Νομοθεσία για τις Εκδρομές

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
FEK_2017_681b

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Odigos_Sxolikon_Ekdromon

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

Posted in Uncategorized | Leave a comment

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη διδακτική επίσκεψη στις Ράχες στις 18-5-2018  το σχολείο μας δέχτηκε τη μοναδική προσφορά  :

 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.   :  900  ΕΥΡΩ

Η  αρμόδια  επιτροπή  αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α

ΛΑΜΙΑ 15-05-2018

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Μαλεσίνας στο Ναύπλιο

Για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας με προορισμό το Ναύπλιο στις 17/05/2018, δεχθήκαμε τις εξής προσφορές:

 1. LOKRIS TOURS :  1.950,00 €
 2. Κτελ Φθιώτιδας : 2.340,00 €

η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TOURS ως πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Η Διευθύντρια

Μπαφούτσου Μαρία

Posted in Προσφορές/Επιλογή | Leave a comment

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/6-3-2017) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο Γυμνάσιο Στυλίδας και οι οποίες είναι από:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με προσφορά  1290 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , για 3 λεωφορεία

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αποφάσισαν ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του ταξιδιωτικού γραφείου:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 1290 €

λόγω του ότι είναι η μοναδική προσφορά και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δ/ντής
Ανδρεαδάκης Ιωάννης

Posted in Uncategorized | Leave a comment

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΜΙΑΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ (ΝΗΣΙ)

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  διδακτικής  επίσκεψης  στα πλαίσια της Θεματικής εβδομάδας στις Ράχες (Νησί).

Ημερομηνία : 18-05-2018 ημέρα Παρασκευή

Αναχώρηση :  8:00 από 5ο Γυμνάσιο

Επιστροφή :  14:00 στο 5ο Γυμνάσιο

Μεταφορικό μέσο : 7 λεωφορεία των 50 θέσεων

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι την Δευτέρα  14-05-2018 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία 10-05-2018

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Τανάγρας 30 & Μητρ. Αμβροσίου
Τ.Κ. – Πόλη: 35132 – Λαμία
e-mail: mail@9gym-lamias.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2231045524, fax: 2231045524

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/6-3-2017) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 9ο Γυμνάσιο Λαμίας και οι οποίες είναι από:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με προσφορά    450 € συμπεριλαμβανόμενης της ασφάλισης των επιβατών, για λεωφορείο 50 θέσεων

τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αποφάσισαν ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του ταξιδιωτικού γραφείου:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 450 €

λόγω του ότι είναι η μοναδική προσφορά και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Λαμία, 8-5-2018

Ο Διευθυντής

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη ημερήσια εκδρομή του Γυμνασίου Μαλεσίνας στο Ναύπλιο

Πρόγραμμα Ημερήσιας εκδρομής στις 17 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη

Αριθμός μαθητών: 145

Αριθμός προβλεπόμενων συνοδών: 8

Αναχώρηση από Μαλεσίνα: 07:00′ πμ

Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου.

Άφιξη στο Ναύπλιο – επίσκεψη στο Παλαμήδι και στην παλιά πόλη για φαγητό.

Άφιξη στη Μαλεσίνα: 22:00′

Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Μαλεσίνας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11-05-2018 (ώρα 12:00 μμ).

Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως:

 1. Να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ένα  λεωφορείο  (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).
 3. Ασφαλιστική «ταξιδιωτική κάλυψη» για κάθε εκδρομέα (ή πρόσθετη ασφάλιση).
 4. Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Γυμνάσιο Στυλίδας -Πρόσκληση υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο

Γυμνάσιο Στυλίδας -Πρόσκληση υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο

Γυμνάσιο Στυλίδας
Ταχ. Διεύθυνση: Άρη Βελουχιώτη
Τ.Κ: 33500 Στυλίδα
Τηλέφωνο: 2238022377

Ε-mail σχολείου :  mail@gym-stylid.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Στυλίδας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής  εκδρομής όλων των τάξεων του σχολείου μας.

Προορισμός :  Βόλος

Ημερομηνία αναχώρησης   :  16/5/2018 και ώρα 8:00π.μ..
Ημερομηνία επιστροφής     :  16/5/2018 και ώρα 20:00.μ.μ.
Μεταφορικό μέσο               : Τρία (03) λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:  142 κατ’ εκτίμηση.
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 8

Διανυκτέρευση : Καμία

Πρόγραμμα Εκδρομής

8:00   Αναχώρηση  από το Γυμνάσιο Στυλίδας για Βόλο με ενδιάμεση  στάση.

10:30 – 12:45   Άφιξη στο Βόλο. Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Συγκρότημα «Τσαλαπάτα».

13:00 – 15:30   Μετάβαση στην παραλία Βόλου για  γεύμα                                                     15:30                 Αναχώρηση για Αγχίαλο.                                                                                     16:00 – 17:30   Περιήγηση στην  Αγχίαλο                                                                                   17:30                Αναχώρηση για Στυλίδα με ενδιάμεση στάση.                                                    20:00               Άφιξη στη Στυλίδα

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :                                                                                                                     για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
για το κόστος ανά μαθητή.
Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Γυμνάσιο Στυλίδας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι Παρασκευή 11-5-2018 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993. Επίσης υπεύθυνη δήλωση  ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 12 της Αριθμ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Π.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Στυλίδας

Ανδρεαδάκης Ιωάννης

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 16 και 17-5-2018 ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η Δ/ντρια του 6ου Γυμνασίου Λαμίας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά πρακτορεία, για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του Σχολείου.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις  16 και 17 Μαΐου 2018, στο ΚΠΕ Καρπενησίου.

Αριθμός μαθητών/τριών : 20

Αριθμός συνοδών:  2

Πρόγραμμα εκδρομής:  Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

8:00 π.μ.:  Αναχώρηση από Λαμία

9:10 π.μ.: Άφιξη στο ΚΠΕ Καρπενησίου

10:30 π.μ.:  Προυσός-Μαύρη Σπηλιά

15:00 μ.μ: Καρπενήσι

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Πρωΐ:  Μικρό Χωριό-Γοργιανάδες-Κορυσχάδες     

15:00μ.μ.: Μαυρίλο

18:30:μ.μ.: Αναχώρηση για Λαμία

20:00 μ.μ.:Άφιξη στη Λαμία

 

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει:

1) Να εξασφαλίζουν ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

2) Να αναγράφουν το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης (με ΦΠΑ) και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).

3) Να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

4) Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας , έχουν περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, διαθέτουν δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρά την ημέρα της εκδρομής.


Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας του 6ου  Γυμνασίου Λαμίας (Υψηλάντη και Τσιριμώκου 2, 35100) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως    έως και  08-05-2018  και ώρα 13:00 μ.μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κουτσονίκα Ανδρονίκη

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 35131
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22310-21337
FAX : 2231021316
E-mail: mail@3lyk-lamias.fth.sch.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ».
Το 3o ΓΕΛ Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου.
• Προορισμός: Βόλος
• Διάρκεια: Μια (1) ημέρα
• Ημερομηνία αναχώρησης: 11/5/2018 (08:00)
• Ημερομηνία επιστροφής: 11/5/2018 (20:30)
• Μεταφορικό μέσον: Δυο (2) λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 73
• Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4
• Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 3ο ΓΕΛ ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή στο κουτί αλληλογραφίας του 3ου ΓΕΛ Λαμίας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8–5-2018. Ωράριο λειτουργίας του σχολείου 08:00-13:35. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη νομοθεσία..
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο από τους συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Λαμία, 04/05/2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Αξιολόγηση προσφορών μονοήμερης εκδρομής στο Βόλο

Για την μονοήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Ελάτειας για τη πόλη του Βόλου  που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2018  δεχθήκαμε προσφορές από 3 ταξιδιωτικά πρακτορεία:

 1. ΚΤΕΛ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ         910ευρώ
 2. LOKRIS TOURS           900ευρώ
 3. Glovetrotter                   950ευρώ

Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TOURS για Βόλο,  καθώς καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης και είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Ο  διευθυντής

Πόρρος Αντώνιος

Posted in Uncategorized | Leave a comment

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

9ο Γυμνάσιο Λαμίας

Τανάγρας 30 & Μητρ. Αμβροσίου

Τηλ. 2231045524

mail@9gym-lamias.fth.sch.gr

Πληροφορίες : Θεοδωρόπουλος Αθ.

Το 9ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής της A΄ τάξης στο Βόλο – Μακρινίτσα

Προορισμός: Βόλος – Μακρινίτσα

Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 11-05-2018

08:00:  αναχώρηση από το σχολείο.

10:15:   άφιξη στο αρχαιολογικό μουσείο Βόλου – ξενάγηση.

11:30:   αναχώρηση για Μακρινίτσα.

12:10:  άφιξη στη Μακρινίτσα – ξενάγηση – φαγητό.

16:00:  αναχώρηση για Βόλο.

16:30:  άφιξη στο Βόλο – στάση στην παραλία του Βόλου.

18:00:  αναχώρηση για Λαμία.

20:00:  άφιξη στη Λαμία.

 

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 50

Αριθμός  καθηγητών που συνοδεύουν : 3

 

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς με λεωφορείο. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση  ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 9ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι την Τρίτη,              8-05-2018 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία, 3-05-2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για Εκπαιδευτική Εκδρομή των μαθητών του 7ου Γυμνασίου Λαμίας στην Άφυσσο – Καλά Νερά – Βόλος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για Εκπαιδευτική Εκδρομή των μαθητών του 7ου Γυμνασίου Λαμίας  στην Άφυσσο – Καλά Νερά – Βόλος

     Το 7ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Προορισμός: Βόλος

Διάρκεια: 1 ημέρα

Μεταφορικά μέσα:  Λεωφορείο

Ημερομηνία αναχώρησης: 09-05-2018

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 164

Αριθμός καθηγητών που συνοδεύουν: 8

Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

 • 08:00΄π.μ: Αναχώρηση από το 7ο Γυμνάσιο Λαμίας με λεωφορείο.
 • 30΄π.μ: Άφιξη στην Άφυσσο – Καλά Νερά του Βόλου.
 • 00΄μ.μ: Αναχώρηση για Βόλο.
 • 30΄μ.μ: Άφιξη στο Βόλο – φαγητό-ελεύθερος χρόνος.
 • 00΄μ.μ: Αναχώρηση από το Βόλο.
 • 30’μ.μ :Άφιξη στην Αμαλιάπολη (Μιτζέλα).
 • 7:00’μ.μ :Αναχώρηση για Λαμία.
 • 30’μ.μ :Άφιξη στο 7ο Γυμνάσιο Λαμίας.

 

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ατομική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 7ο Γυμνάσιο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 04-05-2018 και ώρα 13:30. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ο Διευθυντής

        Χρήστος Κ. Ρήγας

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Παράταση υποβολής προσφορών για διδακτικές επισκέψεις του Γυμνασίου Μακρακώμης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ταχ.δ/νση: Μακρακώμη, Ευαγγέλου Καλαντζή 25 ,35011                                   
Πληροφορίες: Παπίστας Φώτιος
Τηλ-Φαξ :2236022314-24636
Ε-Μαιl:mail@gym-makrak.fth.sch.gr

Ελλείψει συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για τις διδακτικες επισκέψεις του σχολείου μας:

α) στο εργοστάσιο Tsakiris Chips στη Βιομηχανική Περιοχη Αταλάντης, την Πέμπτη 10/1/2018 και

β) στο Μουσείο στις Θερμοπύλες  και στον πολυχώρο «Νησί» στις Ράχες, την Παρασκευή 11/1/2018,

παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή  4-3-2018 ώρα 10:00.

Ο Διευθυντής

Παπίστας Φώτιος

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη, μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης, στη Θήβα και Χαλκίδα.

Το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θήβα και την Χαλκίδα. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά  προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Δευτέρα 7η Μαΐου 2018  και ώρα 13:30. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στις  10 Μαΐου  2018  με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αριθμός μαθητών που προβλέπεται να συμμετέχουν 16 (δέκα έξι)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρείς (03)
 • Διάρκεια: Μία (01) ημέρα
 • Διανυκτερεύσεις —- (–)
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 10/05/2018
 • Ημερομηνία επιστροφής: 10/05/2018
 • Μεταφορικό μέσον: Ένα (01) Λεωφορείο με όλες τις προδιαγραφές (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).

Πρόγραμμα μετακινήσεων:

Πέμπτη  10/05/2018 ώρα 08:00 αναχώρηση από το ΕΠΑΛ Αταλάντης και άφιξη στο όμιλο επιχειρήσεων ‘ΗΡΩΝ’ στη Θήβα περίπου 09:15. Ενημέρωση από τους υπεύθυνους της εταιρίας. Ώρα 11:30 Επίσκεψη στην εταιρία ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΆ ΑΕ’ και ενημέρωση από τους υπεύθυνους της εταιρίας . Ώρα 14:00 Αναχώρηση για την πόλη της Χαλκίδας για περιήγηση στην γέφυρα και φαγητό.  Αναχώρηση για την Αταλάντη στις 19:00 και  άφιξη στην  Αταλάντη περίπου 21:00.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).                                                                                                         Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.                                                                                                                                   Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, σε κλειστό φάκελο,  έως  07 Μαΐου  2018 ώρα 13:30. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ.    Επίσης έξω από το φάκελο να υπάρχει η ένδειξη ότι πρόκειται για προσφορά της εκπαιδευτικής επίσκεψης  στην Θήβα-Χαλκίδα για τις 10-05-2018.  Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) προσωπικά ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο, β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου:                                                                               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                  Στρατηγού Δουμπιώτη 6α Αταλάντη ΤΚ:35200 (τηλ.: 2233022161 )

Προσφορές  που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας με οποιοδήποτε τρόπο, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από το σύλλογο διδασκόντων  εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ.  Αταλάντης.

Αταλάντη 02/05/2018                                                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                               Λαμπρινίδης Δημήτριος

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πρόσκληση υποβολής προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΘΗΒΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ της Α΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λαμίας στις 11-5-2018

Το 2ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από Ταξιδιωτικά Γραφεία για την ημερήσια, χωρίς διανυκτέρευση εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ τάξης του, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11-05-2018 με προορισμό τη ΘΗΒΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ με το παρακάτω πρόγραμμα:

08:00: Αναχώρηση από το σχολείο

09:40: Στάση στο `90ο  χλμ. (παραμονή: 30΄)

11:00: Άφιξη στη Θήβα, επίσκεψη με ξεναγό στο Αρχαιολογικό Μουσείο

12:30: Αναχώρηση για Λειβαδιά

13:30: Άφιξη Περιήγηση Φαγητό (παραμονή: 3 ώρες και 30 λεπτά)

17:00: Αναχώρηση για Λαμία, με μικρή στάση στα Καμένα Βούρλα

20:00: Άφιξη στη Λαμία (2ο Γυμνάσιο Λαμίας).

Συμμετέχουν 52 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής η 11η Μαΐου 2018.

Τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο:

 1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή,
 2. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,
 4. Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή έχουν περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, διαθέτουν δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρά την ημέρα της εκδρομής.

Τα παραπάνω στοιχεία και η οικονομική προσφορά με το συνολικό κόστος της εκδρομής, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λαμίας (Παπαβασιλείου 4, Λαμία, 35133, τηλ. 2231022705) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι Πέμπτη 3-5-2018 και ώρα 11:00΄.

Η Διευθύντρια

Γιδόγιαννου Σεβαστή

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Αξιολόγηση προσφορών της ημερήσιας εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου Ραχών στα Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα.

Το Γυμνάσιο  Ραχών  δέχθηκε τη μοναδική   προσφορά για την ημερήσια εκδρομή των μαθητών του, στα Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα  ( 11  Μαϊου  2018 ),   από το Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας  έναντι  900 €.

       Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Ραχών  κρίνει  συμφέρουσα την προσφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, στο οποίο αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής.

           Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΚΟΜΙΑΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Βόλο

Το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων δέχεται οικονομικές προσφορές για  επίσκεψη στο Βόλο, στις 17-5-2018 ημέρα Πέμπτη.

Διαδρομή:Κ. Βούρλα-Βόλος-Κ. Βούρλα

Ώρα αναχώρησης από Κ. Βούρλα: 8.15

Επιστροφή στα Κ. Βούρλα : 21.00

Στην επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να επιστρέψει τους μαθητές σε Καινούριο- Ρεγγίνι.

Συμμετέχοντες μαθητές:105

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 8

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και 4/05/2018 και ώρα 12.00 .

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2235024111

Ο Διευθυντής

Γεωργίου Θεόδωρος

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 35131
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22310-21337
FAX : 2231021316
E-mail: mail@3lyk-lamias.fth.sch.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ».
Το 3o ΓΕΛ Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου.
• Προορισμός: Δορυφορικός Σταθμός Θερμοπυλών (Σκάρφεια) και Καμένα Βούρλα
• Διάρκεια: Μια (1) ημέρα
• Ημερομηνία αναχώρησης: 3/5/2018 (08:00)
• Ημερομηνία επιστροφής: 3/5/2018 (14:00)
• Μεταφορικό μέσον: Δυο (2) λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 78
• Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 5
• Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 3ο ΓΕΛ ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή στο κουτί αλληλογραφίας του 3ου ΓΕΛ Λαμίας το αργότερο μέχρι 30–4-2018. Ωράριο λειτουργίας του σχολείου 08:00-13:35. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη νομοθεσία..
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο από τους συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Λαμία, 27/04/2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης του ΓΕΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ στη ΧΑΛΚΙΔΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Λυκείου του ΓΕΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Tο Γ.Ε.Λ. Μακρακώμης δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του στη ΧΑΛΚΙΔΑ.

• Προορισμός: ΧΑΛΚΙΔΑ

• Διάρκεια: Μια (1) ημέρα

• Ημερομηνία αναχώρησης: 9/05/2018

• Ημερομηνία επιστροφής: 9/05/2018

• Μεταφορικό μέσον: Ενα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)

• Μετακινήσεις : Μακρακώμη – Χαλκίδα– Μακρακώμη.

• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 25

• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2

• Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης & Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν ή με κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ με courier – ΟΧΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ- ή αυτοπροσώπως, με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μετά από συνεννόηση) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 02–05-2018 στις 11:00 π.μ.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

 

Η Διευθύντρια

 

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

τηλ- Fax : 2236-022555, 2236-023902

e: mail@lyk-makrak.fth.sch.gr

Posted in Uncategorized | Leave a comment