Archive for the ‘Καθηγητές’ Category

PostHeaderIcon Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

Λήψη αρχείου 

 Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

PostHeaderIcon Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.

fek_2018_2316b

κδ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία:
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τρεις (3) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): δέκα (10) θέσεις,
γγ) Θεολόγων (ΠΕ 01): μία (1) θέση,
δδ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τρεις (3) θέσεις,
εε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): δύο (2) θέσεις,
στστ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): δύο (2) θέσεις,
ζζ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,
ηη) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας,
θθ) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
ιι) Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση,
ιαια) Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση,
ιβιβ) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,
ιγιγ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και
ιδιδ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

PostHeaderIcon ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α21 ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Λιγότερα από τρία 24ωρα έχουν απομείνει για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση Α21 προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή της Β δόσης του Επιδόματος Παιδιού στις 25- 27 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτησή τους. Ειδικές περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί με προσθήκες και τεχνικές βελτιώσεις της πλατφόρμας.

Όπως είχε εξαρχής ανακοινώσει ο Οργανισμός, όσοι υποβάλλουν αίτηση Α21 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) έως και μεθαύριο, Τετάρτη, 20 Ιουνίου και ώρα 23:59 θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή της Β Δόσης του Επιδόματος Παιδιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Ιουνίου.

Έως και σήμερα Δευτέρα, 18 Ιουνίου, στις 13:15 το μεσημέρι έχουν υποβληθεί σχεδόν 500.000 αιτήσεις, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία για τις 430.000. Το 96% από αυτές είναι εγκριτικές.

Οι τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας εγγυώνται πως όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση Α21 μέχρι τις 20 Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν, ώστε να πληρωθούν κανονικά στις 25-27 Ιουνίου. Προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης Α21 είναι η υποβολή και η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για τα εισοδήματα του 2017.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση Α21 μετά τις 20 Ιουνίου θα πληρωθούν με τις επόμενες δόσεις τα ποσά που δικαιούνται αναδρομικά από την αρχή του 2018. Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη στους δικαιούχους που επιθυμούν να υποβάλλουν Α21 μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2018. Σε κάθε 2μηνιαία καταβολή θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν αναδρομικά επιδόματα δικαιούχων που δεν έχουν καταβληθεί από την αρχή του 2018. Στις 25-27 Ιουλίου θα καταβληθεί η Γ δόση 2018 (για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο), σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση και αίτηση Α21 έως και την 20η Ιουλίου. Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν με το ίδιο σύστημα οι επόμενες προβλεπόμενες διμηνιαίες δόσεις.

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας»

Προβολή αρχείου

aitisi-kesy-kea

PostHeaderIcon Oριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 –Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών & ΠΕ86-Πληροφορικής εντός ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας

εδώ

PostHeaderIcon Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

 Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Αυξάνεται ο αριθμός των απουσιών προς διευκόλυνση των μαθητών/τριών – αθλητών/τριών

Σημαντική συμβολή στη διευκόλυνση των μαθητών/τριών –αθλητών/τριών οι οποίοι/ες είναι μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων αποτελεί η αντικατάσταση της παρ. 46 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄141) με το άρθρο 95 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται το όριο απουσιών και πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον ώρες απουσίας οι οποίες δεν προσμετρούνται.

Σημαντικό επίσης είναι ότι με το συγκεκριμένο άρθρο δίνεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μαθητών/τριών-αθλητών/τριών οι οποίοι/ες συμμετέχουν σε προετοιμασία και συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου, προκειμένου να καλύψουν το απαιτούμενο όριο για την υποχρεωτική τους φοίτηση, να λαμβάνουν ειδική διδακτική στήριξη με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τέλος για τους μαθητές/τριες-αθλητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Αγώνες δικαιολογούνται πέραν των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και επιπλέον εβδομήντα (70) ώρες απουσίας.

PostHeaderIcon Τι αλλάζει στους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων

Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές.
Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής (Νομός 4547)

Μέχρι σήμερα σε 9 τμήματα είχαμε 1 υποδιευθυντή και σε 12 τμήματα είχαμε 2 υποδιευθυντές

PostHeaderIcon Τα επιδόματα θέσεων ευθύνης. Τι αλλάζει για τους Δ/ντες Σχολικών Μονάδων

Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ
θρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
γγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
εε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
ζζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.
ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ι.Ε.Κ.,
Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι
Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
ιι) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθ-
μών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».

Μέχρι σήμερα ίσχυε ο νόμος 4354 που έλεγε: “βδ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

Καλοδήμος Δ. – Διαχειριστής

PostHeaderIcon Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων

 Σας γνωστοποιούμε ότι στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2127/08-06-2018 (ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ) δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 93368/Δ2/07-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων».

Το ΦΕΚ  σε μορφή PDF

PostHeaderIcon Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2018-2019

Το έγγραφο με τις αποσπάσεις σε μορφή pdf

PostHeaderIcon Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19

Το έγγραφο με τις αποσπάσεις σε μορφή pdf

PostHeaderIcon 13-06-18 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας σε μορφή pdf

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας σε μορφή pdf

PostHeaderIcon 13-06-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”

Το έγγραφο σε μορφή pdf

PostHeaderIcon Διάκριση μαθήτριας του 1ου Γ/σιου Λαμίας

Συγχαρητήρια Επιστολή

Η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Λαμίας συγχαίρουν θερμά τη μαθήτρια της Α` τάξης του 1ου Γυμνασίου Λαμίας, Κίτσιου Αγορίτσα-Αρτεμία η οποία κατέκτησε την Τρίτη θέση στους αγώνες Multi European Games στη Φιλιππούπολη (Plovdiv) στις 4/6/2018, οπότε επάξια κέρδισε τη συμμετοχή της τόσο στην Εθνική ομάδα κορασίδων του Τae kwon do, όσο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo.

O Δ/ντής του
1
ου Γυμνασίου Λαμίας

PostHeaderIcon Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης σε μορφή pdf B/θμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

PostHeaderIcon Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το σχολικό έτος 2018-2019

PostHeaderIcon Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων « Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις »

Το Νομοσχέδιο 

PostHeaderIcon Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου & Λυκείου

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.»
Σας γνωστοποιούμε ότι:
1. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2087/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92091/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου».
fek_2018_2087b
2. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2089/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92094/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».
fek_2018_2089b
3. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2088/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92096/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon SETN 2018 – 10ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Διαγωνισμός Ρομποτικής

Από τις 9 έως τις 12  Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητή Νοημοσύνης, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου ΕΔΩ

Σελίδα συνεδρίου ΕΔΩ

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διοργανωθεί διαγωνισμός ρομποτικής (11/7) , η συμμετοχή στον οποίο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ρομποτικής ΕΔΩ

PostHeaderIcon Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

 Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

το Δελτίο Τύπου

PostHeaderIcon Το σχέδιο νόμου για τις δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης

εδώ

PostHeaderIcon Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων.

programmata18

PostHeaderIcon Μέχρι 31 Μαΐου οι εγγραφές στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείο Λαμίας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Θέμα: Η καταληκτική ημερομηνία για την αποδοχή των αιτήσεων εγγραφής για την Α΄ Γυμνασίου Σχ. Έτους 2018-19 είναι μέχρι τις 31 Μαΐου.

Όσοι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού ενδιαφέρονται να βιώσουν όμορφες, δυνατές μουσικές στιγμές, αρκεί να δηλώσουν συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των μαθητών για την Α΄ γυμνασίου, μέχρι τις 31 Μαΐου, γνωρίζωντας ότι…
Στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας μπορείς:
-Να μάθεις Ευρωπαϊκή, Ροκ, Jazz, Λαϊκή, έντεχνη και Παραδοσιακή μουσική
-Να μάθεις το όργανο που επιθυμείς σε ατομικό επίπεδο -Να συμμετέχεις σε ορχήστρες, χορωδίες, μπάντες και άλλα μουσικά σύνολα
-Να έρχεσαι σε επαφή με όλες τις παρασταστικές τέχνες: Μουσική, θέατρο, Χορό
-Να διδάσκεσαι κανονικά όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και να δώσεις Πανελλαδικές εξετάσεις για όποια σχολή επιθυμείς
-Να μετακινείσαι δωρεάν από και προς το σχολείο
-Να έχεις ένα δωρεάν γεύμα κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας
-Να κάνεις πολλούς καινούργιους φίλους που θα αγαπούν εξίσου το ίδιο τη μουσική
-Να αποφύγεις την βία και να νιώσεις χρήσιμος μέσα από τη συμμετοχή σου στα μουσικά σύνολα.
-Να εκφράζεσαι και να νιώθεις δημιουργικός !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 154
Τηλέφωνο: 22310-46476
Τηλεομοιότυπο: 22310-46476
e-mail: mail@gym-mous-lamias.fth.sch.gr
web site: gym-mous-lamias.fth.sch.gr

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κών σε οργανικά κενά εδώ

Το ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας ενημερώνει τους εκπ/κούς της αρμοδιότητάς του ότι περατώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κών σε οργανικά κενά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν νέα οργανική θέση οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε αυτήν την Παρασκευή 29-06-2018, ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους.

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ
Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

PostHeaderIcon Οδηγίες για τις εξετάσεις από τον Σχολικό Σύμβουλο Κοινωνιολόγων

οι οδηγίες

PostHeaderIcon Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 84049/Δ2/22-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 91/22-05-2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ.
4540/2018.
Το άρθρο 39 του ανωτέρω νόμου Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α’ 74) αφορά ζητήματα
αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων να ενημερώνουν σχετικά τους/τις
εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς -κηδεμόνες τους.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ

n4540_2018

PostHeaderIcon Επιμορφωτική συνάντηση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 την Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Επιμορφωτική συνάντηση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνουν επιμορφωτική συνάντηση ενημέρωσης των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Φιλολόγων σχετικά με την αλλαγή του τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» των ΕΠΑ.Λ., όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 40/2018 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/30.04.2018).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρες 09.00 – 15.00 στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι) και καλούνται να την παρακολουθήσουν οι σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ02 Φιλολόγων, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ02, οι οποίοι δεν δύνανται να παρευρεθούν, μπορούν να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική συνάντηση διαδικτυακά (μέσω live streaming) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

PostHeaderIcon ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κών:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝ. ΚΕΝΑ 21-05-18

Τελικοί πίνακες οργανικών κενών   :

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΑ Β123 21-05-18

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΑ Β789 21-05-18

Πρόσκληση

 Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους και εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση για τοποθέτηση στα κενά των ειδικοτήτων των παραπάνω πινάκων δηλώνοντας κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία και μέχρι είκοσι.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ από Τρίτη 22-05-2018 έως και Πέμπτη 24-05-2018 και ώρα 10:00,

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

 

Το έντυπο αίτησης   εδώ

PostHeaderIcon Διάκριση για το Γυμνάσιο Αμφίκλειας 

Το Γυμνάσιο Αμφίκλειας  έλαβε έπαινο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τη συμμετοχή του στη δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’. Το πρόγραμμα με το οποίο συμμετείχε το σχολείο μας έχει τίτλο: «Ιστοεξερεύνηση – Το ιδανικό σχολείο». Πρόκειται για την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας με θέμα το ιδανικό σχολείο στην οποία έγινε χρήση ιστοεξερεύνησης για μαθητές επιπέδου Α2 με την εκπαιδευτικό κ. Λάιου Χριστίνα ΠΕ06. Αρχικά, διαγνώστηκε το επίπεδο των μαθητών με βάση τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατόπιν, διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε το σχέδιο εργασίας με θέμα το ιδανικό σχολείο και εντάχθηκε η χρήση των ΤΠΕ ως προστιθέμενη αξία μέσα από τη χρήση ιστοεξερεύνησης. Οι στόχοι του προγράμματος είναι γλωσσικοί, μαθησιακοί και ηλεκτρονικοί/ψηφιακοί. Παρά τη σύντομη διάρκεια του προγράμματος τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές ήταν πολλαπλά. Συνεργάστηκαν αρμονικά, ήρθαν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, ανέλαβαν ευθύνες, αξιοποίησαν τις δυνατότητές τους, επεξεργάστηκαν πληροφορίες κριτικά, ανέπτυξαν ψηφιακές δεξιότητες, εμπνεύστηκαν μια πρωτότυπη δημιουργία. Καλλιέργησαν δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν ευαισθητοποιημένο, ενεργό πολίτη του αύριο. Η ιστοεξερεύνηση του προγράμματος είναι επισκέψιμη στην παρακάτω διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=321127

Μπέσιου Ελένη

Δ/ντρια Γυμνασίου Αμφίκλειας

PostHeaderIcon 1ος διαγωνισμός αεροδιαστημικής

http://eef-diastima.gr

αφορά την διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου διαγωνισμού στην Αεροδιαστημική που διοργανώνεται μέχρι το τέλος του 2018 από την Ενωση Ελλήνων Φυσικών.

ευχαριστούμε,

Με εκτίμηση,

Δρ. Τάκης Παπαδόπουλος
ΕΕΦ, Συντονιστής
6938140396

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
June 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
error: Content is protected !!
?>