Archive for the ‘Στελέχη’ Category

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

το έγγραφο

PostHeaderIcon ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ /ΝΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

η ανάλυση

PostHeaderIcon Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΛ-ΑΝΑΜΟΡΦ-ΑΞΙΟΛΟΓ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨ-ΔΝΤΩΝ-ΕΕΓ-2017

PostHeaderIcon Οδηγίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4δ του άρθρου 22 του ν. 4327/2015 ( Α΄ 50 ) σύμφωνα με τις οποίες οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου σύμφωνα με τις οποίες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο
όργανο.
Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου για την επιλογή των υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όσον αφορά στο κριτήριο της υπεραριθμίας αυτό κρίνεται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

PostHeaderIcon Ωράριο Δ/ντών & Υπ/ντών Σχ. Μονάδων

ΘΕΜΑ: Ωράριο Δ/ντών & Υπ/ντών Σχ. Μονάδων

Για τον ορθό υπολογισμό των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικούς και ενόψει της πρόσληψης αναπληρωτών, σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολικών μονάδων οφείλουν να εξαντλούν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Χρήστος Ι. Δημητρίου

Προσθήκη του διαχειριστή:

PostHeaderIcon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓ-ΠΙΝΑΚΑ- ΥΠΟΨ-ΔΝΤΩΝ-ΕΕΓ-020917

PostHeaderIcon ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

τα σχετικά έγγραφα

fek_2017_2908b
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

PostHeaderIcon 29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο για την αναβάθμιση του Λυκείου

29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο για την αναβάθμιση του Λυκείου

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

 Μέσα ενημέρωσης χωρίς να διαβάσουν προσεκτικά το σχέδιο για την αναβάθμιση του Λυκείου, γράφουν ότι «διπλασιάζονται οι εξετάσεις», μιλάνε για «πρόσθετες εξετάσεις», σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν κλίμα που δεν βοηθάει την ψύχραιμη αποτίμηση του σχεδίου.

Η θέσπιση του διαγωνίσματος 1ου τετραμήνου (Ιανουάριος), που είναι κοινό για όλους τους υποψήφιους, έχει ως βασικό στόχο να αποδραματοποιήσει τις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου, να μειώσει το άγχος που προκαλεί η ιδέα ότι τα πάντα κρίνονται σε μια τρίωρη εξέταση. Η απόδοση του Ιανουαρίου θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό μόνον αν βελτιώνει τον βαθμό του Ιουνίου, άρα είναι μία εξέταση που θα λειτουργεί ευνοϊκά για τους μαθητές. Δίνει, δηλαδή, μια ευκαιρία για τη βελτίωση του βαθμού του Ιουνίου, δίνει ένα «μπόνους» που επιτρέπει στους υποψήφιους να μην αντιμετωπίζουν με το σημερινό δέος τη δοκιμασία των τελικών εξετάσεων.

Τα πλεονεκτήματα, όμως, του διαγωνίσματος 1ου τετραμήνου (Ιανουάριος) δεν περιορίζονται στην «ελάφρυνση» της αγωνίας των υποψηφίων και την ψυχολογική βοήθεια που αυτή συνεπάγεται. Λειτουργεί, ταυτόχρονα, και ως ένας «αντικειμενικός» δείκτης για την αξιολόγηση του υποψηφίου από τον εκπαιδευτικό, συμβάλλει συνεπώς στην εγκυρότητα της βαθμολογίας του τετραμήνου (όπως και η εκτενής εργασία που θα παραπέμπεται σε εξωτερικό αξιολογητή) και εν τέλει στο κύρος και στην αξιοπιστία του απολυτηρίου.

Τέλος, το διαγώνισμα του Ιανουαρίου (για το οποίο επαναλαμβάνουμε η απόδοσή του δεν θα μετρά αν δεν βελτιώνει το βαθμό του Ιουνίου) βοηθά τους μαθητές/τριες να αντιληφθούν κατά πόσο η προετοιμασία τους βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, ενώ παράλληλα μειώνει τις πιέσεις των γονιών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να περάσει κανείς στα… ΑΕΙ για να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν «εις διπλούν εξετάσεις», ούτε ότι «οι πανελλαδικές πολλαπλασιάζονται». Αν πολλαπλασιάζεται κάτι είναι η προστασία των μαθητών και των γονιών από τα συστήματα παραπαιδείας. Αλλά γι’ αυτά κουβέντα…

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων

29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων Αθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 ( ΦΕΚ 2908 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., σας γνωρίζουμε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:

 

Προκήρυξη – Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Α) Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

Β) Ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η  πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί από την 5η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων των ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

 Δήλωση προτίμησης

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή του οικείου Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ., για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως  υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπεύθυνου τομέα Ε.Κ..

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Α) Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.  Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει την προϋπόθεση της ύπαρξης θέσης υποδιευθυντή με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, για την προκήρυξη θέσης υποδιευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Β) Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις  Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, για τον καθορισμό του αριθμού των υποδιευθυντών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.   .

Προϋποθέσεις επιλογής

Ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ..

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι.

Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010.

Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η διδακτική υπηρεσία  σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.) , Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.Κ.).

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.

 Κρίση και επιλογή

Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. καθώς και υπευθύνων των τομέων του Ε.Κ.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή  Ε.Κ. που προβλέπεται εκλογή περισσότερων του ενός υποδιευθυντή, οι εκλογείς  σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τόσους σταυρούς όσες και οι θέσεις των υποδιευθυντών που προβλέπονται.

Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων, και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση.

Σε περίπτωση που το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση.

Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων

Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Εκπαιδευτικός που διδάσκει σε περισσότερες της μιας σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., όσον αφορά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. , ψηφίζει στη σχολική μονάδα ή στο Ε.Κ. όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Ο σύλλογος διδασκόντων συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή (προέδρου). Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η γνωστοποίηση γίνεται ή με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή με προφορική ειδοποίηση.

Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία θεωρείται απόν.

Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.

 

 Το έγγραφο σε μορφή doc. 

fek_2017_2908b
Επιλογή των υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο-Λύκειο Λαμίας

τα σχετικά έγγραφα

Στο παραπάνω αρχείο περιέχονται τα παρακάτω έγγραφα:
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΩΝ.xls
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΕΕΓ-Λ.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –
Λυκείου Λαμίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική
αίτηση συνοδευόµενη από φάκελο υποψηφιότητας µε δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται
οµαδοποιηµένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα, από
28-08- 2017 έως και 01-09-2017

PostHeaderIcon Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

το ΦΕΚ

PostHeaderIcon 16-08 Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. »

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4473/2017 ( Α’78 ) που ορίζουν ότι σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο.
Η ανωτέρω ρύθμιση του νόμου για την εκ νέου προκήρυξη κενών θέσεων, ήτοι της δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας από εκπαιδευτικούς με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο νόμο, βρίσκει εφαρμογή αποκλειστικά στην απαιτούμενη: α) δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, β) οκταετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γ) τριετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας και δ) δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τριετή υπηρέτηση σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε, για την περίπτωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε όταν υποβάλουν υποψηφιότητα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
2. Για την κάλυψη των θέσεων διευθυντών νεοϊδρυθέντων σχολικών μονάδων επίσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4473/2017 Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές οι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούν τους υποψήφιους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν, νέα δήλωση προτίμησης η οποία αφορά στα εν λόγω σχολεία.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές, προκηρύσσονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πλήρωσης θέσης διευθυντών νεοϊδρυθέντων σχολικών μονάδων διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που είναι απόλυτα εξασφαλισμένη η λειτουργία του σχολείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μαρούσι, 14 – 8 – 2017
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/67/ 136658 /E3

PostHeaderIcon Ανάκληση απόσπασης και τοποθέτησης στη θέση Υπευθύνου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φθιώτιδας

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Δημητρίου Φύκα, Σχολικού Συμβούλου κλ. ΠΕ 01 (Θεολόγων)

η επιστολή

PostHeaderIcon Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιλογή σας και την ανάληψη των καθηκόντων σας στη νέα σας θέση ως διευθυντές/ντριες των σχολείων μας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και δημιουργικότητα στα νέα σας καθήκοντα.
Αντιλαμβανόμενος πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνετε είναι μεγάλο. Εμείς ως Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και εγώ ο ίδιος προσωπικά θα βρισκόμαστε δίπλα σας προκειμένου να σας στηρίζουμε στο δύσκολο και πολύπλευρο έργο σας.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

PostHeaderIcon Τοποθετήσεις Διευθυντών Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας

Οι τοποθετήσεις

Καλούνται οι Διευθυντές/-ντριες που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδας την Τρίτη 01-08-2017 και ώρα 11:00.

     Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Στους 62 Διευθυντές οι 42 είναι άνδρες και οι 20 Γυναίκες

Κατανομή ανά κλάδο:

PostHeaderIcon Το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντών & Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και
Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:
orario-diefth

PostHeaderIcon Ενημερωτικό Μήνυμα για Τοποθέτηση νέων Διευθυντών στο myschool

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

1) Εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ως Διευθυντής στη σχολική μονάδα της οργανικής τοποθέτησής του.

Σε αυτή την περίπτωση απλώς δηλώνετε στις «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» εντός της τοποθέτησής του (2017-2018) την ιδιότητα αυτή (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) στην Κατηγορία ΜΕΙΩΣΗ, από 1/8/2017 έως 31/7/2020, αναφέροντας τις ώρες κατά τις οποίες πρέπει να μειώνεται το διδακτικό του ωράριο (ως αυτό έχει από τη συνολική υπηρεσία του για μείωση ωραρίου), ώστε να προκύπτει το διδακτικό ωράριό του ως ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα (με την εκτίμηση του αριθμού των τμημάτων με τα οποία θα λειτουργήσει κατά το σχολικό έτος 2017-2018).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εκπαιδευτικός έχει διδακτικό ωράριο 21 ώρες (ως αυτό έχει από τη συνολική υπηρεσία του για μείωση ωραρίου) και τοποθετείται σε σχολική μονάδα με τέτοιο αριθμό τμημάτων ώστε το διδακτικό ωράριό του ως ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ πρέπει να είναι 10 ώρες. Τότε στο σχετικό προαναφερθέν πεδίο συμπληρώνουμε 11 ώρες ΜΕΙΩΣΗ ώστε να προκύπτει 21-11=10

Στις Παρατηρήσεις μπορείτε να αναφέρετε και τη σχετική απόφαση τοποθέτησης από ΠΔΕ.

2) Εκπαιδευτικός που ανήκει οργανικά στη Διεύθυνσή σας αναλαμβάνει ως Διευθυντής σε σχολική μονάδα διαφορετική από αυτή της οργανικής τοποθέτησής του ή δεν διαθέτει οργανική τοποθέτηση.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συντάξετε απόφαση τοποθέτησης Επί Θητεία, από 1/8/2017 έως 31/7/2020, για όλες αυτές τις περιπτώσεις Διευθυντών, στη Φόρμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -> Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών. Για να την οριστικοποιήσετε θα σας χρειαστεί η σχετική πράξη του (διευρυμένου) ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της Πράξης Τοποθέτησης (εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία της σχετικής απόφασης ΠΔΕ για να συμπληρώσετε και τα υποχρεωτικά πεδία της Πράξης Τοποθέτησης).

Αν ο εκπαιδευτικός δεν διαθέτει οργανική τοποθέτηση και τοποθετηθεί εκ των υστέρων, για το 2017-2018, με προσωρινή τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα όπου ανέλαβε ως Διευθυντής, τότε εντός της δημιουργηθείσας τοποθέτησης θα τροποποιήσετε τη σχέση τοποθέτησης από «Επί Θητεία» σε «Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ».

Κατά τα λοιπά ισχύουν για τις «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση 1)

3) Εκπαιδευτικός που δεν ανήκει οργανικά στη Διεύθυνσή σας αναλαμβάνει ως Διευθυντής σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσής σας.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μας ενημερώσετε με υποβολή σχετικού Δελτίου στο helpdesk του myschool με τα στοιχεία όλων αυτών των περιπτώσεων (Α.Μ., Επώνυμο, Όνομα Εκπαιδευτικού και Σχολική Μονάδα τοποθέτησης), ώστε να πραγματοποιήσουμε εμείς τις σχετικές τοποθετήσεις.

Αφού τις πραγματοποιήσουμε, μπορείτε να προχωρήσετε στις ενέργειες για τις «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση 1)

 

Με εκτίμηση,

Ομάδα Υποστήριξης myschool

PostHeaderIcon Αιτήσεις για θέσεις Υποδιευθυντών ΙΕΚ

https://directors.it.minedu.gov.gr/

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέση Υποδιευθυντή από την Τρίτη 25-07-2017 μέχρι τη Δευτέρα 31-07-2017 στις 12 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Από την Τρίτη 01-08-2017 και ώρα 9 π.μ., οι υποψήφιοι θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την Τετάρτη 09-08-2017 και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

PostHeaderIcon ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής υποψηφίων Διευθυντών της ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και τις υπ΄αριθμ. Φ.αποφ./5826/24-07-2017 και Φ.αποφ./5831/24-07-2017 Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Telikos_240717

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές/-ντριες να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Φθιώτιδας, με ενιαία σειρά, αποκλειστικά την Τρίτη, 25-07-2017:

· αυτοπροσώπως ή
· με FAX (2231029689) ή

· ηλεκτρονικά (mail@dide.fth.sch.gr).

Έντυπο Αίτησης εδώ

Πίνακας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. εδώ

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Υποψηφίων Διευθυντών Σχολ. Μονάδων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, όσον αφορά στις ισοβαθμίες που προκύπτουν κατά την κατάρτιση του ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση των ενστάσεων σας γνωρίζουμε ότι ο καθορισμός της σειράς των υποψηφίων γίνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά τα εξής: α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μπορούν να παρίστανται και οι ενδιαφερόμενοι.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘ/ΔΑΣ

ο πίνακας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. οι υποψήφιοι Δ/ντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας εντός τριών (03) ημερών, από 19-07-2017 έως και 21-07-2017.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:

αυτοπροσώπως,
με FAX (2231029689) ή
ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης (mail@dide.fth.sch.gr).

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

PostHeaderIcon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ο πίνακας

PostHeaderIcon 15-06 ΠΣ myschool – Ενημερωτικό Μήνυμα για Ενδεικτικούς Καταλόγους Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017

Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας στην Ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έχει προστεθεί η Φόρμα «Ενδεικτικός Κατάλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017», η οποία περιλαμβάνει τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που δεν απουσίαζαν με μακροχρόνια άδεια και υπηρετούσαν στις σχολικές μονάδες την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας (6/6/2017), σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) και ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά Ημερομηνίας Διορισμού.
Η Φόρμα εμφανίζεται σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει υποψήφιος για τον οποίο πρέπει να εκφράσουν γνώμη ή αν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός σε αυτές. Εξαγωγή των στοιχείων της Φόρμας (Α.Μ., Επώνυμο, Όνομα, ΦΕΚ και Ημερομηνία Διορισμού) μπορεί να γίνει από σχετική επιλογή στο κάτω μέρος αυτής.
Εντός της τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού εμφανίζεται η «Ενδεικτική Σχολική Μονάδα Ειδικής Συνεδρίασης 20/6/2017», ώστε να φαίνεται σε ποιας Σχολικής Μονάδας την Ειδική Συνεδρίαση πρέπει να συμμετάσχει ο εκπαιδευτικός.
Οι Διευθύνσεις μπορούν να δουν το σύνολο αυτών των καταλόγων στο Στατιστικό Εκπαιδευτικών 4.27 «Ενδεικτικός Κατάλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017».

Οι κατάλογοι αναφέρονται ως ενδεικτικοί διότι:

α) έχουν προκύψει από τα καταχωρισθέντα στο myschool στοιχεία (στις 23:59:59 της 6/6/2017), τα οποία πρέπει να επιβεβαιώνουν οι σχολικές μονάδες την 1η και 15η κάθε μήνα καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το 1ο πενθήμερο κάθε μήνα. Ανακριβής ή καθυστερημένη δήλωση αυτών των στοιχείων (Σχολική Μονάδα τοποθέτησης, Ώρες υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου υπηρέτησης στο φορέα, Ημερομηνία Τοποθέτησης και Μακροχρόνια Απουσία εντός της Τοποθέτησης) μπορεί να οδήγησε σε λάθη κατά τη συγκρότηση των καταλόγων (διαδικασία που έγινε άπαξ στα προαναφερθέντα στοιχεία και δεν είναι επαναλαμβανόμενη).
β) δεν μας είναι γνωστοί ούτε οι υποψήφιοι ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Ειδική Συνεδρίαση (εκτός αν υπάρξει απόσυρση υποψηφιότητας). Για αυτούς πρέπει να ενημερωθούν σχετικώς οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας.

γ) μέχρι τη διεξαγωγή της Ειδικής Συνεδρίασης στις 20/6/2017 μπορεί να συμβούν αποχωρήσεις από την Υπηρεσία (Λύση Σχέσης, φυσική απώλεια κ.ά.)

δ) αν στην ίδια σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αρχαιότεροι των υπολοίπων, ο πρόεδρος του σώματος των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών προκύπτει ύστερα από κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω, η οποία πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (σύμφωνα με ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ).

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τους οριστικούς πίνακες των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών της Ειδικής Συνεδρίασης είναι η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία πρέπει να απευθύνονται οι Σχολικές Μονάδες.

Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης myschool

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ >=3ετίας

ο πίνακας

PostHeaderIcon 13-06 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.) όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
January 2018
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>