Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Featured

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Featured

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Πατήστε εδώ για να δείτε  οδηγό εκδρομών

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

Υποβολή προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για την εκδρομή της Β΄ τάξης του ΓΕΛ Αταλάντης στην Αθήνα (Βουλή)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Αταλάντη 19-01-2017
Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 4-35200 Αταλάντη
Πληροφορίες: Πέτρου Πέτρος
Τηλ: 22330 23089
Fax: 22330 81001

Το Γενικό Λύκειο Αταλάντης δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β΄ τάξης του Λυκείου στην Αθήνα .
Προορισμός: Αθήνα :Νέο Μουσείο Ακρόπολης – Βουλή των Ελλήνων – Εμπορικό Κέντρο (Μall)
Διάρκεια: Μία (1) ημέρα
Ημερομηνία αναχώρησης: 06/02/2017 ώρα 08.00 πρωινή
Ημερομηνία επιστροφής: 06/02/2017 ώρα 09.00 βραδυνή.
Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
Μετακίνηση : Από Αταλάντη προς Αθήνα και το αντίστροφο.
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 47
Αριθμός συνοδών καθηγητών:3
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης του διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γενικό Λύκειο Αταλάντης, στο γραφείο του Δ/ντή, ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25–01-2017 στις 12:00 μεσημβρινή.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου, , 2 συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πέτρου Πέτρος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΣΤΥΛΙΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση:Αμφίκλεια Φθιώτιδας
Τ.Κ. – Πόλη:35002 Αμφίκλεια
E-mail: mail@gym-amfikl.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Μπέσιου Ελένη
Τηλέφωνο & fax 22340 22282

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΤΥΛΙΔΑ
Το Γυμνάσιο Αμφίκλειας δέχεται οικονομικές προσφορές για Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις Θερμοπύλες-Στυλίδα στη 01/02/2017 ημέρα Τετάρτη (Αναχώρηση 08:15 – Επιστροφή 16:00).
Συμμετέχοντες : 29
Συνοδοί Εκπαιδευτικοί : 3
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ
Αμφίκλεια ΤΚ35002 Τηλ.2234022282

Αμφίκλεια, 19 – 01 – 2017

Η Διευθύντρια

Μπέσιου Ελένη

8ο Γυμνάσιο Λαμίας (Ροδίτσα) Αξιολόγηση προσφορών για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

Για την επίσκεψη της Γ’ Γυμνασίου στη Βουλή των Ελλήνων δεχτήκαμε τις εξής προσφορές:

 1. Γραφείο Τουρισμού ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ: € 437
 2. Γραφείο Τουρισμού ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL: € 550
 3. Γραφείο Γενικού Τουρισμού – Νικόλαος Περλεπές Lοkris travel: € 375

Η επιτροπή μετά από αξιολόγηση αναθέτει στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού – Νικόλαος Περλεπές Lokris travel την πραγματοποίηση της επίσκεψης γιατί η προσφορά ήταν οικονομικότερη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΜΝΙΑΝΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)

Για την εκδρομή της Α΄ τάξης στη Λάρισα στις 27-01-2017 το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές :

 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.   :  1080+151,2=1231,2  ΕΥΡΩ
 • ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ ΜΕΠΕ   :  990 ΕΥΡΩ
 •  LOKRIS TRAVEL  :  1200 ΕΥΡΩ

Η  αρμόδια  επιτροπή, μετά από αξιολόγηση, αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ ΜΕΠΕ

ΛΑΜΙΑ 17-1-2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου μας.

 • Προορισμός: Βουλή των Ελλήνων
 • Διάρκεια: 1 ημέρα
 • Ημερομηνία αναχώρησης: Δευτέρα 23/01/2017
 • Ημερομηνία επιστροφής:  Δευτέρα 23/01/2017
 • Μεταφορικό μέσο: 1 λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 38
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3

Το πρόγραμμα της μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το ακόλουθο:

08:00: Αναχώρηση από το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας στη Ροδίτσα.

10:00: Ενδιάμεση στάση 20΄ σε ΣΕΑ στην Εθνική Οδό.

11:30: Άφιξη και περιήγηση στο Μοναστηράκι.

12:30: Αναχώρηση για τη Βουλή των Ελλήνων.

13:00: Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

14:30: Αναχώρηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

15:00: Στάση στο εμπορικό κέντρο the Mall στο Μαρούσι.

17:00: Αναχώρηση για Λαμία.

20:00: Άφιξη στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας στη Ροδίτσα.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο          8ο Γυμνάσιο Λαμίας (Ροδίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11/01/2017 στις 12:00 μμ. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό – τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΚΟΜΙΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

mail@5gym-lamias.fth.sch.gr

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της A΄ τάξης στην Λάρισα για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης .

Προορισμός: Λάρισα- Θέατρο Τεχνών

Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 27-1-2017

Ώρα αναχώρησης από 5ο Γυμνάσιο:  8:00 π.μ.

Άφιξη στη Λάρισα- Θέατρο Τεχνών  -παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

Ώρα  επιστροφής στο 5ο Γυμνάσιο: 16:00 μ.μ.

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 120

Αριθμός  καθηγητών που συνοδεύουν : 6

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς με λεωφορεία. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση  ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι τη Δευτέρα 9-01-2017 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία 21-12-2016

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 22-12-2016
Το Σχολείο μας έλαβε τις εξής προσφορές:
α) Γραφείο Τουρισμού ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ 740 ΕΥΡΩ
β) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. 700+93,60=793,60 ΕΥΡΩ
γ) TRAVEL PLUS 680 ΕΥΡΩ
Όλα τα ανωτέρω τουριστικά-ταξιδιωτικά γραφεία πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφαλούς μεταφοράς.
Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών αναθέτει την εκδρομή στο τουριστικό γραφείο TRAVEL PLUS.

Ο Διευθυντής
Αγγελακόπουλος Ανδρέας

Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Τάξης του Γυμνασίου Μαλεσίνας στην Αθήνα

Για την εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Γυμνασίου με προορισμό την Αθήνα στις 20/12/2016, δεχθήκαμε τις εξής προσφορές:

 1. LOKRIS TOURS :  350 €
 2. GREKOS TOURS : 500 €
 3. Κτελ Φθιώτιδας : 544,50 €

η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TOURS ως πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Η Διευθύντρια

Μπαφούτσου Μαρία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ Αξιολόγηση Προσφορών

Το Σχολείο μας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ημερήσιας εκδρομής στο Νομισματικό Μουσείο-Αθήνα  στις 21/12/2016, δέχθηκε τις παρακάτω πέντε (05) προσφορές :

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:866,80 €.

Travel Plus: 992 €

GREKOS TOURS :890,00 €

ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL :880 €

Lokris Travel

Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Lokris Travel κατατέθηκε εκπρόθεσμα και αφού είχε τελειώσει η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Από τις προσφορές που κατατέθηκαν έγκαιρα επιλέχθηκε η προσφορά του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ λόγω του ότι ήταν η πιο συμφέρουσα.
Ο Διευθυντης

Παπαδημητρίου Βασίλειος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Δ/νση: Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, 35100
Τηλ. 22310-79580
FAX: 22310–79424
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: mail@gym-lianokl.fth.sch.gr

 

Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου  στο Μουσείο  Ελληνικής Παιδείας  στην Καλαμπάκα και στο Μύλο των Ξωτικών στις 19-12-2016, το σχολείο μας δέχτηκε τις παρακάτω προσφορές:

 1. Travel Plus για ένα  1 λεωφορείο 342€
 2. LOCRIS TRAVEL για 1 λεωφορείο 430€
 3. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φθιωτιδας A.E. για 1 λεωφορείο 400,42 €.
 4. Μαλαβέτας Travel για ένα λεωφορείο 440€

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο Travel Plus  επειδή έδωσε την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορα.

 

Λιανοκλάδι 15/12/2016

Ο Διευθυντής

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Αξιολόγηση προσφορών ΓΕΛ Μώλου για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα στις 21-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΓΕΛ ΜΩΛΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Θερμοπυλών 30

Τ.Κ :35009  Μώλος

Τηλ.:  2235-051022

Fax :  2235-052451

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και στο Νομισματικό Μουσείο, το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:

 • Γρ. Τουρισμού Μαλαβέτας Travel          880,00 €
 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ        858,40 €
 • Γρ. Τουρισμού Lokris Travel                    900,00 €
 • Γρ. Τουρισμού GREKOS TOURS             890,00 €
 • Γρ. Τουρισμού Travel Plus                        900,00 €

 

Μετά το άνοιγμα των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, επιλέχθηκε η προσφορά του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ  ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, επειδή είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως και καλύπτει όλα τα ζητούμενα της προκηρύξεως με βάση την νομοθεσία.

 

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Ι. Αθανασίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)

OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β’ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ).
Για την πραγματοποίηση της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Λαμίας στην Αθήνα (ΑΚΡΟΠΟΛΗ), που θα πραγματοποιηθεί στις 20 -12 -2016, το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:
1. LΟΚRIS TOURS 9,70 €/μαθητή) και συνολικά για 98 μαθητές: 950€ , συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών.
2. TRAVEL PLUS
9,15€ /μαθητή για 98 μαθητές:  896,70€ χωρίς πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών
3. ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ  TOURS 9,30 €/μαθητή) και συνολικά για 98 μαθητές: 911,40€ , συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών.

 1. 4. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε 10,45€ /μαθητή για 98 μαθητές: 1023,60€ συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών και  9,18 /μαθητή χωρίς πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδώνΜετά από αξιολόγηση των προσφορών , από την αρμόδια επιτροπή αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από το ΠΔ 339/96. Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης ,επιλέχθηκε η προσφορά του ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ γιατί πληρούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος και είναι πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και καλύπτει όλα τα ζητούμενα της προκήρυξης με βάση την νομοθεσία.
  ΛΑΜΙΑ 15/12/2016
  Ο Διευθυντής
  ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ09

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ – 3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 35131
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2231021337
FAX : 2231021316
E-mail: mail@3lyk-lamias.fth.sch.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ».
Το 3o ΓΕΛ Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά
(ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β’ τάξης του σχολείου.
• Προορισμός: Μετέωρα, Τρίκαλα
• Ημερομηνία εκδρομής: 22/12/2016, με ώρα αναχώρησης από το σχολείο 08:00 και ώρα επιστροφής στη Λαμία 20:45
• Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) ή δυο (2) λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου (Μετέωρα)
• Επίσκεψη στο Φρούριο, στον ποταμό Ληθαίο, στην παλαιά συνοικία Βαρούσι, στο Κουρσούμ Τζαμί, στο Μύλο Μουτσόπουλου – Μύλο των Ξωτικών (Τρίκαλα)
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 74
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4
• Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο
3ο ΓΕΛ Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι 19-12-2016. Ωράριο λειτουργίας του σχολείου 08:00-13:35. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από
πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο από τους συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Λαμία, 13/12/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

 

Για την μονοήμερη εκδρομή του σχολείου μας με προορισμό τα Τρίκαλα στις 15-12-2016, δεχθήκαμε τρεις προσφορές:

 1. Lokris travel  : 435 €
 2. TRAVEL PLUS : 345 €
 3. ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL : 375 €

Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του TRAVEL PLUS ως οικονομικά συμφέρουσα.

 

Ο Διευθυντής

Γώγουλος Πέτρος

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την μονοήμερη διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου ΜΑΡΤΙΝΟΥ στις 15-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Web: http://blogs.sch.gr/gymmarti/author/gymmarti/
Τηλέφωνο: 22330 61216

Μαρτίνο , 13-12-2016

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την μονοήμερη διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου ΜΑΡΤΙΝΟΥ στις 1512-2016

Για την πραγματοποίηση της μονοήμερης διδακτικής επίσκεψης των τριών τάξεων του σχολείου μας στη ΑΘΗΝΑ, την Πέμπτη 15-12-2016, το σχολείο μας δέχτηκε, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις εξής προσφορές:

 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 409,66 €
 • ΛΟΚΡΙΣ TRAVEL: 345,00  €
 • Grekos Tours: 360,00 €

Η επιτροπή αξιολόγησης  επέλεξε την προσφορά του ταξ. γραφείου ΛΟΚΡΙΣ TRAVEL, λόγω οικονομικότερης προσφοράς.

O Διευθυντής
Ευθυμίου Αθανάσιος

 

αξιολογηση προσφορών ημερήσιας εκδρομής-ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες,  13/12/2016

Τηλέφωνο : 2233032392

FAX:  2233089392

Email : mail@lyk-livan.fth.sch.gr

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Για την πραγματοποίηση της  ημερήσιας  εκπαιδευτικής Εκδρομής  των  Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων  του σχολείου  μας  με προορισμό  τον παραπάνω , το σχολείο μας δέχτηκε  τρεις προσφορές .

GREKOS TOURS : Δυο λεωφορεία 80 θέσεων στην συνολική τιμή των 700 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ :72

TRAVEL PLUS : Δυο λεωφορεία  με ικανό αριθμό θέσεων  στην συνολική τιμή των 740 ευρώ . ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ : 72

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:

Δυο λεωφορεία με ικανό αριθμό θέσεων στην συνολική τιμή των 700 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ : 72

Η  επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε το Τουριστικό Πρακτορείο   GREKOS TOURS

με συνολικό κόστος ανά μαθητή περίπου 8 ευρώ κατόπιν ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ     με το

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ     επειδή και τα δύο έδωσαν  ακριβώς την ίδια οικονομική προσφορά.

 

Η Διευθύντρια

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΛ Σπερχειάδας – Αποτελέσμα αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση εκδρομής στην Αθήνα (16/12/16)

Για την πραγματοποίηση της μονοήμερης εκδρομής στην Αθήνα (16/12/16) κατατέθηκαν στο σχολείο μας οι εξής προσφορές:

KOLIMENOS TRAVEL: 882 ευρώ
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 960 ευρώ

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή  επιλέγεται η προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου KOLIMENOS TRAVEL, ως η πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Ο Διευθυντής

Κίσσας Δημήτρης

Επιλογή τουριστικού γραφείου

Για την πραγματοποίηση της  ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής που θα πραγματοποιήσουν μαθητές  του σχολείου  μας  με προρορισμό ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΑ, το σχολείο μας δέχτηκε μία προσφορά, την οποία και επιλέγει:
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.  700€ τα δύο λεωφορεία και επιπλέον ασφάλιση 1,20€/άτομο.

 

Ο Διευθυντής

Χονδραλής Ηλίας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΩΛΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Θερμοπυλών 30
Τ.Κ: 35009- Μώλος
E-mail: mail@gym.molou.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Βασίλειος
Τηλέφωνο: 22350-51227
FAX: 22350-52450

Το Γυμνάσιο Μώλου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του σχολείου μας.
• Διαδρομή: Μώλος-Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα-Εμπορικό Κέντρο Κηφισού (River West)-Μώλος.,
• Διάρκεια: 1 ημέρα
• Ημερομηνία αναχώρησης: 21/12/2016
• Ημερομηνία επιστροφής: 21/12/2016
• Μεταφορικό μέσο: δύο λεωφορεία πενήντα τουλάχιστον θέσεων έκαστο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 80
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 9
Απαιτείται μεταφορά των μαθητών από και προς Μενδενίτσα-Ανάβρα-Αγ. Τριάδα και Κόμνηνα -Σκάρφεια- Αγ. Σεραφείμ στην επιστροφή 20:30.
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής, όσο και για το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Γυμνάσιο Μώλου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 15/12/2014 και ώρα 11:30 π.μ. Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παπαδημητρίου Βασίλειος