Νομοθεσία για τις Εκδρομές

Featured

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
FEK_2017_681b

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Featured

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Πατήστε εδώ για να δείτε  οδηγό εκδρομών

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

8ο Γυμνάσιο Λαμίας (Ροδίτσα) Αξιολόγηση προσφορών για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου.

Για την επίσκεψη της Α΄ & Β΄ Γυμνασίου στο Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου δεχτήκαμε τις εξής προσφορές:

 1. Γραφείο Τουρισμού ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ: € 700
 2. Γραφείο Τουρισμού ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL: € 690

Η επιτροπή μετά από αξιολόγηση αναθέτει στο Γραφείο Τουρισμού      ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL την πραγματοποίηση της επίσκεψης γιατί η προσφορά ήταν οικονομικότερη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΜΝΙΑΝΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ Αξιολόγηση Προσφορών

Το Σχολείο μας, στo πλαίσιo του σχολικού περιπάτου στα Καμένα Βούρλα στις 16/5/2017,για την μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους δέχθηκε τις παρακάτω τρεις (03) προσφορές :
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.: 160 €
GREKOS TOURS : 180 €
ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL : 340 €
Επιλέχθηκε η προσφορά του τουριστικού γραφείου: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ως η πιο συμφέρουσα. .

Ο Διευθυντής

Παπαδημητρίου Βασίλειος

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη διδακτική επίσκεψη στα Λουτρά Υπάτης στις 15-5-2017  το σχολείο μας δέχτηκε τη μοναδική προσφορά  :

 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.   :  800  ΕΥΡΩ

Η  αρμόδια  επιτροπή  αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α

ΛΑΜΙΑ 11-05-2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την εκδρομή στη Χαλκίδα -Ερέτρια στις 12-5-2017  το σχολείο μας δέχτηκε τη μοναδική προσφορά  :

 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.   :  1295,40  ΕΥΡΩ

Η  αρμόδια  επιτροπή  αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α

ΛΑΜΙΑ 11-05-2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΩΛΟΥ

Το Γυμνάσιο Μώλου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση σχολικού περπάτου των μαθητών του σχολείου μας.
• Προορισμός: Καμένα Βούρλα,
• Ημερομηνία αναχώρησης: 16/5/2017
• Ημερομηνία επιστροφής: 16/5/2017
• Διάρκεια: Από 8:00 έως 13:35
• Μεταφορικό μέσο: δύο λεωφορεία πενήντα τουλάχιστον θέσεων έκαστο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 84
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 10
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής, όσο και για το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Γυμνάσιο Μώλου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 12/5/2017 και ώρα 11:30. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από τον διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παπαδημητρίου Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ–ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΠΥΡΑΣ ΕΖΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
Τ.Κ: 35100- Λιανοκλάδι
Τηλέφωνο: 22310-79580 FAX: 22310-79424

e-mail: mail@gym-lianokl.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Λιανοκλαδίου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής – επίσκεψης των μαθητών του σχολείου μας.

• Προορισμός: Αταλάντη- Εργοστάστιο μπύρας ΕΖΑ  (στάση στο μνημείο Λεωνίδα, στάση στην Αταλάντη, επίσκεψη στο εργοστάσιο στις 11:00 πμ, αναχώρηση από την Αταλάντη στις 12:15, στάση  στα Καμένα Βούρλα και άφιξη στο Λιανοκλάδι στις 15:00 )
• Διάρκεια: 1 ημέρα
• Ημερομηνία αναχώρησης: 23/05/2017 και ώρα 8:00 πμ
• Ημερομηνία επιστροφής: 23/05/2017 και ώρα 15:00
• Μεταφορικό μέσο: ένα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 39
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής, όσο και για το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Γυμνάσιο Λιανοκλαδίου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/05/2017 και ώρα 12:00. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ταχ.δ/νση: Μακρακώμη
Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τηλ-Φαξ :2236022314-24636
Ε-Μαιl:mail@gym-makrak.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Μακρακώμης δέχεται οικονομικές προσφορές για τη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Β΄ τάξης στο Εργοστάσιο Γάλακτος Λαμίας στις 18 Μαΐου 2017.
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΛΑΜΙΑ: Εργοστάσιο Γάλακτος – Λουτρά Υπάτης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   39 μαθητές, 3 συνοδοί καθηγητές.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ από Μακρακώμη : 8.00 π.μ.
ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη Μακρακώμη :1:30 μ.μ
Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και πρόσθετη επίσης ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας. Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδροµής όσο και το κόστος ανά µαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Μακρακώμης ταχυδρομικώς το αργότερο µέχρι και την   15/5/2017.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η Διευθύντρια
Λαζάρου Σωτηρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας.

 • Προορισμός: Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου.
 • Διάρκεια: 1 ημέρα.
 • Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 19/05/2017
 • Ημερομηνία επιστροφής:   Παρασκευή 19/05/2017
 • Μεταφορικό μέσον: 2 λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 86
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 6

Το πρόγραμμα της μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το ακόλουθο:

08:00  Αναχώρηση από το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας στη Ροδίτσα.

09:30  Ενδιάμεση στάση στη Νέα Αγχίαλο.

10:30  Αναχώρηση για Βόλο.

11:15  Άφιξη και ξενάγηση στο Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου.

12:30  Φαγητό στην πόλη του Βόλου.

15:00  Περιήγηση στην πόλη και την παραλιακή περιοχή του Βόλου.

18:45  Αναχώρηση για Λαμία με ολιγόλεπτη στάση στην Εθνική Οδό.

20:30  Άφιξη στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας στη Ροδίτσα.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας (Ροδίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11/05/2017 στις 12:00 μμ. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό – τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΚΟΜΙΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Το Γυμνάσιο Στυλίδας δέχεται οικονομικές προσφορές για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής των τάξεως Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου:
Προορισμός: ΒΟΛΟΣ
Διάρκεια: 8:00π.μ. – 20:00μμ.
Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο
Ημερομηνία Αναχώρησης : 16/5/2017 (Ημέρα ΤΡΙΤΗ)
Αριθμός Μαθητών : 117
Αριθμός Συνοδών Καθηγητών : 10

Ενδεικτικό Πρόγραμμα
8:00: Αναχώρηση από Στυλίδα με ενδιάμεση στάση
10:00: Άφιξη στο Διμήνι – Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο
12:30: Περιήγηση στο κέντρο του Βόλου – Γεύμα
18:00: Αναχώρηση για Στυλίδα με ενδιάμεση στάση
20:00 : Άφιξη στη Στυλίδα
Απαιτείται Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη – προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γυμνάσιο Στυλίδας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι Παρασκευή 12/5 και ώρα 12:00 π.μ. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό – τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από 5μελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου, δυο(2) συνοδούς καθηγητές, έναν(1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων – κηδεμόνων και έναν(1) μαθητή.
Ο Διευθυντής
Καραθεόδωρος Αθανάσιος

Αξιολόγηση προσφορών Γυμνασίου Καμένων Βούρλων

Το σχολείο μας στο πλαίσιο της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Μετέωρα – Τρίκαλα   στις 10-5-2017 δέχθηκε τις παρακάτω προσφορές:

LOKRIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ένα λεωφορείο 425 ευρώ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.: ένα λεωφορείο 480 ευρώ

Επιλέχθηκε η προσφορά του LOKRIS TRAVEL, γιατί ήταν η πιο συμφέρουσα οικονομικά. Παράλληλα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης.

Η Διευθύντρια

Δημητρίου Παναγιώτα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση        : Λιβανάτες  35007

Τηλέφωνο        : 2233031422

Fax                   : 2233032406

Ε-mail               : mail@gym-livan.fth.sch.gr

Για  την  πραγματοποίηση  της  μονοήμερης  εκδρομής των  τριών τάξεων του  Σχολείου στη  Θήβα-Χαλκίδα  ημέρα  Τετάρτη  στις  10/5/2017,  το  Σχολείο  μας  δέχτηκε  τις  εξής  προσφορές:

Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Ν.  Φθιώτιδας: 900  ευρώ

Lokris  travel  : 680  ευρώ

Grekos  Tours : 696 ευρώ

 

Επιλέγεται  η  προσφορά  του    Lokris  travel  ως  η  οικονομικότερη.

Λιβανάτες  04/05/2017

 

 

Η  Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ  ΤΣΑΠΑΛΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  διδακτικης επίσκεψης στα Λουτρά Υπάτης

Ημερομηνία : 15-5-2016 ημέρα Δευτέρα

Αναχώρηση :  8:00 από 5ο Γυμνάσιο

Επιστροφή :  16:00 στο 5ο Γυμνάσιο

Μεταφορικό μέσο : 8 λεωφορεία των 50 θέσεων

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος μεταφοράς  .

Οι οικονομικές προσφορές με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο  στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας μέχρι τη Πέμπτη 11-05-2017 και ώρα 12:00.

Η   Δ/ντρια

Τσιάκα Δήμητρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση επίσκεψης στα Μετέωρα-Τρίκαλα

Το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων δέχεται οικονομικές προσφορές για  επίσκεψη στα Μετέωρα-Τρίκαλα στις 10-05-2017 ημέρα Τετάρτη.

Διαδρομή:Κ. Βούρλα-Μετέωρα-Τρίκαλα-Κ. Βούρλα

Στην επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να επιστρέψει τους μαθητές σε Καινούριο- Ρεγγίνι.

Συμμετέχοντες:42

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 3

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι 5/5/2017 και ώρα 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2235024111

Η Διευθύντρια

Δημητρίου Παναγιώτα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του 4ου Γυμνασίου Λαμίας»

Το 4ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές για την μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α’ Γυμνασίου  στις 12-5-2017.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 60 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  Χαλκίδα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Μετακίνηση με  δύο  λεωφορεία  των 50 ατόμων από Λαμία  προς Χαλκίδα-Ερέτρια και επιστροφή.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και μαθήτρια.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 4ο Γυμνάσιο Λαμίας (Παλαμά και Παρδάλη, Τ.Κ. 35005 τηλ: 22310 24430) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8/5/2017 και ώρα 13:00.

Ο διευθυντής

Πάλλας Δήμος

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκδρομή των Α’ και Β΄ τάξεων του 4ου Γυμνασίου Λαμίας»

Το 4ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές για την μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου στις 12-5-2017.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 120 μαθητές και 8 συνοδοί καθηγητές
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  Αθήνα, Ευγενίδιο Πλανητάριο και Ίδρυμα «Νιάρχος»
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Μετακίνηση με τρία λεωφορεία των 50 θέσεων από Λαμία προς Αθήνα και επιστροφή.
• Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και μαθήτρια.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 4ο Γυμνάσιο Λαμίας (Παλαμά και Παρδάλη, Τ.Κ. 35005 τηλ: 22310 24430) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00.
Ο διευθυντής

Πάλλας Δήμος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών των τριών τάξεων του σχολείου μας.

 • Προορισμός: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • Διάρκεια: 1 ημέρα
 • Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 12/05/2017
 • Ημερομηνία επιστροφής:   Παρασκευή 12/05/2017
 • Μεταφορικό μέσον: 2 λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 112
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 6

Το πρόγραμμα της μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το ακόλουθο:

08:00: Αναχώρηση από το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας στη Ροδίτσα.

10:00: Ολιγόλεπτη στάση στην Εθνική Οδό.

12:00: Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

13:00: Περιήγηση στην πόλη και φαγητό.

17:00: Αναχώρηση για Λαμία.

19:00: Ολιγόλεπτη στάση στην Εθνική Οδό.

20:30: Άφιξη στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας στη Ροδίτσα.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας (Ροδίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 04/05/2017 στις 12:00 μμ. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό – τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΜΙΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Γυμνάσιο Μαλεσίνας δέχεται οικονομικές προσφορές για Μονοήμερη εκδρομή στην Κατερίνη (09-05-17)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
Tαχ. Δ/νση: 35001 ΜΑΛΕΣΙΝΑ
E-mail: mail@gym-males.fth.sch.gr
Τηλέφωνο: 22330 51303
Fax: 22330 51303

ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ»

Το Γυμνάσιο Μαλεσίνας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του σχολείου, στο Δίον και στην Κατερίνη, την Τρίτη 09 Απριλίου 2017, με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Προορισμός: Δίον – Κατερίνη
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 135
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 9
• Ημερομηνία αναχώρησης: 09-05-2017
• Ημερομηνία επιστροφής: 09-05-2017
• Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο ισοδύναμης χωρητικότητας με όλες τις προδιαγραφές (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).
• Ασφαλιστική «ταξιδιωτική κάλυψη» για κάθε εκδρομέα (ή πρόσθετη ασφάλιση ).
• Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.
Πρόγραμμα: Τρίτη 09-05-2017: 07:00 Αναχώρηση από Γυμνάσιο Μαλεσίνας. Επιστροφή στη Μαλεσίνα 22:00 μ.μ.
Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή (με Φ.Π.Α.)
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Μαλεσίνας (Ταχ. Δ/νση: Γυμνάσιο Μαλεσίνας, Τ.Κ. 35001, Μαλεσίνα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και τη Τρίτη 02-05-2017 ώρα 12:00 μ.μ.
Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η Διευθύντρια

Μπαφούτσου Μαρία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΡΑΧΕΣ ΡΑΧΕΣ, 26 Απριλίου 2017
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 35300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 22380-31500
E-mail: mail@gym-rachon.fth.sch.gr

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σήμερα 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 προχωρήσαμε στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των προσφορών που έφτασαν στο σχολείο μας για τη μίσθωση τουριστικού λεωφορείου με σκοπό την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής είκοσι έξι (26) μαθητών/-τριών της Γ΄ Τάξεως Γυμνασίου και τριών (3) συνοδών από τις 7 έως και τις 9 Μαΐου 2017 στην Αργολίδα (Επίδαυρο – Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες).

Συγκεκριμένα παραλάβαμε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα βάσει της από 19/4/2017 προκήρυξης τις εξής δύο προσφορές:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-Ν. ΠΕΡΛΕΠΕΣ “LOKRIS travel”:
Τιμή ανά άτομο 53,00 €/Συνολική Τιμή 1.378,00 €

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ:
Τιμή ανά άτομο 59,50 €/Συνολική Τιμή 1.547,00 €

Κατόπιν των παραπάνω και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η συσταθείσα επιτροπή αξιολόγησης επιλέγει το ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-Ν. ΠΕΡΛΕΠΕΣ “LOKRIS travel” με την προϋπόθεση ότι δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά της παραπάνω επιλογής εντός τριών ημερών από την ανάρτηση του παρόντος κειμένου (δηλ. έως την 29η Απριλίου 2017 ώρα 12.00).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑ Γ., ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΦΛΩΡΟΣ ΗΡ., ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ
ΜΕΛΗ 5/ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση        : Λιβανάτες  35007

Τηλέφωνο        : 2233031422

Fax                   : 2233032406

Ε-mail               : mail@gym-livan.fth.sch.gr

Για  την  πραγματοποίηση  της  εκπαιδευτικής    επίσκεψης  των  μαθητών  της  Γ΄ τάξης  στο  Μουσείο  Ηρακλειδών,  στην  Αθήνα  στις  4/5/2017,  το  Σχολείο  μας  δέχτηκε  τις  εξής  προσφορές:

Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Ν.  Φθιώτιδας:350  ευρώ

Grekos  Tours :  360 ευρώ

Lokris  travel  : 380  ευρώ

Επιλέγεται  η  προσφορά  του  ΚΤΕΛ  ως  η  οικονομικότερη.

Λιβανάτες  24/4/2017

Η  Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ  ΤΣΑΠΑΛΗ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ

ΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ,ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΡΕΤΡΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΤΙΣ 12/05/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
ΩΡΑ 8.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΩΡΑ 20.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:102
ΣΥΝΟΔΟΙ: 06

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ‘Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ) ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΧΡΙ 05/05/2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ