδιάβλητες διαδικασίες του ν. 4369/2016.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα διενεργηθούν κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο, μία διαδικασία που αξιοποιεί το στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα, με αντικειμενικά κριτήρια.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κ.Βούρλων

Η Πρόσκληση
Κ α λ ο ύ μ ε
Τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν τα ως άνω καθήκοντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν οργανικά, από την Τετάρτη 15-02-2017 έως και την Παρασκευή 17-02-2017, για τη θέση υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κ. Βούρλων.
Η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή (συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής από το Σύλλογο Διδασκόντων, διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, σύνταξη αιτιολογημένης απόφασης επιλογής), θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-02-2017.

PostHeaderIcon «Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΤΕΛ ΠΙΝ ΜΟΡΙΟΔ ΥΠΟΨ ΔΝΤΩΝ 02-02-2017

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦ ΠΙΝ ΑΝΤΙΚ ΜΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦ ΠΙΝ ΥΠΟΨ ΔΙΕΥΘ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠ ΠΡΟΣ

PostHeaderIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ΓΥΜ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΜΟΡΙΩΝ 3ΓΥΜ ΑΝΑΚΟΙΝ

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

τα σχετικά έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΗ.xls
ΠΡΟΚΗΡ-ΔΙΕΥΘ-3ο-Γ.doc
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ.doc
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ ΕΠΙΛ ΔΝΤΗ 3ο Γ.doc

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

17-01-2017 Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Από 17-01-2017 μέχρι και 20-01-2017 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
Από 17-01-2017 μέχρι και 24-01-2017 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής στο σύλλογο διδασκόντων-Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας.
24-01-2017 Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Από 25-01-2017 έως 27-01-2017 Κατάθεση ενστάσεων στη Διεύθυνση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο διδασκόντων που θα αποτιμήσει την υποψηφιότητά τους – Κοινοποίηση του πίνακα εκλογέων στη σχολική μονάδα.

30-01-2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση του τελικού αναμορφωμένου πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθώς και του τελικού αναμορφωμένου πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

31-01-2017 Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή του αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.

01-02-2017 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών– Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στη Διεύθυνση.

02-02-2017 Καταχώρηση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση του πίνακα της τελικής
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Από 02-02-2017 έως 07-02-2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.

Από 08-02-2017 έως 09-02-2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή στην οικεία Σχολική μονάδα από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

PostHeaderIcon Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στο 1ο ΓΕΛ Λαμίας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon 26-10| ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών

το έγγραφο

PostHeaderIcon Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Προβολή αρχείου

Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
…………………..
Π.Ε.Κ. Λαμίας:
Τσαδήμα Χρήστο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 με έδρα τη Λαμία
……………………

PostHeaderIcon Για ποιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων παρατείνεται η θητεία

31-05-16 Για ποιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων παρατείνεται η θητεία

Μέχρι τις 31-8-2016 θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, σύμφωνα με εγκύκλιου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν,και τοποθετήθηκαν για το διδακτικό έτος 2015-2016 με βάση την παρ. 2 της αριθμ. Φ.361.22/.54/102524/Ε3/26-6-2015(ΑΔΑ ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ ) εγκυκλίου που προέβλεπε ότι «Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε ́ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 ( 167 Α ́), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ( 1340 Β ́ ) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α ́)»,και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1824/1988 ( Α ́296 ),θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως το τέλος του σχολικού έτους ( 31-8-2016 ).

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση της θητείας των εν λόγω διευθυντών και υποδιευθυντών.

PostHeaderIcon Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης

Τα μόρια των υποψηφίων

Υποψήφιοι για 1ο ΣΔΕ Δομοκού:
ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

PostHeaderIcon Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στ. Ελλάδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Οι προκηρύξεις για επιλογή Διευθυντών ΣΔΕ και Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Προβολή αρχείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.
Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

https://directors.minedu.gov.gr/

η προκήρυξη για θέσεις Διευθυντών σε Δ.Ι.Ε.Κ.
η προκήρυξη για θέσεις Διευθυντών σε Σ.Δ.Ε.

PostHeaderIcon Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.4369/2016)

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

εδώ

PostHeaderIcon Η ομιλία του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη στους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές και τους 116 Διευθυντές Εκπαίδευσης

εδώ

PostHeaderIcon Ο Υπουργός για σχολικούς συμβούλους και αξιολόγηση

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Ποιοι προτείνονται για τις θέσεις Προέδρων Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της για τα προτεινόμενα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόσωπα για τις θέσεις των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της Βουλής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α) Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (Α΄50), για το διορισμό μετά από ακρόαση του προτεινομένου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη, στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Φραγκίσκου – Αδέλκη Καλαβάση.

β) Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (Α΄50), για το διορισμό μετά από ακρόαση της προτεινομένης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη, στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίας Μαρίας – Ζωής Φουντοπούλου.
γ) Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (Α΄50), για το διορισμό μετά από ακρόαση της προτεινομένης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη, στη θέση της Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., κυρίας Σοφίας Αυγητίδου.

δ) Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (Α΄50), για το διορισμό μετά από ακρόαση της προτεινομένης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη, στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., κυρίας Λέλας Γώγου.

PostHeaderIcon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Αλλαγές στις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολείων

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Το Ε.Ω.Π., για την Α/θμια Εκπαίδευση υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός Σύμβουλος, αφού το εγκρίνει, επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση του, οι οποίες και εφαρμόζονται από τον Σύλλογο των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.). Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν εγγράφως προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους αξιοποίησης του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

 

Η απόφαση σε ΦΕΚ

PostHeaderIcon Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας».

Για τα σχετικά 5 έγγραφα πατήστε εδώ
1.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19-1-2016.pdf
2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.doc
3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.docx
4.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Ε.Θ..doc
5.εγκυκλιος εκπαιδευτικων θεματων.docx

Προκηρύσσουμε

 την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν.4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας και θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 και γ) έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

PostHeaderIcon Πότε θα κατατεθούν οι αιτήσεις για τις θέσεις προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων

Το διάστημα 8 με 12 Φεβρουαρίου θα υποβληθούν οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στην ίδια εγκύκλιο υπάρχουν πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιλογής, τα συμβούλια επιλογής, τα κριτήρια, τα υποβλητεά δικαιολογητικά ενώ για την τοποθέτηση  των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων αναφέρεται ότι  γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων »

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016  (Β΄ 46 ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:

Προκήρυξη – Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους  εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)

Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται

εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

Όπου στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των  υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Συμβούλια επιλογής υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων( άρθρο 21 του ν.4327/2015 )

 

Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν επιπλέονα) ένας σχολικός σύμβουλος και β) ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.Τα ανωτέρω επιπλέον μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής.  Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα προεδρεύει ο σχολικός σύμβουλος.

Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015)

 

Κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.

Υποβλητέα δικαιολογητικά

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 και 4γτου άρθρου 22 του ίδιου νόμου και συνοδεύονται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
 5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
 6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 και γ) έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τοποθέτηση  

Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προβολή αρχείου

managers-new-dde-perste

PostHeaderIcon Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης. ( το ΦΕΚ )

το ΦΕΚ εδώ

1ο Βραβείο
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
May 2017
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>