Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Featured

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Featured

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Πατήστε εδώ για να δείτε  οδηγό εκδρομών

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λαμίας στο Βόλο-Μακρινίτσα

1ο  Γυμνάσιο Λαμίας
Ταχ. Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-66406 & 22310-22474

Ε-mail σχολείου : mail@1gym-lamias.fth.sch.gr

Το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Α’ τάξης του σχολείου μας  στο Βόλο – Μακρινίτσα.

 • Τάξη  : Α’ Γυμνασίου
 • Προορισμός        :Βόλος – Μακρινίτσα
 • Διάρκεια                          :   1 ημέρα(ημερήσια – 12 περίπου ώρες)
 • Ημερομηνία αναχώρησης   :  05-05-2016 και ώρα 08:00.
 • Ημερομηνία επιστροφής     :  05-05-2016 και ώρα 19:00.
 • Μεταφορικό μέσο: ένα ή δύο λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 60 (± 5%)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4-5
 • Διανυκτέρευση: Καμία

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι 03-03-2016 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ19

Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λαμίας στα Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Μετέωρα

1ο  Γυμνάσιο Λαμίας
Ταχ. Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-66406 & 22310-22474

Ε-mail σχολείου : mail@1gym-lamias.fth.sch.gr

Το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β’ τάξης του σχολείου μας  στα Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Μετέωρα.

 • Τάξη : Β’ Γυμνασίου
 • Προορισμός        :  Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Μετέωρα
 • Διάρκεια                          :   1 ημέρα
 • Ημερομηνία αναχώρησης   :  05-05-2016 και ώρα08:00.
 • Ημερομηνία επιστροφής     :  05-05-2016 και ώρα19:00.
 • Μεταφορικό μέσο: ένα ή δύολεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 50 (± 5%)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4-5
 • Διανυκτέρευση: Καμία

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail),το αργότερο μέχρι 03-03-2016 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ A΄& Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Θερμοπυλών 30, ΜΩΛΟΣ
T. K.   35009
Τηλέφωνο : 22350-51022
Fax : 2235052451
email : mail@lykmolou.fth.sch.gr
 

 

 

 

Μώλος, 24/02/2017

                      

 Το Γενικό Λύκειο ΜΩΛΟΥ δέχεται οικονομικές προσφορές από Γραφεία Τουριστικών πρακτορείων  για την οργάνωση πολυήμερης  εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξεως που θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη στο χρονικό  διάστημα ανάμεσα στις 26/3/2017 μέχρι και 07/4/2017. Ζητούνται προσφορές από κάθε τουριστικό γραφείο για κάθε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 – (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 26 μαθητές
ΣΥΝΟΔΟΙ: 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: από 26-03 μέχρι 01-04-2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : από 02-04 μέχρι 07-04-2017

Αρ. Διανυκτερεύσεων στην Βουδαπέστη: 5

Η αναχώρηση από Ελλάδα για Βουδαπέστη να είναι αεροπορικώς και η επιστροφή επίσης αεροπορικώς.

Βασική προϋπόθεση είναι το Ξενοδοχείο να είναι 3 ή 4 αστέρων, να βρίσκεται στη περιοχή  της Βουδαπέστης και να παρέχεται μεταφορικό μέσο (λεωφορείο) όλες τις μέρες και ώρες μετακινήσεων των μαθητών στην εκδρομή. Επίσης στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται πρωϊνό και ένα γεύμα (βραδινό). Οι προσφορές να δοθούν με βάση την οργάνωση και την πραγματοποίηση του παρακάτω προγράμματος:

1η ημέρα    
ΜΩΛΟΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Συγκέντρωση στο Μώλο, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, επιβίβαση στο αεροπλάνο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Βουδαπέστης επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και στην εκκλησία του Αγίου Ματθαίου.

2η ημέρα   

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Κοινοβούλιο και στην Αποβάθρα των Ψαράδων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδο.

3η ημέρα   

ΒΙΕΝΝΗ

Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στη Βιέννη. Ξενάγηση στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, επίσκεψη στα Ανάκτορα Σενμπρούν και στην Όπερα της Βιέννης. Επιστροφή στη Βουδαπέστη, στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα  

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Πρωινό και αναχώρηση για τον Λόφο του Κάστρου της Βούδας και την Αλυσσιδωτή Γέφυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδο.

5η ημέρα  

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος και  στα «Παπούτσια στον Περίπατο του Δούναβη». Επιστροφή στο ξενοδοχείο και προετοιμασία για βραδινή έξοδο. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα    

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Επιστροφή στην Ελλάδα, άφιξη στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Μώλο.

————————————————————————————————————————


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ– ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 26 μαθητές
ΣΥΝΟΔΟΙ: 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: από 26-03 μέχρι 01-04-2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : από 02-04 μέχρι 07-04-2017

Αρ. Διανυκτερεύσεων στην Βουδαπέστη: 4

Αρ. Διανυκτερεύσεων καθ’ οδόν: 1 (Βελιγράδι)

Η αναχώρηση από Ελλάδα για Βουδαπέστη να είναι οδικώς με ενδιάμεση στάση και διανυκτέρευση στο Βελιγράδι και η επιστροφή αεροπορικώς ή αντίστροφα.

Βασική προϋπόθεση είναι το Ξενοδοχείο να είναι 3 ή 4 αστέρων, να βρίσκεται στη περιοχή  της Βουδαπέστης και να παρέχεται μεταφορικό μέσο (λεωφορείο) όλες τις μέρες και ώρες μετακινήσεων των μαθητών στην εκδρομή. Επίσης στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται πρωϊνό και ένα γεύμα (βραδινό). Οι προσφορές να δοθούν με βάση την οργάνωση και την πραγματοποίηση του παρακάτω προγράμματος:

1η ημέρα   
ΜΩΛΟΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Συγκέντρωση στο Μώλο, επιβίβαση στο λεωφορείο, αναχώρηση για Βελιγράδι με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο Βελιγράδι και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα   

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Πρωινό και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και στην εκκλησία του Αγίου Ματθαίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδο.

3η ημέρα 

ΒΙΕΝΝΗ

Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στη Βιέννη. Ξενάγηση στα ανάκτορα της πόλης και περιήγηση στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στη Βουδαπέστη, στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα  

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Πρωινό και αναχώρηση για τον Λόφο του Κάστρου της Βούδας και την Αλυσσιδωτή Γέφυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδο.

5η ημέρα   

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Κοινοβούλιο και στην Αποβάθρα των Ψαράδων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδο.

6η ημέρα   

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Επιστροφή στην Ελλάδα, άφιξη στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Μώλο.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή και με τις 2 περιπτώσεις. Δηλαδή, 5 διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη κι επιστροφή με αεροπλάνο ή 4 διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη και 1 στο Βελιγράδι (κατά την αναχώρηση ή την επιστροφή).

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαραιτήτως :

 • Ασφαλιστική «ταξιδιωτική κάλυψη» που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για κάθε εκδρομέα (ή πρόσθετη ασφάλιση)
 • Ασφάλεια Αστικής  Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Φ.Π.Α
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γενικό Λύκειο Μώλου μέχρι και την Πέμπτη 02/03/2017 και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Διευθυντή. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 Νικόλαος  Ι. Aθανασίου

 

 

Διήμερη εκπαιδευτική Εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λαμίας στα Γιάννενα

1ο  Γυμνάσιο Λαμίας
Ταχ. Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-66406 & 22310-22474

Ε-mail σχολείου : mail@1gym-lamias.fth.sch.gr

 

Το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση Διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου μας  στα Γιάννενα.

 • Τάξη :              Γ’ Γυμνασίου
 • Προορισμός :  Γιάννενα
 • Διάρκεια :        2 ημέρες 
 • Ημερομηνία αναχώρησης:  04-05-2016 και ώρα 08:00 (Πέμπτη).
 • Ημερομηνία επιστροφής:  05-05-2016 και ώρα 19:00 (Παρασκευή).
 • Μεταφορικό μέσο: ένα ή δύο λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 55 (± 5%)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 ή 5
 • Διανυκτερεύσεις : Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στη περιοχή των Ιωαννίνων που θα προσφέρει και πρωινό.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά :

 • Στην ασφάλιση που παρέχεται.
 • Το ξενοδοχείο, τουλάχιστον 4 αστέρων, για 1 διανυκτέρευση στα Γιάννενα (σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές). Στη διαμονή να συμπεριλαμβάνεται πλούσιο πρωινό (και πιθανόν βραδινό την ημέρα της διανυκτέρευσης για διασκέδαση εντός του χώρου του ξενοδοχείου).

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail),το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03-03-2016 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ19

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εκδρομή των Α΄ και Β΄ Λυκειακών Τάξεων του Γ.Λ.Τ. Μοσχοχωρίου στην Πάτρα.

Το Γυμνάσιο Μοσχοχωρίου με Λυκειακές Τάξεις προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Α΄ και Β’ Λυκειακών Τάξεων του σχολείου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Προορισμός: Πάτρα

31/03/2017: Μοσχοχώρι – Ναύπακτος – Πάτρα

01/04/2017: Πάτρα – Ολυμπία – Πάτρα
02/04/2017: Πάτρα – Μοσχοχώρι

 • Διάρκεια: τρείς (03) ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: τριάντα (28)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (03)
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 31/03/2017, ώρα: 08.00
 • Ημερομηνία επιστροφής: 02/04/2017, ώρα: 20.00
 • Μεταφορικό μέσον: Ένα (01) λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Διανυκτερεύσεις: δύο (02) στην Πάτρα
 • Κατηγορία καταλυμάτων: Ξενοδοχεία 3*** (κατ’ ελάχιστο), στο κέντρο της πόλης

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • · Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • · Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 • · Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής (με Φ.Π.Α.) όσο και το κόστος ανά μαθητή / μαθήτρια.

 Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λ.Τ. Μοσχοχωρίου (Ταχ. Δ/νση: Γυμνάσιο Λ.Τ. Μοσχοχωρίου, Τ.Κ. 35100, Μοσχοχώρι) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 07-03-2017 (ώρες λειτουργίας του Σχολείου: 08:00-13:30). Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό- τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

 

Ο Διευθυντής

 

Γώγουλος Πέτρος

ΠΕ03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ B΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤA ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1o Γενικό Λύκειο Λαμίας
K. Παλαμά  6
35 131 Λαμία
Τηλ. 22310 36271,25136 fax: 22310 36381
e-mail:mail@1lyk-lamias.fth.sch.gr

OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β’ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Για την πραγματοποίηση της 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Λαμίας στα Ιωάννινα, που θα πραγματοποιηθεί στις 30,31 Μαρτίου & 01 Απριλίου -2017, το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:
1. LΟΚRIS TOURS 97,00 €/μαθητή και συνολικά για 100 μαθητές: 9.700,00€ , συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  PALLADION KAI ALEXIOS , πρωινό  σε μπουφέ.


 1. @t Holidays 98,00€ /μαθητή για 100 μαθητές:  9.800,00€ . συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  PALLADION KAI ALEXIOS  πρωινό  σε μπουφέ

 1. 3. smile @cadimos 100,00€ /μαθητή για 100 μαθητές: 10.000,00€

συμπεριλαμβανόμενης  και πρόσθετης  ασφάλιση μαθητών και συνοδών

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  PALLADION KAI ALEXIOS  πρωινό  σε μπουφέ

. Μετά από αξιολόγηση των προσφορών , από την αρμόδια επιτροπή αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από το ΠΔ 339/96. και την 129287/Γ2/10-11-2011  Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης ,επιλέχθηκε η προσφορά του LΟΚRIS TOURS γιατί πληρούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος και είναι πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και καλύπτει όλα τα ζητούμενα της προκήρυξης με βάση την νομοθεσία
ΛΑΜΙΑ 24/02/2017
Ο Διευθυντής
ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ09

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία, για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λίμνη Πλαστήρα στα πλαίσια των μαθημάτων της Γεωγραφίας και της Φυσικής όλων των τάξεων του Γυμνασίου Aγίου Κωνσταντίνου».

Το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης όλων των μαθητών του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στη Λίμνη Πλαστήρα στα πλαίσια των μαθημάτων της Γεωγραφίας και της Φυσικής.
•Προορισμός: Λίμνη Πλαστήρα
•Διάρκεια: Μία (1) ημέρα
•Ημερομηνία αναχώρησης: 15/03/2017
•Ημερομηνία επιστροφής: 15/03/2017
•Μεταφορικό μέσον: Δύο λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
•Μετακινήσεις : Στη Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα και επιστροφή.
•Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 90
•Αριθμός συνοδών καθηγητών: 6
•Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης & Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03-03-2017 στις 11:00 π.μ.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πετρής Λάμπρος
Φιλόλογος

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β’ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Το Γενικό Λύκειο Στυλίδας δέχεται οικονομικές  προσφορές  για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β’ Λυκείου στα πλαίσια εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο διάστημα 9-2-2017 έως 11-2-2017

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

51  μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές για την Β΄ τάξη

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Κεντρικό Ξενοδοχείο 3* ή 4 * .

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Μετακίνηση με λεωφορείο από Στυλίδα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα και ξεναγό για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και του ναού του Αγίου Δημητρίου.
 • Διαμονή σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές με πρωινό.
 • Μεταφορές και περιηγήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 • Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται και το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής με ΦΠΑ αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και μαθήτρια.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ Στυλίδας (Στυλίδα, Τ.Κ. 35300 ΤΗΛ. : 2238022340 email: mail@lyk-stylis.fth.sch.gr) στην διεύθυνση τέρμα 25 Μαρτίου ταχυδρομικός ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι Τετάρτη 29-2-2017 και ώρα 11.30 π.μ..

Πρόγραμμα εκδρομής

Πρώτη ημέρα 9-3-2017

8.00 – αναχώρηση από το ΓΕΛ Στυλίδας για Θεσσαλονίκη

– μικρή στάση στον δρόμο

11.00 – Άφιξη στην Βεργίνα και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο

12.30 – Αναχώρηση για Άγιο Νικόλαο και στάση για φαγητό και ξεκούραση

16.00 – Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη

17.00 – Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση

21.00 – Έξοδο για βραδινό φαγητό

Δεύτερη ημέρα 10-2-2017

8.00 – Αφύπνιση

9.00 – Πρωινό στο ξενοδοχείο

9.45 – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την Λίμνη Κερκίνη

11.30 – Άφιξη στο φορέα διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης. Προβολή εικόνων και περιγραφή του υγροτόπου της Κερκίνης από τους υπεύθυνους του φορέα. Παρατήρηση πουλιών στην  ύπαιθρο και εξήγηση του φαινομένου της μετανάστευσης των πουλιών από τους υπεύθυνους του φορέα

13.30 – Φαγητό μεσημεριανό και ξεκούραση στην λίμνη

17.00 – Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη

19.00 – Άφιξη στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση

21.30 – Έξοδος για βραδινό φαγητό

Τρίτη ημέρα 11-3-2017

9.00-10.00 Αφύπνιση και πρωινό

11.00 – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο

12.00 – Επίσκεψη-ξενάγηση στον Άγιο Δημήτριο

13.00 – Ελεύθερος χρόνος για φαγητό

15.30 – Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη

-Μικρή στάση στην διαδρομή για ξεκούραση

20.00 – Επιστροφή ακολουθώντας την διαδρομή  κόμβος Αχλαδιού – Παραλία Ραχών – Αχινός – Καραβόμυλος – Στυλίδα – Αγία Μαρίνα – Αυλάκι.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μπαλταδούρος Σεραφείμ

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Το 8ο Γυμνάσιο Λαμίας πραγματοποιεί επαναπροκήρυξη οικονομικών προσφορών από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου μας.                                                    Η επαναπροκήρυξη γίνεται για οικονομικότερες προσφορές που να περιλαμβάνουν ξενοδοχεία πλησίον της πόλης του Ναυπλίου.

 • Προορισμός: Κ.Π.Ε. Ν. Κίου Άργους
 • Διάρκεια: 3 ημέρες
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 30/03/2017
 • Ημερομηνία επιστροφής: 01/04/2017
 • Μεταφορικό μέσον: 1 λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 29
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5

Η προσφορά να περιλαμβάνει ξενοδοχείο κατά προτίμηση εντός ή πλησίον της πόλης του Ναυπλίου.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 30-03-2017  

08:00  Αναχώρηση από το 8ο Γυμνάσιο στη Ροδίτσα.

10:00  Στάση σε ΣΕΑ της εθνικής οδού για 30’.

10:30  Αναχώρηση και στάση στον Ισθμό.

13:00  Άφιξη στις Μυκήνες – Ξενάγηση

14:00  Αναχώρηση και άφιξη στο ξενοδοχείο.

18:00  Αναχώρηση για Ναύπλιο, περιήγηση στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

21:00  Έξοδος στην πόλη του Ναυπλίου για φαγητό.

Παρασκευή 31-03-2017

09:00  Αναχώρηση και άφιξη στο  Κ.Π.Ε.  Ν. Κίου.

Παρακολούθηση προγράμματος – Ξενάγηση στο Άργος.

14:00  Φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

18:00  Αναχώρηση για Ναύπλιο, περιήγηση στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

21:00  Έξοδος στην πόλη του Ναυπλίου για φαγητό.

Σάββατο 01-04-2017

09:00  Επίσκεψη στο Παλαμήδι.

11:00  Αναχώρηση για Επίδαυρο.

14:00  Φαγητό.

16:00  Αναχώρηση για Λαμία.

21:00  Άφιξη στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο              8ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28/02/2017 και ώρα 10:00. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και μαθητών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

                                                                                             ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΔΙΗΜΕΡΗ εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου ΔΟΜΟΚΟΥ

Tο Γυμνάσιο Δομοκού δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του στη Καστοριά.

 • Προορισμός: Καστοριά
 • Διάρκεια: Δύο (2) ημέρες
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 30/3/2017
 • Ημερομηνία επιστροφής: 31/3/2017
 • Μεταφορικό μέσον: Ένα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Μετακινήσεις : Δομοκός-Καστοριά-Δομοκός.
 • Μεταφορές και περιηγήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Διαμονή: Ξενοδοχείο εντός της πόλεως της Καστοριάς τουλάχιστον τριών αστέρων σε τρίκλινα δωμάτια και τετράκλινα για τους μαθητές και σε μονόκλινα για τους συνοδούς, με πρωινό.
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 17 (11 αγόρια κι 6 κορίτσια)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 • Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 • Στη προσφορά να αναγράφεται η τιμή ανά μαθητή και το συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του κόστους του ΦΠΑ και των ασφαλίστρων.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν με κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2–3-2017.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, ένα συνοδό καθηγητή, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

 

Ο Διευθυντής

 

Αργυρόπουλος Χρήστος

τηλ- Fax : 22320-22241, 2236-23058

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία, 22/02/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας θα πραγματοποιήσει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας στο ΚΠΕ Αμφισας από το χρονικό διάστημα Δευτέρα 20/03/2017 μέχρι και Τρίτη 21/03/2017.
Για την παραπάνω εκδρομή θα θέλαμε προσφορά σας, η οποία θα φτάσει στο σχολείο μας ταχυδρομικά μέσα σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 24/02/2017 με σφραγίδα ταχυδρομείου και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Κόστος μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο με αναχώρηση από το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας , συμπεριλαμβανόμενου και το κόστους των ημερήσιων διαδρομών με βάση το πρόγραμμα της εκδρομής.

· Δευτέρα 20/03/2017: Αναχώρηση από τον χώρο του σχολείου στις 8π.μ. για Άμφισα Επίσκεψη στο πεδίο(30 χμ). Διανυκτέρευση .
· Τρίτη 21/03/2017: Επίσκεψη ώρα 12.00 στο Γαλαξίδι. Αναχώρηση στις 17.00 μ.μ. για Λαμία.  Άφιξη Λαμία ώρα 20.00

Στην προσφορά να αναφέρεται το κόστος συνολικά.
Ο αριθμός των μαθητών που θα λάβουν μέρος στην παραπάνω εκδρομή θα είναι εικοσιδύο (22) άτομα. Οι συνοδοί καθηγητές είναι τρεις (03).
Μέσα στην παραπάνω προσφορά θα πρέπει να μας δοθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν χρειαζόμαστε διαμονή. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Η άδεια λειτουργίας του γραφείου σας, τα ασφαλιστικά συμβόλαια για την μεταφορά των μαθητών, η άδεια του λεωφορείου σε φωτοτυπία και το σήμα λειτουργίας του γραφείου σας κλπ.. ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 129287/Γ2/10-11-2011 ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.

ΣΗΜ: Ο οδηγός μπορεί να φιλοξενηθεί για διανυκτέρευση στο ΚΠΕ ΔΩΡΕΑΝ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Δντή του 1ου  ΕΠΑΛ Λαμίας (Τέρμα Λαρίσης Γαλανέικα, 35131) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως από 23-02-2017   έως και  28-02-2017  και ώρα 13:00.
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1o Γενικό Λύκειο Λαμίας
K. Παλαμά  6
35 131 Λαμία
Τηλ. 22310 36271,25136 fax: 22310 36381
e-mail:mail@1lyk-lamias.fth.sch.gr

 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α’ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ .
Για την πραγματοποίηση της 2ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Λαμίας στην Αθήνα , που θα πραγματοποιηθεί στις 9 &10 -03 -2017, το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:
1. LΟΚRIS TOURS 67,00 €/μαθητή) και συνολικά για 78 μαθητές: 5226€ , συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ , πρωινό και δείπνο σε μπουφέ.


 1. TRAVEL PLUS
  55,00€ /μαθητή για 78 μαθητές: 4290€ 3. συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης ασφάλιση μαθητών και συνοδών

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ πρωινό  σε μπουφέ

 1. 3. MELEMIS TRAVEL 71€ /μαθητή για 78 μαθητές: 5538€ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI ACROPOLIS και 72€ /μαθητή για 78 μαθητές: 5616€ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ  πρωινό  σε μπουφέ συμπεριλαμβανόμενης και πρόσθετης  ασφάλιση μαθητών και συνοδών και  12 μαθητές με 50%   έκπτωση

. Μετά από αξιολόγηση των προσφορών , από την αρμόδια επιτροπή αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από το ΠΔ 339/96. Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης ,επιλέχθηκε η προσφορά του TRAVEL PLUS γιατί πληρούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος και είναι πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και καλύπτει όλα τα ζητούμενα της προκήρυξης με βάση την νομοθεσία
ΛΑΜΙΑ 22/02/2017
Ο Διευθυντής
ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ09

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ (6ο ΓΕ.Λ. Λαμίας)

Για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Λυκείου, του 6ου ΓΕΛ Λαμίας στην Πάτρα από  30-3-2017 έως 1-4-2017,  το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:

1.LOKRIS TRAVEL: 5.307,00 €. Κατ΄ άτομο: 87,00 €.

Ασφάλεια αστικής ευθύνης: NP INSURANCE  NEOΣ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α. Ε. Α. Ε

Νο συμβ. 2224005916

Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης:

NP INSURANCE  NEOΣ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α. Ε. Α. Ε

Νο συμβ. 2104005729

2.MELEMIS: 98,00€ κατ΄ άτομο. Σύνολο μαθητών 61.

Ασφαλιστήριο ταξιδιωτικής ασφάλισης: INTERAMERICAN,  αρ. συμβ. 70001103

Ασφάλεια αστικής ευθύνης: 11448825 GENERALI

3.ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ: 5.063,00€. Κατ΄άτομο: 83€

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αρ. συμβ.1536567/1

Aσφάλεια αστικής ευθύνης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, αρ. συμβ.6742/101601

Μετά από την αξιολόγηση των  προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέχθηκε αυτή του ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ ως συμφέρουσα.

 

 Λαμία, 21-2-2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών στη Θεσσαλονίκη, το σχολείο μας δέχτηκε τις εξης προσφορές:

Travel Plus     74.50€/άτομο με πρωινό

84.50€/άτομο με ημιδιατροφή

Lokris Travel 79€/άτομο με πρωινό

Connection Travel 69€/άτομο με πρωινό

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επιλέγει την προσφορά Connection Travel ως πιο συμφέρουσα.

Ο Διευθυντής

Χονδραλής Ηλίας

 

 

 

4ο ΓΕ.Λ. Λαμίας – Αξιολόγηση προσφορών (Ε.Μ.Π.)

Για την πραγματοποίηση της μονοήμερης επίσκεψης στο Ε.Μ.Π., το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:
1. TRAVEL PLUS: 375,00 €
2. LOKRIS TRAVEL: 320,00 €

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή επιλέχθηκε ως συμφερότερη οικονομικά και ποιοτικά (σύμφωνα με τη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η προσφορά του LOKRIS TRAVEL.
Λαμία 20/02/2017
Ο Διευθυντής

Οδυσσέας Γκοτζαμάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προσφορών απο ταξιδιωτικά γραφεία, για την εκδρομή μαθητών των Α΄και Β΄ τάξεων (ομάδες e-twinning) του ΓΕΛ Αταλάντης στην ΠΟΛΩΝΙΑ (παράταση προθεσμίας λόγω μικρού αριθμού προσφορών)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Αταλάντη 20-02-2017
Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 4-35200 Αταλάντη
Πληροφορίες: Πέτρου Πέτρος
Τηλ: 22330 23089
Fax: 22330 81001

Το Γενικό Λύκειο Αταλάντης λόγω υποβολής μικρού αριθμού προσφορών (λιγότερες από 3) παρατείνει την προθεσμία υποβολής και δέχεται μέχρι την Τετάρτη 22-2-17, οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών των Α΄και Β΄ τάξεων του Λυκείου (ομάδες e-twinning) στην Πολωνία. Ζητούνται δύο (2) προσφορές από κάθε τουριστικό γραφείο για κάθε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:
1η περίπτωση
ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ-ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ( Από 28-3-2017 έως 3-4-2017 )
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ. Πτήση για Βαρσοβία. Περιήγηση στο βασιλικό ανάκτορο, στο παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, παλάτι Κρασίνσκι, Βασιλικοί Κήποι, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί, κεντρική Πλατεία Αγοράς.
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ. Αναχώρηση από Βαρσοβία. Επίσκεψη στη «Μαύρη Μαντόνα». Άφιξη και διανυκτέρευση στην Κρακοβία.
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ: Περιήγηση στην πόλη, βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, Καθεδρικός Ναός, κεντρική πλατεία, εκκλησία Μαριάτσκι. Αναχώρηση για τα αλατωρυχεία Βιέλιτσκα, Επίσκεψη στο Άουσβιτς .Άφιξη και διανυκτέρευση στο Γκλίβιτσε.
4η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ Επίσκεψη στο σχολείο Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy. Διανυκτέρευση
5η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ περιήγηση- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ διανυκτέρευση
6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ περιήγηση-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ περιήγηση- ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ
7Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ

2η περίπτωση
ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (Από 29-3-2017 εως 3-4-2017 )
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ. Πτήση για Βαρσοβία. Περιήγηση στο βασιλικό ανάκτορο, στο παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, παλάτι Κρασίνσκι, Βασιλικοί Κήποι, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί, κεντρική Πλατεία Αγοράς.
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ. Αναχώρηση από Βαρσοβία. Επίσκεψη στη «Μαύρη Μαντόνα». Άφιξη στο Γκλίβιτσε.
3η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ Επίσκεψη στο σχολείο Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy. Αναχώρηση για Κρακοβία
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ: Επίσκεψη στο Άουσβιτς. Αναχώρηση για τα αλατωρυχεία Βιέλιτσκα, περιήγηση και επιστροφή στην Κρακοβία.
5η ΗΜΕΡΑ: Περιήγηση στην πόλη, βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, Καθεδρικός Ναός, κεντρική πλατεία, εκκλησία Μαριάτσκι
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικά εισιτήρια (συμπεριλαμβανομένων φόρων αεροδρομίων και αποσκευών-πρωινή πτήση για Βαρσοβία, μεσημέρι από Κρακοβία) Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*(στη Σερβία) και 4* στις υπόλοιπες πόλεις, με πρωινό και ημιδιατροφή σε μπουφέ, Αρχηγός / Συνοδός ,Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης,
Δημοτικοί φόροι, είσοδοι σε μουσεία & πόλεις, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους. Στην περίπτωση της αεροπορικής-οδικής εκδρομής, το λεωφορείο να είναι του ελληνικού πρακτορείου και να περιμένει με τις αποσκευές τους μαθητές στη Βαρσοβία.
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 48
Αριθμός συνοδών καθηγητών:4
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης του διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γενικό Λύκειο Αταλάντης, στο γραφείο του Δ/ντή, ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22–02-2017 στις 12:00 μεσημβρινή.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου, , 2 συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών την Τετάρτη 22-2-2017 και ώρα 13.00.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πέτρου Πέτρος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (1ο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)
Tαχ. Δ/νση: Εργ. Κατοικίες Μακρακώμης
Τ.Κ. – Πόλη: 35011 – Μακρακώμη
E-mail: mail@1epal-makrak.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Ζέρβας Λεωνίδας
Τηλέφωνο: 2236022343, fax: 2236023875

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β΄/2-12-2011) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 1ο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ και οι οποίες είναι από:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Ν. Μ ΕΠΕ., με προσφορά 369,60 €
 2. ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL με προσφορά 450,00 €
 3. TRAVEL PLUS, με προσφορά 480,00 €

τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αποφάσισαν ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του ταξιδιωτικού γραφείου:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Ν. Μ ΕΠΕ., με Συνολική προσφορά 369,60 €

λόγω του ότι είναι η οικονομικότερη και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μακρακώμη  20 –2–2017
Ο Διευθυντής

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή Α και Β τάξεων του ΓΕΛ Ελάτειας

Το Γενικό Λύκειο Ελάτειας δέχεται οικονομικές προσφορές για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου στα πλαίσια εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο διάστημα 27-4-2017 έως 29-4-2017.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :

 • 27  μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές  για την Α τάξη
 • 36 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές για την Β τάξη

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ :  Κεντρικό Ξενοδοχείο  3* .

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Μετακίνηση με λεωφορείο από Ελάτεια προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.

Συγκεκριμένα για να γίνει η μετακίνηση των μαθητών ανά τάξη απαιτούνται: 1 λεωφορείο τουλάχιστον 30 θέσεων και 1 λεωφορείο τουλάχιστον 40 θέσεων.

 • Διαμονή σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, με πρωινό
 • Μεταφορές και περιηγήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε τάξη.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 • Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής με ΦΠΑ αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και μαθήτρια.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Ελάτεια, Τ.Κ. 35004  ΤΗΛ. : 2234031021 email: mail@lyk-elateias.fth.sch.gr) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι Τρίτη 28-2-2017.

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Μαργιώλας

Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Γυμνασίου Σπερχειάδας σε Αθήνα Χαλκίδα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
τηλ 2236043237

Αξιολόγηση Προσφορών

Το Σχολείο μας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής της A Γυμνασίου, σε Αθήνα – Χαλκίδα στις 07/03/2017, δέχθηκε τις παρακάτω προσφορές :
Τουριστικό Γραφείο LOKRIS 550€ συμπεριλαμβανομένου κόστους αστικής ευθύνης.
Τουριστικό Γραφείο Μαλαβέτα 550€ + 23€ κόστος αστικής ευθύνης.
Τουριστικό Γραφείο ΚΤΕΛ Φθιώτιδας 689€ συνολικά.
Τουριστικό Γραφείο TravelPlus Κατσίμπρας 585€ συνολικά.
Από αυτές επιλέχθηκε η προσφορά του Τουριστικού Γραφείου LOKRIS ως η πιο συμφέρουσα. Παραμένουμε στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ο Διευθυντής
Γεωργιάδης Βασίλειος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ -ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                          Λιβανάτες, 16-02-2017

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

                                                                                                             

Ταχ. Δ/νση : ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ-ΛΟΚΡΙΔΟΣ

Ταχ. Κωδ.  :  35007

FAX : 2330 89392

ΤΗΛ : 22330 32392

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

mail: mail@lyk-livan.fth.sch.gr

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

Το  Γενικό Λύκειο Λιβανατών  θα πραγματοποιήσει  διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  των μαθητών της Ά τάξης  του σχολικού έτους 2016-17 στα πλάισια περιβαλλοντικού προγράμματος .Για το σκοπό αυτό ζητούνται από τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία έγγραφες-κλειστές προσφορές, οι οποίες θα πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από ΚΥΡΙΑΚΗ   05-03-2017  έως  ΔΕΥΤΕΡΑ   06-03-2017 με λεωφορείο τουλάχιστον 40 θέσεων
 2. Συμμετέχοντες: μαθητές (17) και συνοδοί καθηγητές (2).
 3. Να γίνει μια διανυκτέρευση στην πόλη του προορισμού σε ξενοδοχείο 4* .
 4. ζητούνται : 1 δίκλινo   και  5  τρίκλινα   δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
 5. Διατροφή μαθητών: Να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε πρωινό
 6. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης διοργανωτή και προσωπικού ατυχήματος ασθένειας.
 7. Την κάλυψη του κόστους των (2) συνοδών καθηγητών .
 8. Το ταξιδιωτικό γραφείο να διαθέτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις  και ειδικό σήμα     λειτουργίας σε ισχύ.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ,ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ-ΛΟΚΡΙΔΟΣ ,Τα.Κ 35007)  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ  23-02-2017 και ώρα 12:00μ.μ. οπότε και θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διευθύντριας  του Γενικού Λυκείου Λιβανατών παρουσία επιτροπής που θα οριστεί με πρακτικό.

Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  στον φάκελο της προσφοράς  να  περιέχεται  και το ειδικό σήμα καταλληλότητας – λειτουργίας του ταξιδιωτικού Γραφείου.

     Η  Διευθύντρια

 

      ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ