Search

Archive for September, 2010

PostHeaderIcon Ένα καταπληκτικό πρόβλημα πιθανοτήτων (Monty Hall Problem)

http://jkpant.blogspot.com/2008/06/monty-hall-problem.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem

http://zunal.com/webquest.php?w=62389

PostHeaderIcon Διδασκαλία Μαθηματικών

Πυθαγόρειο Θεώρημα
http://zunal.com/tasks.php?w=57868

Τριώνυμο
http://zunal.com/webquest.php?w=63150

PostHeaderIcon Ένα δίκτυο για τους αεί διδασκόμενους διδάσκοντες τις Φ.Ε.

http://www.dfe.gr/

PostHeaderIcon Άλγεβρα online

http://www.algebralab.org/

Welcome to AlgebraLAB, an online learning environment that focuses on topics and skills from high school mathematics that students must be able to draw upon in their introductory science courses.

PostHeaderIcon Διδασκαλία Αγγλικών ,Πληροφορικής , Αισθητικής Αγωγής στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος

didaskalia_programma_spoudon_neon_didaktikon_adikeimenon__eaep.zip [doc]

PostHeaderIcon Ιστοσελίδα Αγγλικών Α και Β Δημοτικού

Συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), με την οποία εισάγεται η αγγλική γλώσσα στην Α’ & Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.
http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/

PostHeaderIcon Πεπτικό σύστημα

Title: Body Systems Unit, Lesson #2: Digestive and Excretory Systems

http://zunal.com/webquest.php?w=62961

PostHeaderIcon Περιοδικός Πίνακας

http://zunal.com/webquest.php?w=68029

PostHeaderIcon Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Μαθηματικά

http://zunal.com/

ZUNAL WebQuest Maker Questions
Are you stuck? Do you have a question, problem? Did you receive a technical error message? Please post to this forum. We will respond your query ASAP. This forum is open for both registered and unregistered users, everyone can post here

http://zunal.com/index-matrix.php?Curriculum=107&Grade=104

PostHeaderIcon Εκπαιδευτικό Λογισμικό για όλα τα Μαθήματα

1.Λογισμικά που διανέμονται από τον Ο.Ε.Δ.Β

Υλικό (εγχειριδία εγκατάστασης & χρήσης, βιβλία καθηγητή & μαθητή κ.α) για τα 26 λογισμικα που διανεμήθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων σε Γυμνάσια και Λύκεια (11/2003) . Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

http://ts.sch.gr/ts/categoryAction.do?action=displayCategory&categoryId=153

2. Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ
Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις – έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.
http://ts.sch.gr/ts/categoryAction.do?action=displayCategory&categoryId=124

3.Οδηγίες για τη χρήση των παραπάνω λογισμικών

http://ts.sch.gr/ts/categoryAction.do?action=displayCategory&categoryId=174

4.Εξώφυλλα Λογισμικών
http://ts.sch.gr/ts/categoryAction.do?action=displayCategory&categoryId=177

PostHeaderIcon Εργαλεία για την σχεδίαση, την διαχείριση και την πραγματοποίηση διαδικτυακών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης

To LAMS (Learning Activity Management System; http://www.lamsfoundation.org/) είναι ένα εργαλείο ανοιχτού λογισμικού για την σχεδίαση, την διαχείριση και την πραγματοποίηση διαδικτυακών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης

Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw
Η μέθοδος Jigsaw αρχικά προτάθηκε από τον Ε. Aronson (1971) στα πανεπιστήμια του Texas και της California. Πολλά σχολεία εφαρμόζουν με επιτυχία την μέθοδο αυτή στα μαθήματα τους (http://jigsaw.org).

http://www.etpe.gr/files/proceedings/25/1273085533_kordaki-siebos.pdf

PostHeaderIcon Εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης

http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html

PostHeaderIcon Αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση

http://www.etpe.gr/files/proceedings/25/1273086888_glezou-grigoriadou-konstantinou.pdf

PostHeaderIcon Αναλύσεις Φιλολογικών Μαθημάτων Β και Γ Λυκείου Κατεύθυνσης

Δημήτριος Τζωρτζόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

Α. ΠΛΑΤΩΝ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
Γ΄ Λυκείου – θεωρητική κατεύθυνση

protagoras-C-theoritiki.zip [doc]

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Β΄ Λυκείου – θεωρητική κατεύθυνση

arxes-filosofias-B-theoritiki.zip [doc]

PostHeaderIcon ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΕΔΕ για την ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας»

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για την ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας»

της Α΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σας
γνωρίζουμε τα παρακάτω:

o Ότι η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται
στο βιβλίο.

o Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι πρέπει να εστιαστεί το
ενδιαφέρον των μαθητών στα κεφάλαια 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

o Για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στα παραπάνω κεφάλαια θα
πρέπει τα κεφάλαια 2, 3, 4 και 5 να διδαχθώ πιο συνοπτικά.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΕΔΕ

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία των των θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Σας διαβιβάζω τα έγγραφα του Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για  το μάθημα των θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

odigies-pe01-2010-2011.zip [doc]

PostHeaderIcon Moodle

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Meetings/Meeting18/18thMeeting-Moodle-Karga-Katsana.pdf

http://www.epyna.gr/~agialama/arthra/asygxroni_thlekpaideusi_tou_panelliniou_sxolikou_diktiou.doc

PostHeaderIcon Τροποποίηση εξεταστέας-διδακτέας ύλης του Μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ της Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 104845/26-08-2010 (Β΄ 1475) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011».

ylh-gel-2010-11.doc

PostHeaderIcon Μαθηματικά Γυμνασίου

http://www.algebra4children.com/topics.html

http://www.mcwdn.org/Algebra/AlgebraMain.html

PostHeaderIcon Μαθηματικά Α Δημοτικού

Το σχολικό βιβλίο Μαθητή και Δασκάλου:

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα α τεύχοςβ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-4344-84, β τεύχος σελίδες 1-4344-88
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχοςβ τεύχοςγ τεύχοςδ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-40, γ τεύχος σελίδες 1-48, δ τεύχος σελίδες 1-36

Μαθηματικά της φύσης και της ζωής

Μια ομάδα επιστημόνων, μαθηματικών, δασκάλων και μεταπτυχιακών φοιτητών εργάζεται, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χαράλαμπου Λεμονίδη, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας, για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών

http://www.eled.uowm.gr/mathslife/mathslife.htm

Free Math Worksheets from HomeschoolMath.net

Homeschool Math has several worksheet generators that can create a variety of worksheets for you. You can customize the worksheets with many varied options, so can make them easy or difficult according to the student’s level, with lots or less problems, with big or small fonts, etc. Each time you get a different worksheet since they are generated randomly.

http://www.homeschoolmath.net/

http://www.math4children.com/topics.html

http://math4children.com/Preschool/worksheets/index.html

PostHeaderIcon Τα Μαθηματικά στο διαδίκτυο

http://www.angelfire.com/ab3/GIANNNO/edu/subject/math.htm

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία των Οικονομικών Μαθημάτων Λυκείου και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
odigies-didaskalias-oikon-lyk.zip [doc]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2010-2011
odigies-didaskalias-oikon-epal.zip [doc]

PostHeaderIcon Διαχείριση διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 – 2011.

Διαχείριση διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 – 2011.

odigies-math-c-d-esp-lyk.zip [doc]

PostHeaderIcon Εγκεκριμένα λογισμικά για τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΕΠΠ

Εγκεκριμένα λογισμικά για τη διδασκαλία του μαθήματος

http://www.pseudoglossa.gr/

http://spinet.gr/glossomatheia/download/

PostHeaderIcon Μαθηματικά εργαλεία

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσεις με διάφορα μαθηματικά  χρήσιμα εργαλεία για Online υπολογισμούς

PostHeaderIcon Κατεβάστε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία σε pdf

http://gigapedia.com/
Ισως η μεγαλύτερη συλλογή επιστημονικών και όχι μόνο βιβλίων.
Βιβλία Φυσικής , Χημείας , Μαθηματικών , Πληροφορικής [ MYSQL,  php , Ajax , HTML , XML , Networks...]

http://free-ebooks.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
http://genia700euro.pblogs.gr/2009/05/454099.html

http://www.springerlink.com/

PostHeaderIcon τα ελληνικά βιβλία του Project Gutenberg

Καλημέρα,

Να σας ευχαριστήσω για το λινκ στο άρθρο του blog για τα ελληνικά βιβλία του Project Gutenberg.
Βλέποντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της σελίδας σας σκέφτηκα ότι ίσως να σας ενδιέφερε ένα εισαγωγικό βίντεο που έχω ετοιμάσει, όπου σε 7 περίπου λεπτά προσπαθώ να εξηγήσω το τι είναι η ηλεκτρονική ανάγνωση και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες.
Φιλικά,
Μιχάλης

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010–11.

odigies-thet-pi-lyk-10-11.zip [doc]

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Θετικών Μαθημάτων της Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2010 – 2011

odigies-thet-pi-gym-10-11.zip [doc]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
odigies-pi-lykeiou-10-11.zip[doc]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.
odigies-pi-gym-10-11.zip[doc]

ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [Παιδαγωγικό Ινστιτούτο]

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio

Υποστηρικτικό Υλικό του e-yliko.gr
http://didefth.gr/mathimata/?p=125

Τα Σχολικά Βιβλία μαθητών και εκπαιδευτικών Δημοτικού , Γυμνασίου , Λυκείου σε ηλεκτρονική μορφή .
http://didefth.gr/mathimata/?p=94

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2010-2011

odigies-aglika-galika-2010.doc

PostHeaderIcon Φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών  :

http://users.sch.gr/geoman22/GeoGymB/index.htm

η σελίδα  του συναδέλφου Γιώργου Μαντζώλα περιέχει δυναμικά φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου.