Archive for the ‘Καθηγητές’ Category

PostHeaderIcon Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 341/10-07-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 19η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 2ης Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 19η Ιουλίου 2017 έως και 2η Αυγούστου 2017, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών – Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – σε 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ε.Α.Π σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 341/10-07-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, (Φ.151/17897/Β6/2014 ΚΥΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (Φ.151/35408/Α5/03-03-2017 ΚΥΑ), προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 19η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 2ης Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 19η Ιουλίου 2017 έως και 2η Αυγούστου 2017, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Υποψηφίων Διευθυντών Σχολ. Μονάδων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, όσον αφορά στις ισοβαθμίες που προκύπτουν κατά την κατάρτιση του ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση των ενστάσεων σας γνωρίζουμε ότι ο καθορισμός της σειράς των υποψηφίων γίνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά τα εξής: α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μπορούν να παρίστανται και οι ενδιαφερόμενοι.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

PostHeaderIcon Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘ/ΔΑΣ

ο πίνακας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. οι υποψήφιοι Δ/ντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας εντός τριών (03) ημερών, από 19-07-2017 έως και 21-07-2017.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:

αυτοπροσώπως,
με FAX (2231029689) ή
ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης (mail@dide.fth.sch.gr).

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

PostHeaderIcon 17 άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών

Στη φυγή άνεργων πτυχιούχων στο εξωτερικό προσθέστε και τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου σχολείου. Αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας μετανάστευσης;
9 Ιουλίου 2017
ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ αναπληρωματικό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Στη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ στις 7/7//2017 εξετάσαμε δεκαοχτώ αιτήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας για άδεια άνευ αποδοχών. Εγκρίθηκαν οι δεκαεπτά.

Από αυτές οι εννέα είχαν σαν αιτιολογία την ΄προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό΄. Οι χώρες αναφοράς ήταν μοιρασμένες σε Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία και υπήρχε και μία αίτηση για Λουξεμβούργο. Σε αυτές τις αιτήσεις μπορούν να προστεθούν και κάποιες από τις υπόλοιπες αιτήσεις που με την αιτιολογία των ΄προσωπικών” και’οικογενειακών΄ λόγων ενέχουν την περίπτωση της μετοίκησης στο εξωτερικό (σε κάποιες περιπτώσεις αποτυπώθηκε αυτό στην αίτηση των ενδιαφερομένων, διατηρώντας όμως ως κύρια αιτιολογία τους οικογενειακούς λόγους).

Κάποιοι επίσης από τους συναδέλφους αιτούνται τον 4ο ή 5ο (και τελευταίο) συνεχόμενο χρόνο άδειας άνευ αποδοχών για “εγκατάσταση στο εξωτερικό΄, πιθανή ένδειξη ότι διαβιούν με επιτυχία στην αλλοδαπή τα τελευταία χρόνια και δεν δοκιμάζουν απλώς την τύχη τους για πρώτη χρονιά.

Σίγουρα δεν μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα με δεδομένα αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι ακόμα και από αυτά τα ελάχιστα στοιχεία αποτυπώνεται μια υπαρκτή τάση μόνιμα διορισμένων εκπαιδευτικών που δοκιμάζουν την προοπτική να εργαστούν για σύντομο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Θα ήταν ενδιαφέρουν να έχουμε ενημέρωση και από άλλες περιφέρειες για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία των αιτήσεων αδειών άνευ αποδοχών (μιας και είναι η περίοδος κατάθεσης και εξέτασης αντίστοιχων αιτήσεων) ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα.

PostHeaderIcon 06-07-17 Αποσπάσεις 784 εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

06 07 17dnseis

 

06-07-17 Αποσπάσεις 784 εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσπασης 784 εκπαιδευτικών στις 58 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 58  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 

Στη διαδικασία τηρήθηκε απολύτως η σειρά κατάταξης των αιτούντων όπως διαμορφώθηκε με τις προτάσεις – εισηγήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ), χωρίς καμία παρέμβαση.

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αποσπασμένων στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις είναι φέτος μειωμένος κατά 26,7% σε σχέση με το σχολικό έτος 2014 – 2015.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 1071

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 968

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 823

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 784

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ο πίνακας

PostHeaderIcon Πληροφορίες για μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες για μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από διάφορες Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας η οποία είχε προσφερθεί στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. όπου για ορισμένες κατηγορίες εφαρμόζονται για την πληρωμή τους τα Ειδικά Μισθολόγια που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015(Φ.Ε.Κ.176τ.Α’/16-12-2015), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, την αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τις σχετικές ενημερώσεις που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ., στο πεδίο «Μισθολογικές Ρυθμίσεις», είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορεα που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΔΕΚΟ κεφ. Α’ του Ν.3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών η οποία έχει προσφερθεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ κλπ., χωρίς να εξετάζεται εάν η προϋπηρεσία είχε στο παρελθόν προσφερθεί με αμοιβή ειδικού μισθολογίου (π.χ. προϋπηρεσία επιστημονικού ή εργαστηριακού συνεργάτη σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, στην Ελληνική Αστυνομία , Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κλπ. ) και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4354/2015 και η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

99273/Ε2/14-6-2017

PostHeaderIcon 15-06 Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon 15-06 ΠΣ myschool – Ενημερωτικό Μήνυμα για Ενδεικτικούς Καταλόγους Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017

Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας στην Ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έχει προστεθεί η Φόρμα «Ενδεικτικός Κατάλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017», η οποία περιλαμβάνει τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που δεν απουσίαζαν με μακροχρόνια άδεια και υπηρετούσαν στις σχολικές μονάδες την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας (6/6/2017), σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) και ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά Ημερομηνίας Διορισμού.
Η Φόρμα εμφανίζεται σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει υποψήφιος για τον οποίο πρέπει να εκφράσουν γνώμη ή αν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός σε αυτές. Εξαγωγή των στοιχείων της Φόρμας (Α.Μ., Επώνυμο, Όνομα, ΦΕΚ και Ημερομηνία Διορισμού) μπορεί να γίνει από σχετική επιλογή στο κάτω μέρος αυτής.
Εντός της τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού εμφανίζεται η «Ενδεικτική Σχολική Μονάδα Ειδικής Συνεδρίασης 20/6/2017», ώστε να φαίνεται σε ποιας Σχολικής Μονάδας την Ειδική Συνεδρίαση πρέπει να συμμετάσχει ο εκπαιδευτικός.
Οι Διευθύνσεις μπορούν να δουν το σύνολο αυτών των καταλόγων στο Στατιστικό Εκπαιδευτικών 4.27 «Ενδεικτικός Κατάλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017».

Οι κατάλογοι αναφέρονται ως ενδεικτικοί διότι:

α) έχουν προκύψει από τα καταχωρισθέντα στο myschool στοιχεία (στις 23:59:59 της 6/6/2017), τα οποία πρέπει να επιβεβαιώνουν οι σχολικές μονάδες την 1η και 15η κάθε μήνα καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το 1ο πενθήμερο κάθε μήνα. Ανακριβής ή καθυστερημένη δήλωση αυτών των στοιχείων (Σχολική Μονάδα τοποθέτησης, Ώρες υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου υπηρέτησης στο φορέα, Ημερομηνία Τοποθέτησης και Μακροχρόνια Απουσία εντός της Τοποθέτησης) μπορεί να οδήγησε σε λάθη κατά τη συγκρότηση των καταλόγων (διαδικασία που έγινε άπαξ στα προαναφερθέντα στοιχεία και δεν είναι επαναλαμβανόμενη).
β) δεν μας είναι γνωστοί ούτε οι υποψήφιοι ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Ειδική Συνεδρίαση (εκτός αν υπάρξει απόσυρση υποψηφιότητας). Για αυτούς πρέπει να ενημερωθούν σχετικώς οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας.

γ) μέχρι τη διεξαγωγή της Ειδικής Συνεδρίασης στις 20/6/2017 μπορεί να συμβούν αποχωρήσεις από την Υπηρεσία (Λύση Σχέσης, φυσική απώλεια κ.ά.)

δ) αν στην ίδια σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αρχαιότεροι των υπολοίπων, ο πρόεδρος του σώματος των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών προκύπτει ύστερα από κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω, η οποία πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (σύμφωνα με ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ).

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τους οριστικούς πίνακες των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών της Ειδικής Συνεδρίασης είναι η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία πρέπει να απευθύνονται οι Σχολικές Μονάδες.

Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης myschool

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ >=3ετίας

ο πίνακας

PostHeaderIcon 13-06 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.) όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης αντικειμενικών μορίων στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας, έως την Πέμπτη 15-06-2017 και ώρα 15:00
ο πίνακας με τα μόρια

PostHeaderIcon Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon 12-06 Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Θέμα : «Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το
σχολικό έτος 2017-2018»
Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 727/8-6-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΠΧΑ4653ΠΣ-
67Φ Προβολή αρχείου ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνονται «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων
αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος
2017-2018», σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του αρ.33 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016).
Υποβολή αιτήσεων από 12/6/2017 έως και 16/6/2017.
Έχετε τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
depps.minedu.gov.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Μοριοδότηση

διευκρινήσεις

αίτηση

PostHeaderIcon ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
«Ένας αιώνας συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην Εκπαίδευση, στην Εκκλησία, στην Κοινωνία»

Δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου
Τίτλοι Ισότιμοι με αυτούς των Σχολείων της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Λειτουργία όλων των Ομάδων Προσανατολισμού
Ολιγομελή Τμήματα
Διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής
Δανειστική βιβλιοθήκη
Σύγχρονο εργαστήριο Πληροφορικής
Εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Χρήση διαδραστικού πίνακα
Γήπεδα 5X5 ποδοσφαίρου, μπάσκετ & βόλεϊ
Συμμετοχή του Σχολείου σε Προγράμματα Πολιτιστικά – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Αγωγής Υγείας – Erasmus* κ.ά.
Διαμονή και σίτιση στην Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Παρεκκλήσι για τις Ιερές Ακολουθίες και την Πρακτική Ασκηση των μαθητών στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας

Σινώπης 1, Νέα Μαγνησία, 35100
Λαμία τηλ.: 22310 21381 Διεύθυνση 22310 22576
Γραμματεία Φαξ: 22310 34353
email: mail@lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr
website: http://lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr

PostHeaderIcon 09-06 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ )
2. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 ( ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υπογράφεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2690/1999 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010.
2. Τίτλοι σπουδών ( Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3. Ετήσια επιμόρφωση ΑΕΙ μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ και από την βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος να προκύπτει ότι είχε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και η επιμόρφωση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ( ΠΑ.Κ.Ε. )
4. To σημείο 13 της αριθμ. Φ.361.22/27/96038//Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου μας που αφορά στην μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » αναδιατυπώνεται ως εξής
13 Όσον αφορά στη μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » δεν προσμετράται η εμπειρία που ασκήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μαρούσι, 9-6- 2017
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/28/96968/E3

PostHeaderIcon Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Καθορισμός αποζημίωσης μελών εξεταστικών επιτροπών

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α’ 143) σύμφωνα με το ν. 4354/15 (Α΄ 176 ).

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

το ΦΕΚ

PostHeaderIcon Εδώ μπορείτε να δείτε την προϋπηρεσίας σας

https://teachers.minedu.gov

PostHeaderIcon 1-06| 5η Ημερίδα Διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Θέμα: Προς τους/τις καθηγητές/τριες ΠΕ07: Πρόσκληση στην 5η Ημερίδα Διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,
10.06.2017

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Κυρίες και Κύριοι,

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., το οποίο συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς ΠΕ07 και με πάρα πολλά Σχολεία από το 1999 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος, συνεχίζει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη σειρά Ημερίδων Διδακτικής που εγκαινιάστηκε με επιτυχία το 2013 και έχει γίνει θεσμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με συμμετοχές που αγγίζουν τους 300 εκπαιδευτικούς και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και φοιτητές. 
Φέτος, για τρίτη φορά σε συνεργασία με το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται η 5η Ημερίδα με θέμα: «Η ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας»/ ‘Heterogenität im Fremdsprachenunterricht’.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Ημερίδα αυτή αποσκοπεί στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, στην παρουσίαση καινοτόμων δράσεων και επιστημονικών θεωριών καθώς και στη σύνδεση της Τριτοβάθμιας με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Και φέτος θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ημερίδας ομιλίες από διακεκριμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό, οι οποίοι φέτος είναι δύο: 
ο em. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Πανεπιστήμιο Βιέννης) και η Prof. Dr. Nicola Würffel (Herder-Institut, Πανεπιστήμιο Λειψίας).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10.06.2017, ώρα 10.00-16.00, στο ΑΜΦ Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (κόκκινο κτίριο, δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη), επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στην Πανεπιστημιούπολη. Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ελεύθερη με απλή δήλωση συμμετοχής και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: 
http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, απευθυνόμαστε σε σας με τη θερμή παράκληση να διαβιβάσετε την αφίσα, την πρόσκλησή μας και το Πρόγραμμα της Ημερίδας, τα οποία σας στέλνουμε συνημμένα, προς όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς σας, ώστε μέσω αυτών να ενημερωθούν τα Σχολεία και δη οι εκπαιδευτικοί της Γερμανικής (ΠΕ07).

Θα χαρούμε πολύ αν ανταποκριθείτε στο αίτημά μας!

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας:
●    Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου, ανάπλ. καθηγήτρια, επιστημονικά 
υπεύθυνη της Π.Α. του Τμήματος: τηλ. 2310 99 75 50, olgapa@del.auth.gr
●    Γραμματεία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: τηλ. 2310 99 75 44, 
daf-praktikum@del.auth.gr
●    Οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας: daf-didaktiktagung@del.auth.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για όλες τις ενέργειές σας!

Η Οργανωτική επιτροπή

Χ.-Ό. Παπαδοπούλου
Ε. Καραγιαννίδου
R. Σιδηροπούλου-Lenger
Δ. Τσοκακτσίδου

PostHeaderIcon Υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ

ΕΔ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΝΤΩΝ NΦΘΔΑΣ 2017

ΕΔ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΩΝ 2017

ΕΔ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

ΕΔ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

Χρόνος Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία
δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι
α) στο ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμ. 4473 νόμος που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και
β) στο ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017
ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017

PostHeaderIcon 31-05 Αιτήσεις για Δ/ντές Σχολικών Μονάδων 1-6 Ιουνίου 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

Χρόνος Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία
δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι
α) στο ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμ. 4473 νόμος που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και
β) στο ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017
ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017

PostHeaderIcon Πανελλαδικές 2017

Πανελλαδικές 2017: Σύγκριση επιδόσεων 2017 & 2016

pe17_stat_epidoseon pe17_stat_epidoseon_op1 pe17_stat_epidoseon_op2

0 comments

Οι αριστούχοι του Ν. Φθιώτιδας στις Πανελλαδικές 2017 9 up

Η λίστα θα ενημερώνεται συνεχώς με τα στοιχεία που θα στέλνουν τα σχολεία 1o up +6 ΓΕΛ +ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2o up +ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ +ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 3o up +ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ + 2ο ΕΠΑΛ 4o up +4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 5o up +2ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 6o up +6ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Μουσικό 7o up +5ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ, ΓΕΛ […]

0 comments

Πότε θα ανεβούν οι βαθμοί ων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο myschool

Το myschool θα ενημερωθεί με τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, την Τετάρτη 5/7/2017 ή την Παρασκευή 7/7/2017, προκειμένου να εκτυπωθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Για την ακριβή ημέρα, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

0 comments

Ανακοίνωση βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017

  29-06-17  Ανακοίνωση βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017   Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 30-6-2017, περί τις 11:00 π.μ. σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.   Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν […]

0 comments

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας σχολιάζει τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2017

Δελτίο Τύπου – Σχετικά με τα μαθήματα πληροφορικής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017 Αθήνα, 23-06-2017 Α.Ε.Π.Π. (ΓΕ.Λ.) Τη Δευτέρα 12-06-2017, στα πλαίσια των Πανελληνίων Εξετάσεων, εξετάστηκαν οι μαθητές των ΓΕΛ και της Ο. Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στο μάθημα “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον”. Τα θέματα επέτρεπαν στον μαθητή να προσεγγίσει σχετικά εύκολα ένα βαθμό […]

0 comments

30 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμών στις Πανελλαδικές 2017

η εγκύκλιος

0 comments

21-06-17 Aπλούστευση διαδικασιών υποβολής και έκδοσης αιτήσεων βεβαίωσης νίκης και εγγραφής στο ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α.

21-06-17 Aπλούστευση  διαδικασιών υποβολής και έκδοσης αιτήσεων βεβαίωσης νίκης και εγγραφής στο ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α.     Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας,  με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, προχώρησε στην αλλαγή της διαδικασίας […]

0 comments

Εγκύκλιος για την Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Προβολή αρχείου

0 comments

Βιολογία Προσανατολισμού: Απαντήσεις & Σχόλια της ΠΕΒ

Σήμερα Παρασκευή 16/6/2017 πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική εξέταση στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού σε Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τα θέματα και τις προτεινόμενες απαντήσεις της Επιτροπής Παιδείας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Τα θέματα ήταν σαφή, μα απαιτούσαν χρόνο για την επεξεργασία των απαντήσεων. Μπορείτε να διαβάσετε το σχόλιο της Ένωσης εδώ.   Ημερήσιο […]

0 comments

Βιολογία Γενικής Παιδείας: Απαντήσεις & Σχόλια της ΠΕΒ

Σήμερα Παρασκευή 16/6/2017 πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική εξέταση στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας σε Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τα θέματα και τις προτεινόμενες απαντήσεις της Επιτροπής Παιδείας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Τα θέματα ήταν σαφή, βατά και κλιμακούμενης δυσκολίας . Μπορείτε να διαβάσετε το σχόλιο της Ένωσης εδώ. Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θέματα Προτεινόμενες Απαντήσεις […]

0 comments

Λύσεις & σχόλια της ΕΕΧ για τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων στο μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού» 2017

τα σχόλια Λύσεις Θεμάτων

0 comments

12-06 Λύσεις & σχόλια των Θεμάτων Φυσικής Προσανατολισμού από την ΕΕΦ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τα θέματα Φυσικής Προσανατολισμού 2017 κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, στοιχείο που έλειπε από τα περσινά θέματα και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Συγκεκριμένα, το Β1 απευθυνόταν σε προσεκτικούς μαθητές και το Β2 σε καλά διαβασμένους μαθητές. Το θέμα Γ […]

0 comments

Άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Τα ερωτήματα που συνοδεύουν το διδαγμένο κείμενο (Πλάτωνος Πρωταγόρας 322d-323c) είναι σαφή και κατανοητά. Η αναμενόμενη-όπως και κάθε χρόνο-επιλογή του διδαγμένου επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ανανέωσης της ύλης. Στο αδίδακτο κείμενο (Ισοκράτους, Φίλιππος, 26-27) διατυπώνεται η άποψη ότι ο ρητορικός […]

0 comments

Τα σχόλια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα θέματα Μαθηματικών Κατ. των Πανελλαδικών 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ειδικά Σχόλια Θέμα Α: Θεωρία Θέμα Β: Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης. Θέμα Γ: Τα ερωτήματα Γ1, Γ4 θα δυσκολέψουν αρκετούς υποψήφιους. Θέμα Δ: Τα ερωτήματα Δ1, Δ2, Δ3 απαιτούν λεπτούς αλγεβρικούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσοχή Το Δ4 θεωρείται αυξημένης δυσκολίας και θα αντιμετωπισθεί […]

0 comments

Καθορισμός αποζημίωσης μελών εξεταστικών επιτροπών

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α’ 143) σύμφωνα με το ν. 4354/15 (Α΄ 176 ). Προβολή αρχείου

0 comments

Μήνυμα του Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Εύχομαι στους μαθητές μας που αγωνίζονται στο στίβο των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με δύναμη και ψυχραιμία, υπενθυμίζοντάς τους ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μια σημαντική στιγμή όχι όμως καθοριστική για τη ζωή τους. Επίσης εύχομαι καλή δύναμη και στις οικογένειες των υποψηφίων, που βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών στηρίζοντάς τους ποικιλοτρόπως και συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς […]

0 comments

Θέματα Πανελλαδικών 2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 7-6-2017 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  εδώ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-6-2017 Για τα θέματα των Μαθηματικών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 των ημερήσιων ΓΕΛ πατήστε εδώ. Για τα θέματα  των Μαθηματικών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 των εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ. Για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 των ΓΕΛ πατήστε εδώ. ΔΕΥΤΕΡΑ 12-6-2017 Για τα θέματα στην […]

0 comments

Τα Μηχανογραφικά 2017 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με το Νέο & το Παλιό σύστημα

02-06-17 Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017 Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα: – το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017 με το Νέο σύστημα (πατήστε εδώ). – το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2017 με το Νέο σύστημα(πατήστε εδώ). – το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2017 […]

0 comments

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

31/05/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Προκηρύχθηκε από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Καπέλιο, ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Αναλυτικά την προκήρυξη δείτε εδώ: […]

0 comments

01-06 Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

ΘΕΜΑ : Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017. Προκειμένου να ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σας γνωρίζουμε ότι θα ανασταλεί, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ΓΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών), των ΕΠΑΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών) και των Γυμνασίων καθώς επίσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας […]

0 comments

31-05 Κατανομή θέσεων ΑΕΙ & ΤΕΙ σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Α

Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 815Β’)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β’) ομοία. το ΦΕΚ

0 comments

31-05 Επικοινωνία Βαθμολογικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων με την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

ΘΕΜΑ : Επικοινωνία Βαθμολογικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων με την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Κατά την περίοδο των εξετάσεων από 7-5-2017 μέχρι και 19-6-2017, τα ΒΚ και τα ΕΕΚ μπορούν να αποστέλλουν προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Γενικού Λυκείου ερωτήματα στα ΦΑΞ: 2103442590, 2103442611, 2103442629, 2103442617, 2103442600. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων με […]

0 comments

31-05 Συνοπτικές οδηγίες για τα Ε.Κ, τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2017.

η εγκύκλιος

0 comments

31-5 Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών που παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών που παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.» Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. Φ.251/63675/Α5/13-04-2017 εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας σας ενημερώνουμε ότι: Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ, που ύστερα από τις απολυτήριες (για τα ΓΕ.Λ.) ή τις απολυτήριες και πτυχιακές (για […]

0 comments

30-05: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Για να δείτε τη προκήρυξη πατήστε εδώ

0 comments

26-05 Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (Λάρισα)

Δικαιολογητικά / Αγωνίσματα το πρόγραμμα

0 comments

25-05 Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2017

  ΘΕΜΑ: Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2017.  Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών θα διεξαχθεί στις 22-6-2016, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ253.2/42486/Α5/13-3-2017 και ΑΔΑ: 6ΟΗΨ4653ΠΣ-57Γ απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και θα διενεργηθεί με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται στη με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 […]

0 comments

24-05 Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2017

ΘΕΜΑ: «Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2017». Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της περιφέρειάς σας ότι οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να […]

0 comments

22-05 Καταστάσεις παρόντων – απόντων των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2017.

το έγγραφο

0 comments

19-05-17 Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερικού

  19-05-17  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2017   Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF   Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

0 comments

Αυτοκόλλητα αριθμητήρια εξεταζομένων ΓΕΛ.

pe17-arithmitiria-2017 pe17-arithmitiria-eidkat-2017

0 comments

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

το πρόγραμμα

0 comments

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων.

Θέμα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενόψει της οργάνωσης των πανελλαδικών εξετάσεων του 2017, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους καθηγητές Δ.Ε., ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, […]

0 comments

Δοκιμαστικές εκπομπές VBI για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων μας, σας γνωστοποιούμε ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος θα διεξαχθούν ως εξής: – για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου θα γίνουν την Τετάρτη 17-5-2017 και στη συνέχεια από τη Δευτέρα 22-5-2017 ως […]

0 comments

Ορισμός Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2017

Ορίζουμε ως Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων έτους 2017 το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας, Σπ. Μουστακλή 6, περιοχή Αφανού. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται το αργότερο ως τις 7:45 π.μ. στο παραπάνω εξεταστικό κέντρο έχοντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου και το δελτίο […]

0 comments

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι της κατηγορίας 10%

η εγκύκλιος Β) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. – Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. – Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των […]

0 comments

«Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI)».

«Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI)». VBI-INFO-2017 ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST VBI-EDCAST-2017

0 comments

Η εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ

Η εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (του Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α) έτους 2017 Προβολή αρχείου

0 comments

Τα εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών στην Φθιώτιδα (Ανακοινοποίηση)

Τα εξεταστικά κέντρα

0 comments

Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

str_prok_2017 και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προβολή αρχείου Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

0 comments

Τα εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλαδικές

Τα εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλαδικές στην Φθιώτιδα Τα εξεταστικά κέντρα

0 comments

Ο αριθμός των υποψηφίων στην Φθιώτιδα ανά Ομάδα Προσανατολισμού και ανά μάθημα

Τα στοιχεία αφορούν τους υποψηφίους που φοιτούν φέτος στην Γ τάξη και θα εξεταστούν πανελλαδικά. πατήστε εδώ

0 comments

Ορισμός Δ/νσεων Δ.Ε. για τη λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ

Ορισμός Δ/νσεων Δ.Ε. για τη λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ (του Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α) έτους 2017. Προβολή αρχείου

0 comments

Έλεγχος καταστάσεων υποψηφίων Πανελλαδικών 2017 για τους κωδικούς

Έλεγχος καταστάσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2016 – 2017 η εγκύκλιος

0 comments

Σύγκριση Εισακτέων 2016 & 2017

πατήστε εδώ

0 comments

PostHeaderIcon 31-05 Αλλαγή στην ανάθεση της Φυσικής

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1861/26-05-2017 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 85235/Δ2/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 (Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25-08-2016 (Β΄ 2758) υπουργικών αποφάσεων, περί αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, σε συμμόρφωση προς την ΣτΕ 950/2017 ακυρωτική απόφαση».

το ΦΕΚ (1861Β/2017)

αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τις με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09.06.2016 (Β’ 1670) και με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758) υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:
α. Καταργείται η παραπομπή 1. της με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 (Β’ 1670) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:
«1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής
ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.».
β. Καταργείται η παραπομπή 1 της με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758), σύμφωνα με την οποία:
«1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.». Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09.06.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β’), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την προηγούμενη της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 950/2017 απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή από την 29η Μαρτίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Μαΐου 2017
Ο Yπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

PostHeaderIcon 31-05 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

η απόφαση

PostHeaderIcon 29-05 Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων.

Θέμα: Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων.

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εργασίες των εκατόν εικοσιτριών (123) προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2016-17, σύμφωνα με την υπ αριθ. Πρωτ. 170596 / 13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ, καθώς και οι παρουσιάσεις στα σχολεία και την τοπική κοινότητα. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του Προγράμματος, πρέπει να αποστείλουν στο γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι 30 Ιουνίου 2017 τα εξής:
1. Αντίγραφο του ημερολογίου εργασιών και δραστηριοτήτων από το οποίο ενημερώνονται ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος καθηγητών.
2. Αντίγραφο της εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Μετά το τέλος του προγράμματος, αποστέλλεται ένα τουλάχιστον αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.
Με τη λήξη του Προγράμματος συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Έντυπο Αξιολόγησης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες μαθητών /τριών που υλοποίησαν προγράμματα Π.Ε, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών και Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχ. Έτος 2016-17.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

1ο Βραβείο
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
July 2017
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>